2009-01-24

Om boksläpp och möte med Israels ambassadör

Nu på tåget väg hem - lätt utpumpad - efter en intensiv helg. Kulmen blev eftermiddagens seminarium kring boken "Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan" i ABF-huset i Stockholm. Där diskuterade jag tillsammans med Göran Holmberg (journalist och författare), Thomas Hammarberg (Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna) och Ann Linde (internationell sekreterare för socialdemokraterna) arbetarrörelsens syn på den israelisk-palestinska konflikten över tid, och vad arbetarrörelsen i dag kan göra för att bidra till en fredlig och varaktig lösning på konflikten. Sandlersalen i ABF-huset var proppfull (närmare 200 personer!) och diskussionen pågick i över två timmar.

(Sörj inte, ni som missade tillfället. Arrangemanget filmades, och hela seminariet kan inom kort beskådas i Broderskapsrörelsens eget Youtube-bibliotek.)

I fredags träffade jag (tillsammans med förbundsordförande Peter Weiderud och vår internationelle sekreterare Ulf Carmesund) Israels ambassadör i Sverige Benny Dagan. Samtalet pågick i en och en halv timma, och kan väl bäst beskrivas som ett meningsutbyte i uppriktig anda. Israel har nästan alltid mycket skickliga och professionella ambassadörer i Stockholm, och Dagan avvek inte från den bilden. (Ett trist undantag återfinns här.)

Nu återstår att se hur Barack Obama kommer att spela sina kort. Under sin första dag i tjänst hann han med att förbjuda tortyr som amerikansk förhörsmetod samt att besluta att stänga Guantanamolägret. Han får gärna fortsätta i det tempot.

8 kommentarer:

G. Tikotzinsky sa...

"vad arbetarrörelsen i dag kan göra för att bidra till en fredlig och varaktig lösning på konflikten"

Tyvärr är det så, Bjereld, att arbetarrörelsen inte kan göra särskilt mycket. Det bästa skulle nog vara att inse sina egna begränsningar, och att ge upp de megalomana ambitionerna utöva inflytande över politiken i Mellanöstern.

Nils sa...

Ur Broderskap:

"I och med att Israels agerande under den senaste tidens konflikt känner Broderskapsrörelsen en oro för staten Israels anseende i världen..."

Så rörande. Så genuint.

"..och i konsekvens med detta även [dess] framtid som stat."

Ah, där kom det.

BR sa...

"Arbetarrörelsen" borde under alla omständigheter avstå från bjuda in personer med extremistisk Mellanösternagenda som terroristhyllaren Azzam Tamini, Hamasministern Atef Adwan och antisemiten (och f.d. juden som han kallar sig) Gilad Atzmon.
Dessutom vore det förtroendeskapande om Broderskaparna tog avstånd från skrifter av Sayid Qutb istället för att finna dem "intressanta".

/BR

Anonym sa...

Hoppas även Benny Dagan fann utbytet meningsfullt. Inte lätt vara ambassadör i ett land där partiledare vandrar med dem som vill ens folk mycket illa, där det önskas död åt det land man representerar och där Hamas samtidigt hyllas. Tala om trist; tänk om det vore undantag snarare än regel inom (s).

Obama ger vad jag sett häröver alla amerikaner anledning till försiktig optimism. Men tempot du skriver om kommer att vara långsamt, säger många analytiker. Arméns stadgar om förhörsmetoder som Obama säger ska följas har även de visst rum för "interpretation". Själva uttalandet var det lätta. Många detaljer återstår att lösa.

A-K Roth

Anonym sa...

Måste vara störande för vissa att det var Israels ambassdör som uttryckligen BETT att få träffa Broderskap/Arbetarrörelsen... /Castor

BR sa...

På förekommen anledning castor, på förekommen anledning.

/BR

Lars G Linder sa...

Nu kan du se hela seminariet på Broderskapsrörelsens plats på viddler.com. (Dessvärre fick inte seminariet plats på Youtube). Du hittar seminariet här:
http://www.viddler.com/explore/KristnaS/videos/4/

Ulf Bjereld sa...

Utmärkt - tack till Lars!