2009-09-30

Svenska folket mer negativa till statlig övervakning

Frihetliga vindar blåser över Sverige. Förra året skakades regeringen Reinfeldt av FRA-upproret, där motståndet mot FRA-lagen och dess övervakningsmöjligheter överskred de politiska blockgränserna. Piratpartiets framgångar har sin grund i en politisk mobilisering i frågor kring integritet och frihet på nätet. Som nyvald partiordförande lyfte Mona Sahlin i sitt installationstal fram frihetsfrågorna, och vädjade till rörelsen om hjälp att formulera en röd frihetsvision.

Friihetsvindarna kommer också till uttryck i svenska folkets uppfattning om statens rätt att använda tvångsmedel gentemot sina medborgare. Med tvångsmedel avses åtgärder för att övervaka och kontrollera medborgarna, som t ex telefonavlyssning, post- och paketkontroll, åsiktsregistrering eller förbud mot demonstrationer och möten. Av tidigare ej publicerade resultat från den senaste SOM-undersökningen - som jag och Henrik Oscarsson i dag publicerar på DN Debatt - framgår att svenska folket under de senaste åren blivit mer negativt inställda till statens rätt att använda sådana tvångsmedel.

I 2008 års undersökning finns ett samband mellan partisympati och synen på tvångsmedel. Mest negativa till tvångsmedel är Vänsterpartister, Miljöpartister och Socialdemokrater, medan Centerpartister, Folkpartister, Moderater och Kristdemokrater är mer positiva.

Det är noterbart att Sverigedemokraterna – det parti som mest av alla misstror stat och etablissemang – också är det parti vars sympatisörer är klart mest positiva till att staten skall kunna använda tvångsmedel mot sina medborgare.

Just nu ser vi en politisk dragkamp om var frihetsfrågorna skall höra hemma i det ideologiska rummet. Frågor om medborgarrätt och motstånd mot statlig övervakning av medborgare har historiskt seglat under liberal flagg. Vänstern i Sverige har länge haft en hög trovärdighet i jämlikhetsfrågorna. Men i frihetsfrågorna har vänstern tvingats till defensiven. Det var ingen slump att Mona Sahlin i sitt installationstal vädjade om rörelsens stöd för att vinna tillbaka frihetsbegreppet från högern. I dag är det kanske inte främst de borgerliga allianspartierna utan främst uppstickaren Piratpartiet som varit framgångsrika i att mobilisera i frihetsfrågor.

Ur det perspektivet visar våra resultat på en intressant förändring. I 2002 års undersökning fanns det inget samband mellan vänster-högerideologi och inställning till tvångsmedel. Men i 2008 års undersökning uppträder ett svagt samband mellan vänsterideologi och en restriktiv inställning till tvångsmedel. I 2009 års Europaparlamentsval rekryterade Piratpartiet mycket riktigt fler väljare från vänster än från höger. Frågan är om vänstern håller på att rycka åt sig initiativet i frihetsfrågorna?

Fortfarande dominerar de traditionella vänster-högerfrågorna svensk politik, och det kommer de med all sannolikhet att göra även i valrörelsen 2010. Men frihetsfrågor går också att formulera i termer av vänster och höger. Vänster-högerdimensionen har historiskt haft en imponerande förmåga att absorbera nya politiska konfliktlinjer. Piratpartiet lär inte kunna räkna med samma walk over från de traditionella partiernas sida som Piraterna möttes av i Europavalet.

Tabellunderlag till undersökningen finns på Henrik Oscarssons blogg.

5 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Intressant! Jag kommenterar lite här:

http://rickfalkvinge.se/2009/09/30/tva-intressanta-artiklar/

Lars m Hermansson sa...

Varken höger eller vänster i riksdagen har brytt sig om fri- och rättigheter. T.ex. enades samtliga riksdagspartier på 1970-talet om ett mycket svagt grundlagsskydd för fri- och rättigheterna. De kan - med några få undantag - inskränkas genom lag över en natt. Avsaknad av en regelrätt författningsdomstol gör fri- och rättigheterna i realiteten endast till ord på ett papper utan innehåll - eftersom principen är att lagstiftaren aldrig kan ha fel. Frihetsfrågorna som lyfte Piratpartiet går inte att placera in på höger/vänster-skalan och därför tror jag att Piratpartiet får ha dem i fred. De etablerade partierna saknar alla helt trovärdighet i dessa frågor. De partier som kallar sig "liberala" är dåliga skämt i dessa avseenden eftersom de har gått i spetsen för buggning, FRA-lagen m.m. Jag avser då M, FP och C. Men inte heller vänstern har någon trovärdighet i dessa frågor pga sina antipatier mot privat egendom.

veritas sa...

Hej Ulf kul att jag hittade din blogg. Jag hade dig som lärare på den tiden du var doktorand i statsvetenskap. Jag kommer att följa din blgg ett tag. Mycket av det jag lärde mig i statsvetenskap och förvaltningshögskolan och även under en kort period som förtroendevald, har jag tyvärr fått ifrågasätta seare i livet. Skall se om jag får tag i någon av dina böcker, har tyvärr inte hunnit läsa någon av dem.
Förresten går SOM-undersökningarna att ta del av på nätet idag? Politiskt har jag landat i lite annorlunda politiska dimensioner även om de flesta antagligen placerar mig till vänster idag. Jag är dock allt annat än marxist.
Mvh Veritas

Ulf Bjereld sa...

Veritas: Där ser man! As time goes by.

Det datamaterial som artikeln i DN bygger på redovisas ytterligare på min medförfattare Henrik Oscarssons blogg: http://www.henrikoscarsson.com/

SOM-undersökningarna brukar bli offentlgit material efter ett år. Mer information finns på SOM-institutets hemsida: http://www.som.gu.se/

veritas sa...

Rick Falkvinge PP kommenterar på min blogg ett inlägg jag gjorde med rubriken "Piratpartiet mot föräldraskap." Hans kommentar på min blogg bör läsas. Frihetstänket hos dessa går faktiskt mot föräldraskap. Det lockar kanske mycket unga personer. När de får egna barn blir det väl ett annat ljud i skällan. Synd att inte mer mogna partier tar tag i tråden.