2009-09-13

Opinionsläget ett år före valet

Ett år och en vecka kvar till valet 2010, och nästan alla opinionsundersökningar pekar på ett rödgrönt överläge. För att gjuta mod i tidigare lite stukade rödgröna tigerhjärtan citerar jag vad Sören Holmberg säger i Svenska Dagbladet i dag: De senaste fem åren har det borgerliga blocket tappat från mätningarna ett år före valet och fram till valdagen. Sören Holmberg tillägger att vid de tretton svenska riksdagsval som genomförts sedan Sifo påbörjade sina mätningar i mitten av 1960-talet så har det block som lett i september ett år före ett val också varit större än det andra blocket i tio fall. Så statistiken är på de rödgrönas sida. :-)

Jag tillhör ju dem som hävdat att Socialdemokraterna har utomordentligt goda chanser att vinna valet och återfå regeringsmakten 2010, och att den stora utmaningen i stället kommer 2014. Det är i valet 2014 som det avgörs om huruvida Socialdemokraterna kommer att ha kraften att sätta lika skarpa politiska avtryck i 2000-talets svenska samhälle som partiet gjorde under 1900-talet.

I dagens mätningar från Sifo och Skop noterar jag att Sverigedemokraterna åter ligger under fyraprocentsspärren - partiet får 3.9 procent i Sifo och 2.4 procent i Skop. Det påstås ibland att stödet för Sverigedemokraterna konsekvent undervärderas av de svenska opinionsinstituten. Det är riktigt att så tidigare varit fallet (kanske beroende på att svarspersonerna "skäms" för att ange Sverigedemokraterna). Men opinionsinstituten är naturligtvis medvetna om problemet och anstränger sig för att hitta viktningar som tar bort underrepresentationen. Därför vet vi inte om Sverigedemokraterna fortfarande är underrepresenterat i opinionsmätningarna. Bara för att partiet varit underrepresenterat tidigare så behöver partiet inte vara det i dag.

Kan tilläggas att Kristdemokraterna i Sifos mätning får 3.7 procent och skulle trilla ur riksdagen om det också blev valresultatet. Samt att Piratpartiet - och kanske FI - lurar i vassen. Vi har ett spännande politiskt år framför oss.

Glöm nu heller inte rösta i kyrkovalet på söndag! Jag återkommer med en bloggpost i det ämnet senare under veckan.

Jag kommenterar Socialdemokraternas ställning i storstadsområdena för Dagens Eko här.

4 kommentarer:

grey sa...

Det verkar som om undersökningen av okänd anledning inte har med Piratpartiet som svarsalternativ, trots att det enligt deras egna regler borde kvalificeras som sådan. Undrar varför och om det har någon påverkan?

I EU-valet var det bara några få undersökningar i slutet som hade med partiet som alternativ. Det var stor skillnad på dessa och de andra.

Lars M Hermansson sa...

Med 3,9% för SD i sifo kan man endast konstatera att inget hänt jämfört med förra sifo i augusti. Förändringen ligger inom felmarginalen och partiet kan lika gärna ligga över 4% som på 3,9%. Jag tror att SD underskattas. I andra mätningar ligger partiet högre. Beträffande skop underskattade de grovt SD i EU-valet. 1,5% i sin sista mätningen före valet medan det blev 3,4%.
Däremot är KD:s siffra statistiskt säker.

Hagevi sa...

"Men opinionsinstituten är naturligtvis medvetna om problemet och anstränger sig för att hitta viktningar som tar bort underrepresentationen."

Går det att vikta bort lögner från svarspersonerna? Hur då?

Lars sa...

"Det påstås ibland att stödet för Sverigedemokraterna konsekvent undervärderas av de svenska opinionsinstituten. Det är riktigt att så tidigare varit fallet (kanske beroende på att svarspersonerna "skäms" för att ange Sverigedemokraterna). Men opinionsinstituten är naturligtvis medvetna om problemet och anstränger sig för att hitta viktningar som tar bort underrepresentationen. Därför vet vi inte om Sverigedemokraterna fortfarande är underrepresenterat i opinionsmätningarna. Bara för att partiet varit underrepresenterat tidigare så behöver partiet inte vara det i dag."

EUP-valet hölls för bara några månader sedan och då kunde man ju konstatera att den grova underskattningen av partiet kvarstod (samtidigt har inget påtagligt skett med siffrorna till riksdagsvalet sedan dess; partiet snittar nu liksom före EUP-valet kring fyraprocentspärren). SD snittade kring 2 % i opinionsmätningarna till EUP-valet och fick över 3 % i detta val. Skops låga siffra för SD är för övrigt inget nytt. Av det institutet har SD bara fått över 4 % en enda gång (vilket bara "slås" av Synovate som aldrig gett SD över 4 % i någon mätning) och oftast ligger mätningarna kring 2,5-3,5 %.