2009-01-30

S we can

S we can, utropade Mona Sahlin självsäkert och också ganska fyndigt vid Socialdemokraternas framtidsdagar i Västerås i dag. Och visst kan Mona Sahlin och Socialdemokraterna behöva om inte fyndigheten så åtminstone självsäkerheten under de 596 dagar som återstår till riksdagsvalet 2010.

Vi tycks nu befinna oss i ett opinionsläge där den rödgröna koalitionens försprång i opinionen i olika mätningar har stabiliserat sig inom intervallet 5-10 procent. Enligt traditionell medielogik (fokus på dramatik och förändring) fokuseras mediebevakningen fortfarande på jämförelsen med den rödgröna koalitionens försprång på 18-20 procent fram till hösten 2008, och den halvering av försprånget som inträffade i samband med finanskrisen och den något taffliga introduktionen av den rödgröna koalitionen.

Opinionsöverläget på 18-20 procent var rekordstort, och var sannolikt ett uttryck för att de borgerliga väljarna var demobiliserade. Alla bedömare menade att försprånget skulle minska fram till valet 2010. Det oväntade bestod i att försprånget halverades under dramatiska omständigheter och på kort tid.

Men om försprånget på 5-10 procent håller i sig ytterligare några månader kommer fokus i debatten i stället att förskjutas mot de borgerliga partierna underläge. Fortfarande gäller att ingen svensk regering någonsin lyckats hämta in ett så stort underläge i opinionen som inramade de borgerliga partiernas två första år vid makten.

Så visst finns det fog för socialdemokratisk självsäkerhet. Mona Sahlin uppgift är bl a att ge den självsäkerheten ett språk som inte förväxlas med högmod och självtillräcklighet. S we can är en strävan i den riktningen.

Tillsammans med Lotta Gröning kommenterar jag Mona Sahlins ledarskap i Aftonbladet i dag.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ingen som reflekterat att Sahlin indirekt promotade. www.swecan.org med sitt uttalande -S we can ?

Ulf Bjereld sa...

Jo - nyheten om den dubbla innebörden har nu börjat sprida sig på nätet... http://www.gt.se/Nyheter/1.1450795/sahlinblunder-om-cannabis

Anonym sa...

Med tanke på hur snabbt opinionsgapet krympt mellan blocken är Ulfs gissning om valresultatet 2010, just en gissning.
En del talar för att den borgerliga alliansen håller på att mobilisera sina sympatisörer från 2006.
Historisk statistik är ointressant mot skenet av en mycket mer mobil väljarkår än för bara ett decennium sedan, en pågående finanskris och en mycket förtroendeingivande finansminister.
Min gissning är att Vänsterpartiet sänker den rödgröna alliansen 2010.Men det är givetvis också också en gissning

/BR