2009-09-07

Vänstern och informationssamhället

Jag får härmed rekommendera den progressiva men partipolitiskt obundna tankesmedjan Federa. Rekommendationen avser tankesmedjan i sig, men föranleds också av att jag och Marie Demker i dag där publicerar en text om vänstern och informationssamhället.

I texten driver vi tesen att marxismens tillbakaträngda ställning i dagens samhällsdebatt har sin grund i oförmågan att formulera en klassanalys som är giltig för informationssamhället. Texten - som kan läsas här - bygger på vår trilogi ”I Vattumannens tid? En bok om 1968 års uppror och dess betydelse i dag” (Hjalmarson & Högberg, 2005), ”Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer” (Hjalmarson & Högberg, 2008) samt ”Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid” (Hjalmarson & Högberg, kommande). Därutöver har texten inspirerats av Klas Gustavssons ”Socialismens liv efter döden” (Atlas, 2004) samt Michael Hardt & Antonio Negris ”Imperiet” (Glänta/Vertigo, 2003 ) och ”Multituden” (Tankekraft, 2007).

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vänstern har en klassteori, men den är lika ogiltig för informationssamhället som för industri- eller bondesamhället.

Ulf Bjereld sa...

Anonym uttrycker ju bara ett statement, inget argument. Blir därför ointressant att kommentera.

Anonym sa...

Inte ett statement, utan en tes. Visst kan man argumentera för eller emot tesen, liksom man kan argumentera för eller emot den tes du presenterar i bloggposten. Men det gör ju inte du heller, du framför bara din tes samt några litteraturhänvisningar.

Ulf Bjereld sa...

Poängen med posten är ju att den länkar till Federa, där argumentationen finns. Gå gärna dit och argumentera.