2009-09-18

Mona Sahlin, Mallorca och kyrkovalet

Det har väckt stor uppståndelse att Mona Sahlin i en chartrad privatjet åkt till semesterbyn Deia på Mallorcas västkust, för att tillsammans med stora delar av den svenska kändiseliten fira festfixaren Micael Bindefelds 50-årsdag.

Själva resan har jag inga invändningar emot. Tvärtom. Det är bra att Socialdemokraternas främsta företrädare har ett öppet sinne och verkar i så många sammanhang som möjligt. Inget mänskligt är mig främmande, som Karl Marx uttryckte det.

Däremot har jag uttalat kritik mot tidpunkten för Mona Sahlins frånvaro. Socialdemokraterna har prioriterat kyrkovalet starkare än kanske någon gång tidigare, och Mona Sahlin har själv sagt att kyrkovalet är lika viktigt som något annat val. Då rimmar det illa att resa bort på en privat tillställning just i valkampanjens slutskede. Mona Sahlins närvaro och synlighet i kampanjens slutskede hade behövts för att mobilisera ytterligare S-väljare att gå och rösta. Mona Sahlins frånvaro blir extra olycklig i ljuset av att hon som partiledare tidigare faktiskt varit väldigt aktiv i arbetet med att lyfta fram religionens roll som en samhällsfråga och inte som en privat fråga. (Se t ex den framsynta rapporten Politik och religion som Socialdemokraternas partistyrelse nyligen enhälligt ställde sig bakom.)

Lika illa är det förstås att kyrkominister Lena Adelsohn Liljeroth (M) också väljer att delta i en kändisfest på Mallorca i stället för att vara hemma och genom sin närvaro markera vikten av kyrkovalet. Det är sällan man sett en svensk minister så nedvärdera sitt eget politikområde som Lena Adelsohn Liljeroth här de facto gör.

Partiernas deltagande i kyrkovalet väcker också starka känslor. Själv tycker jag det är ett mycket bra system. Svenska kyrkan är en angelägenhet för alla dess nära sex miljoner medlemmar, och inte bara för de trognaste gudstjänstbesökarna. Partiernas närvaro stärker därigenom förutsättningarna för en öppen folkyrka och riktar även uppmärksamhet och synlighet mot de meningsmotsättningar och skiljelinjer som existerar inom kyrkan.

Så se nu till att gå och rösta på söndag. Mot valurnorna, kamrater!

(Jag kommenterar Mona Sahlins och Lena Adelsohn Liljeroths resa till TT och i flera medier, bl a här, samt i TV4 Nyheterna i kväll.)

8 kommentarer:

Anonym sa...

"Svenska kyrkan är en angelägenhet för alla dess nära sex miljoner medlemmar, och inte bara för de trognaste gudstjänstbesökarna."

Ja därför borde det partipolitiska valsystemet avskaffas eftersom personer som inte är medlemar i svenska kyrkan där har inflytande över nomeneringsprocessen.

För att människor utanför organisationen ska ha större inflytande än organisationens medlemar behövs det införas personvvalssystem som i alla andra dremokratiska rörelser, organisationer och partier i sverige.

Därför röstar jag på Frimodig kyrka i kyrkovalet

Per Westberg sa...

Nu blev det väl fel. Svenska kyrkan är inte kulturministerns politikområde. Hon är ansvarig för trossamfund (av vilka Svenska kyrkan är ett) samt begravningsverksamheten (vilken är reglerat i lag). Med ditt resonemang borde Lena Adelsohn Liljeroth åka till Rom när kardinalkollegiet sammanträder till enklav. Hon borde hålla sig i landet och visa stort intresse när Missonskyrkan håller kyrkokonferens och varför inte hålla lite koll när muslimska organisationer samlas.

På söndag röstar jag.

Ulf Bjereld sa...

Svesnka kyrkan står ju i en sådan särklass när det gäller antalet medlemmar - nära sex miljoner, om jag minns rätt i hastigheten. Därför är valen till Svenska kyrkan av ett större allmänintresse än när det gäller utseende av ledarskap i övriga trossamfund. Därför tycker jag också att det hade varit klädsamt om ansvarig minister inte reste bort just den helgen. Det är ändå bara val till Svenska kyrkan vart fjärde år. Så resonerar jag.

Lars M Hermansson sa...

Problemet är det olyckliga beslutet att avskaffa statskyrkan 2000 vilket inneburit att Svenska kyrkan har marginaliserats.

Anonym sa...

Problemet är väl snarast att Mona är för aktiv i kyrkovalsdebatten. Hon har aktivt gått ur Svenska kyrkan, men försöker ändå bestämma hur de socialdemokratiska ledamöterna ska rösta i kyrkoråd och kyrkomöte. Samma sak gäller för övrigt Fredrik Reinfeldt.

Vad tycker du för övrigt om att S eventuellt ska utesluta en medlem i Kalmar som kandiderar för POSK?

Ulf Bjereld sa...

Fingret slant så här på kvällskvisten, och jag råkade av misstag radera Hans Josefsson kloka beriktigande om att medlemsantalet i Svenska kyrkan naturligtvis skall uppgå till nära SJU miljoner och ingenting annat.

När det gäller (S) och Posk i Kalmar vet jag ingenting om detta. Grundregeln är att man inte kan kandidera för en annan nomineringsgrupp än (S) om man nu valt att vara medlem av just (S).

Niklas sa...

Nineve:

Finns väl ABSOLUT ingen anledning att rösta på kvinnoprästmotståndarna och homofoberna i Frimodig kyrka utifrån det resonemanget?

Testa Öppen kyrka eller POSK istället.


För övrigt tycker jag knappast att kyrkoval är av den digniteten att man kan kräva att Mona Sahlin håller sig hemma.

Andreas Bjurström sa...

Mona Sahlin är född och uppväxt i sosse-adeln. Att denna elit har täta band till såväl näringsliv, fackföreningar, kommuner, byråkrati, kändis-etablisemang, osv. osv. är väl något man alltid, som god medborgare, bör förhålla sig till med viss kritisk attityd? Inte minst med tanke på att dessa eliter alla sitter i samma båt men det är inte de som ror ... däremot så skor de sig...