2006-09-12

Guillou, Rosenberg och den svenska Palestinarörelsen

Om en knapp timma börjar de på förhand uppskrivna partiledarutfrågningarna i TV4, med Jan Guillou och Göran Rosenberg som programledare.

Jan Guillou och Göran Rosenberg var i slutet av 1960- och början av 1970-talet aktiva i den svenska Palestinarörelsen. Under denna tid utsattes Palestinarörelsen för flera olika övergrepp av den svenska underrättelse- och säkerhetstjänsten. Värst var den då ännu okända underrättelseorganisationen IB, som bl a inplanterade sin agent Gunnar Ekberg i rörelsen.

IB använde sig i sin verksamhet bl a av inbrott, osanna uppgifter och falska bombhot. Om Jan Guillou inrapporterades t ex att han planerade ett träningsläger för svenskar och araber, med utbildning i sabotage mot judiska institutioner i Sverige. Tillsammans med just Göran Rosenberg skulle Jan Guillou dessutom ha hjälpt en palestinsk terrororganisation, genom att traska runt på Lod-flygplatsen i Israel för att mäta upp avståndet mellan vissa pelare i terminalen. Om dessa händelser kan man läsa i min och min hustru och tillika kollega Marie Demkers bok Främlingskap. Svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern, som just har kommit ut på Nordic Academic Press. Mitt kapitel om övervakningen av den svenska Palestinarörelsen baserar sig i huvudsak på en rapport som jag tidigare skrivit för Säkerhetstjänstkommissionen. Maries avsnitt om övervakningen av algerier bosatta i Sverige i mitten och slutet på 1950-talet baserar sig på tidigare opublicerat material, hämtat ur Säpos och den militära underrättelseorganisationen Musts arkiv.

En bärande insikt i boken är att de tvångsmedel som ett lands säkerhets- och underrättelsetjänst får befogenhet att använda alltid tenderar att missbrukas av enskilda individer inom systemet. Det är en insikt som vinner ökad kraft i dessa dagar, när Leijonkungen rider genom Bodström-land.

Inga kommentarer: