2019-06-14

Hur långt är ett andrum?

Sverige behöver ett andrum, sa justitieminister Morgan Johansson när han senhösten 2015 motiverade varför Sverige skulle ändra sin flyktingpolitik i mer restriktiv riktning. Själv tänkte jag att det snarare var människor som tvingats fly från sina hem som behövde ett andrum - ett andrum från sitt flyktingskap.

När Morgan Johansson sa att Sverige behövde ett "andrum" var det i ett läge där Sverige under ett enda år tog emot närmare 160 000 asylsökande. Det var en fantastiskt prestation, och Sverige klarade det. Sedan dess har antalet asylsökande rasat. Förra året kom endast 21 502 asylsökande till Sverige, det lägsta antalet sedan 2005. Hittills i år har 8 917 asylsökande sökt sig hit.

Så när riksdagen på tisdag i nästa vecka röstar om huruvida den "tillfälliga" migrationslagen från 2016 ska förlängas kunde man tycka att Sverige nu fått tillräckligt med andrum. Men icke -  i stället kommer riksdagen sannolikt att besluta att den "tillfälliga" lagen ska förlängas med ytterligare två år. Se upp när en beslutsfattare motiverar en obekväm lag med att den ska vara "tillfällig" - tillfälliga lagar riskerar alltid att bli permanenta.

I dag presenterade regeringen direktiven till den parlamentariska kommitté som ska utforma den framtida svenska migrationspolitiken. Det finns en del i direktiven som är bra. Där slås till exempel redan i utgångspunkterna fast att den svenska migrationspolitiken ska vara  "human, rättssäker och effektiv" och att Sveriges åtaganden i förhållande till Genèvekonventionen och Europakonventionen ska respekteras. Återinförande av permanenta uppehållstillstånd (vars integrationsfrämjande effekter det råder stor enighet kring) ska utredas, liksom underlättande av anhöriginvandring och införandet av en ny humanitär grund för uppehållstillstånd.

Moderaterna rasar över direktiven, eftersom dessa inte innefattar hur man ska få människor som fått avslag på sin asylansökan att snabbt lämna landet.

Direktiven är förstås inte avgörande - det avgörande blir vilka förslag som kommer att presenteras när kommittén slutfört sitt arbete i augusti 2021. Det är mycket viktigt att civilsamhället och dess representanter mobiliserar för att driva processen i humanitär riktning.

Direktiven tar - vad jag har kunnat se - inte upp situationen för de många unga ensamkommande som finns i Sverige och som riskerar att  bli en del av ett växande skuggsamhälle präglat av utanförskap, kriminalitet och droghantering. Jag har tidigare anfört att den bästa vägen fram för denna grupp är att genom lagstiftning utfärda en amnesti för de ensamkommande unga som vistats i Sverige i över ett år. Jag står fast vid det - amnesti nu!

Jag rekommenderar Sveriges kristna råds välmotiverade uppmaning till riksdagen att rösta nej till förlängning av den tillfälliga migrationslagen. Noterar också att nätverket "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" mobiliserar för att fylla riksdagens läktare i samband med omröstningen.

8 kommentarer:

Anders nilsson sa...


I pressmeddelandet står att den nya migrationspolitik en ska ha ett brett
stöd i riksdagen, inte att den ska ha brett stöd bland folket. Den politik
som partietablissemanget drivit i decennier har aldrig omfattats av
det svenska folket. SOM har alltid redovisat att 40% velat minska invandringen
och ca 20% velat öka den. Partierna har ständigt brutit mot folkviljan genom
att successivt liberalisera invandringen och i ett crescendo helt öppnat
gränserna 2015. Fortfarande beviljas ca 130 000 uppehållstillstånd varje år.
I Schweiz som har medborgarinitiativ i sin författning hade det inte varit
möjligt att utan folkomröstning genomföra denna demografiska revolution.
Nu kommer många kommuner att knäckas ekonomiskt av åtaganden gentemot migranterna
som de påtvingats. Denna utredning borde ha till uppgift att visa vägen
mot kvotflyktinginvandring. Så skulle vi kunna reglera "volymerna."
Straffet utmätes 2022.

Anonym sa...

Risken för att vi om 2 år fortsatt får en migrationspolitik utan folkligt stöd är uppenbar. Löfven säger att vi har en migrationspolitik på EUs miniminivå. Det är ju inte sant, inte minst efter den senaste uppluckringen med gymnasielag och generösare anhöriginvandring. 2018 beviljade Sverige 10 uppehållstillstånd för asylsökande per 10 000 inv, Tyskland 9, Finland 4, Norge 3 och Danmark 2. Ungefär 50 000 asylsökande och anknutna anknutna anhöriga fick uppehållstillstånd i Sverige 2018. Av de 80 000 som enligt Ygeman skulle utvisas är de flesta kvar. Migrationsforskaren Henrik Emilsson framhåller att svenska pullfaktorer är en viktig orsak till att Sverige sticker ut. Anhöriginvandring, generösa ekonomiska villkor jämfört med övriga Europa osv. Att Sverige inte får ännu fler asylsökande beror således inte på den svenska migrationspolitiken utan på att det yttre gränsskyddet stärks inkl avtalet med Turkiet.
”...och Sverige klarade det” skriver Ulf om 2015. Ja, hur har Sverige klarat invandringen över åren? Enligt prof em Jan Ekberg kostar invandringen i storleksordningen 80 miljarder årligen (enl Ruist något lägre). Arbetslösheten bland utrikes födda är 16%, bland de från MENA uppåt 30%. Antalet utanförskapsområden är stort och segregationen har fått tydliga etniska förtecken. Brottslighet ej att förglömma. Myten om att Sverige behöver invandring för att klara demografin slaktades effektivt av demografen Martin Kolk i ett inlägg i SvD. (Om vi ska klara demografin mha invandring behövs 38,1 milj nettoinvandrare fram till 1980, därefter 1,5 milj om året.)
Nu vet jag förstås att inget av dessa argument (eller sakförhållanden) får Ulf att ändra uppfattning. Men jag håller med Ulf om att civilsamhället måste mobilisera. Mitt civilsamhälle består dock inte av politiska vänsteraktivister och nyliberaler utan av vanliga svenska medborgare, alltså inte den lilla minoritet som vill öka invandringen.
Klas Bengtsson
PS En försummad fråga är arbetskraftsinvandringen. Efter att alliansen i förening med MP minskat kraven sjönk den genomsnittliga lönen för arbetskraftsinvandrare med 30% enligt Henrik Emilsson. Dvs många av de ”enkla” jobb som nu efterfrågas gick till arbetskraftsinvandrare. DS

Meta sa...

Tack Ulf Bjereld för dina humanistiska tankar. Till er två kommentatorer (ANilsson o Anonym) vill jag bara säga att era siffror verkar hämtade från källor dom varken stämmer m Migrationsverket eller SCB. Och att människor söker sig från krig och armod till ett rimligt liv, det har alltid skett och det kommer fortsätta. Det enda jag håller med om i det ni skrivit är att vi misslyckats med integrationsarbetet i vårt land.

Lasse Taube sa...

Tack Ulf ...
.... och tack Meta.....
.... till ”Anonym” och Anders N vill jag bara säga;
- Visst är det här med hållfasta fakta besvärligt,
Men det finns väl ändå vissa gränser (sic) för vad man kan.......

Birgitta Elfström, humanjurist sa...


Det blir spännande att se hur det kommer att bli med en ”human, rättssäker och effektiv” asylprocess. Jag tänker närmast på den grupp statslösa palestinier från Syrien men som lämnade Syrien för jobb i Förenade Arabemiraten. Sverige har fattat utvisningsbeslut till Förenade Arabemiraten och samtidigt beordrat dem att söka jobb där. Nu har flera varit i Sverige över 4 år och utvisningsbesluten har preskriberats. Vem lobbar för att dessa skall få en chans till ett värdigt liv? Inte många. Sverige står inte upp för att statslösa personer har behov av skydd.

Anonym sa...

@Meta
Mina uppgifter är hämtade från migrationsverkets detaljerade statistik. Det är en summering av beviljade uppehållstillstånd för asylsökande och uppehållstillstånd som är kopplade till sådana. Jämförelsen med adra EU-länder är hämtad från Eurostat. Jag har dock ofta märkt att de "med humanistiska tankar" inte är särskilt bra uppdaterade på relevanta fakta utan hellre väljer deluppgifter som passar deras agenda.
Mvh
Klas Bengtsson

Ingrid Eckerman sa...

När det gäller att ge asyl, dvs. godkänna asylsökandes asylskäl enligt konventionen om mänskliga rättigheter, ligger Sverige under Ungern procentuellt sett. Det kan inte kallas generöst.

Anonym sa...

@Lasse Taube. Se mitt var till Meta. Var hämtar du din statistik?
@ Ingrid Eckerman. Som jag skrev tidigare :"Jag har dock ofta märkt att de "med humanistiska tankar" inte är särskilt bra uppdaterade på relevanta fakta utan hellre väljer deluppgifter som passar deras agenda."
Enligt Europaportalen beviljade Sverige 194 asylansökningar per 100 000 inv 2018, näst högst i EU. (Endast "högerpopuliststyrda" Österrike beviljade fler, 235.) Ungern beviljade 4. Men att du tydligen anser att Ungern beviljade 38% och Sverige 35% av behandlade asylansökningar som mer relevant är enligt min mening tyvärr en bekräftelse av vad jag skriver ovan.
Klas Bengtsson