2009-09-11

11 september, Mehdi Ghezali och Anna Lindh

I dag är det åtta år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Då ställdes genast frågan hur attackerna skulle förändra världen. Mitt svar är att enskilda händelser sällan förändrar världen - i stället är de ett tecken på att världen redan har förändrats.
Terrorattackerna blev möjliga genom att nationalstaternas territoriella suveränitet urholkats och att transnationella nätverk som Al-Qaida vuxit i styrka. Bara något decennium tidigare hade motsvarande attacker varit omöjliga att genomföra. Den 11 september 2001 var ett uttryck för att maktbalansen i världen förändrats, där den moderna tidens stormakter nu utmanas av aktörer som inte har nationalstaten som maktbas.
Men visst fick händelserna den 11 september också konsekvenser för den fortsatta utvecklingen i världspolitiken. Professor Wilhelm Agrell skriver i dag mycket klokt i Sydsvenskan om hur USA bara några dagar efter attackerna utlyste det "globala kriget mot terrorismen". Första målet för detta krig blev Afghanistan: I och med 11 september-attackerna och USA:s ingripande i Afghanistan fick Nato i den transatlantiska solidaritetens namn ta på sig en övervakande uppgift för att sedan successivt glida in i ett mer eller mindre permanent lokalt inbördeskrig som mycket mer handlade om interna maktstrider än något globalt terrorhot.
Nästa måltavla blev Irak, och inte gick det bättre där: Irak hade ingenting med terrorattackerna i USA att göra. Kriget urartade till uppror och inbördeskrig med ofantliga politiska mänskliga och materiella kostnader som följd. Och i det ockuperade Irak erbjöds paradoxalt nog de globala terrorister som skulle bekämpas den krigsskådeplats de annars inte skulle haft. Parallellt med tragedierna i Afghanistan och Irak har klockan vridits tillbaka för tortyrförbud, respekt för fångars rättigheter och skydd av civila i väpnade konflikter på ett sätt som vi inte trodde vara möjligt.
I media ställs nu också absurda frågor om huruvida den svenske medborgaren Mehdi Ghezali verkligen borde ha släppts från det folkrättsvidriga Guantanamolägret, eftersom han nu på oklara grunder har gripits säkerhetsstyrkor i Pakistan. Rättssäkerhet, någon?
Det är i dag också sex år sedan Anna Lindhs död. Jag vill inte bidra till någon ikonisering av Anna Lindh - en sådan skulle hon ha tyckt förfärligt illa om. Men i denna tunga tid saknar jag hennes röst till försvar för folkrätt och mänskliga rättigheter. I Irak, i Afghanistan och i den israelisk-palestinska konflikten.

10 kommentarer:

BR sa...

Sverige måste omedelbart sätta in alla sina diplomatiska resurser på att få Mehdi Ghezali och hans svenska medresenärer frigivna och hemflugna till Sverige.
Det är helt otillständigt att oskyldiga resenärer arresteras av pakistansk polis/militär.
/BR

Anonym sa...

Ulf, vilka i media är det som har undrat huruvida Ghezali skulle ha släppts? Jag har inte sett det. Källan? Ett villkor för släppandet var visst att Säpo skulle hålla honom under uppsikt? Antar att han slank undan?

Vill lägga till att elfte september naturligtvis är en dag att förutom Anna Lindh minnas alla offer för attackerna, krigsförklaringen från Al-Qaidfa.

Jag kommer aldrig att förstå varför Anna Lindh inte hade säkerhetsvakter runt dygnet. Anita Gradin skriver i sin bok att hon måste ha livvakter när hon hotades till döden av PLO.

A-K Roth

Ulf Bjereld sa...

Angående absurda frågor om huruvida Mehdi Ghezali skulle ha släppts: http://tinyurl.com/lfukcl

Det går ju an att som BR att skämta bort det hela. För mig är saken lite mer allvarlig.

A-K: Menhdi Ghezali är en fri man. Eftersom USA valde att bryta mot folkrätten och inte behandla Guantanamofångarna enligt krigets lagar så har Mehdis skuldfråga heller aldrig kunnat prövas. Jag tror ingen inbillar sig att USA skulle ha släppt honom om de hade haft bevis för att han begått någon brottslig handling.

Att Anita Gradin i mitten av 1980-talet skulle ha hotats till livet av "PLO" inser ju du också knappast är rimligt.

Magnus Röös sa...

Guantanamo...come for the sun,stay for the interrogation!

Nej, det klart det lägret är sjukt bedrövligt, i synnerhet när det mest verkar vara "random skägg" arresteringar.

Men Ulf, över till pudelns kärna...hur kan individer i det ombonade folkhemssverige växa upp och tillskansa sig så här gravt ohälsosamma religiösa föreställningar?

Det känns som det ALDRIG kommer något fördömande från den svenska vänstern eller någon vettig analys?

Ulf Bjereld sa...

Magnus: Jag har svårt att se att just vänstern skulle ge sig in i en debatt om vilka religiösa föreställningar som är "gravt ohälsosamma" och vilka som inte är det.

För mig gäller religionsfrihet och svensk lag. Så länge människors religiösa övertygelser inte tar sig uttryck i handlingar som bryter mot lagen så får man ha vilken övertygelse man vill. Skulle det uppstå situationer som bryter mot det allmänna rättsmedvetandet så får man ändra lagen. Lagen gäller lika för alla - troende och ateister, vänster och höger. En människa som inte är dömd skall behandlas som oskyldig. Det kallas för en rättsstat och jag är en varm anhängare av dessa principer.

När det gäller frågan om vilka beteenden vi på moralisk grund kan acceptera eller vill ta avstånd i från så rekommenderar jag varmt Andreas Johanssons färska doktorsavhandling i statsvetenskap om toleransens gränser och en villkorad tolerans. Avhandlingen heter "Hur mycket mångfald tål demokratin? och den presenteras här: http://tinyurl.com/lk2qc6

Erik Gertkvist sa...

När jag såg WTC ramla samman var min första tanke "Nu har spelreglerna ändrats rejält - och de som ligger bakom detta har inte fattat det".

Utan 9/11 skulle USA varit lika nervöst för förluster som i Mogadishu, ex-Jugoslavien och i den tidiga jakten på bin Laden (1998-2001). På samma sätt som att USA var ett land 7/12 1941 och ett annat land 8/12 1941. Så nog har denna enstaka händelse påverkat världen vääääldigt mycket. Precis som att den enskilda människan Napoleon hade gigantiskt inflytande på världshistorien. Marxismens historiesyn har några rejäla brister.

"Bara något decennium tidigare hade motsvarande attacker varit omöjliga att genomföra."

På vilket sätt hade det 1991 varit omöjligt att ta flyglektioner, kapa ett flertal flygplan och flyga in dem i stora publika amerikanska byggnader?

Självmordsattentat mot amerikanska mål användes ju redan i Libanon 1983. 1993 försökte islamister spränga World Trade Center, då med en bilbomb. 1994 skrev Tom Clancey boken "Debt of Honor" där en jumbojet kamikazar in i Capitolium och utplånar nästan hela USAs politiska ledning - representanthuset, senaten, presidenten, HD, cheferna för FBI, CIA mfl.

Så vad ligger bakom påståendet om omöjligheten i ett tidigare 9/11? Tio år tidigare skulle ju passagerarna på flight 93 sitta stilla, så det hade faktiskt varit _lättare_ för terroristerna.

Anonym sa...

P.S. Anita Gradins bok "Från bruket till Bryssel" kommer visst ut i veckan. I den ska finnas informationen om PLO och mordhot, det som kommer fram i intervjun med Focus.

A-K

Andreas Bjurström sa...

Givetvis borde vänstern delta i debatten. liksom forskningsvärlden. Religion, kultur, moral, osv. är politiska frågor. Vänstern har politiska åsikter både högt och lågt om det mesta. Att vänstern väljer att vara tyst beror väl endast på ängslighet? Men denna ängslighet tror jag gynnar främlingsfientliga partier.

Mehdi Ghezali är högst intressant, inte minst med tanke på hans medresenärer, vilket leder vidare upp i ledarskiktet i sveriges muslimska råd. Utan att lägga någon värdering i detta, så är det väl mycket intressant (politiskt, journalistiskt, vetenskapligt) att undersöka hur utbredd "extrem" islamism och sympati för terrorhandlingar och religiöst våld, är inom islam i sverige?
En angränsande fråga som intresserat mig. Poeten Mohamed Omar har som säkert många vet kommit ut som antisemit, intervjuar nazister, bildar allianser mellan islamistisk antisemism och "svensk, vit" nazism, har en agnostisk inställning till huruvida judar blev dödade under andra världskriget, osv. Vilka är det som stödjer Mohamed Omar? Uppenbarligen så har han både stort stöd och många som tar avstånd från hans allt mer radikala åsikter. Speglar Mohamed Omar en radikalisering av islam i sverige, liksom SD och andra främlingsfientliga krafter stärks, ökad polarisering, radikalisering? Nya konfliktlinjer i svensk politik, kring kultur/religion/identitet snarare än vänster/höger?

Kan politiker och forskare verkligen ha inställningen att allt detta är icke-frågor?

Ulf Bjereld sa...

Gertkvist: Alla kontrafaktiska resonemang blir med nödvändighet hypotetiska. Visst kunde 11/9 ha inträffat några år före eller efter. Men det 11/9 visade var att värdlen förädnrats i den emningen att ett enskilt terrornätverk kunde utsätta USA för en attack på dess hemmaplan som tidigare inte hade uppfattats som möjligt. Visst kunde enskilda terrorister även tidigare ha kapat ett flygplan och flugit in i en skyskrapa. Men den enorma samordning och förarbete som låg bakom 11 september kräver möjlighet till ntäverksarbete som kraftigt underlättats av den språngartade kommunikationsteknologiska utvecklingen i slutet av förra seklet.

A-K: Jodå, jag har läst artikeln. Jag betvivlar inte att Anita Gradin skulle ha varit utsatt för ett hot av något slag. Men att hotet skulle komma från "PLO" i betydelsen att PLO som organisation i mitten av 1980-talet skulle ha tagit beslut om att döda en minister från det land i Europa som gav det mest aktiva stödet till saknar trovärdighet. Jag tror inte heller det är det Anita Gradin menar.

Andreas Bjurström: Visst skall vänstern delta i all relevant samhällsdebatt. Men bloggkommentaren efterlyste en diskussion om orsakerna till "gravt ohälsosamma religiösa föreställningar". Här står jag fast vid mitt svar. Det vore ofruktbart för vänstern att prioritera en debatt om vilka religiösa föreställningar som är "gravt ohälsosamma" och vilka som inte är det.

Erik Gertkvist sa...

"Men det 11/9 visade var att värdlen förädnrats i den emningen att ett enskilt terrornätverk kunde utsätta USA för en attack på dess hemmaplan som tidigare inte hade uppfattats som möjligt."

I beg to differ. 6 september 1970 försökte PFLP kapa fyra flygplan samtidigt, och lyckades med tre av kapningarna. En fjärde kapning utfördes 9 september. Detta utan det sena 90-talets nätverksteknologi.

I vissa avseenden skulle det vara lättare att utföra 9/11 1991 eller 1971 istället för 2001. FBI skulle ha mycket svårare att koppla ihop förekomsten av araber med mysko flygträning utan modern datakommunikation. Bankbetalningar skulle vara mycket svårare att spåra. Jag tror inte att alla flygpassagerare videofilmades vid ombordstigningen 1991 eller 1971, och det var vad som identifierade kaparna så snabbt.

Den springande faktorn för 9/11 var en person med fantasi, ambition och resurser för en rad av storskaliga terrordåd. Samt att vara ute efter maximalt antal döda, till skillnad från 70-talets terrorister som IRA, RAF eller PFLP. Och den kombinationen kunde uppstått egentligen när som helst i världshistorien.