2006-09-26

Goda nyheter är också nyheter

I det senaste numret av den utmärkta tidningen OmVärlden kan man läsa att antalet länder som är inblandade i konflikter halverats sedan 1990. Tidningen presenterar en rapport från det norska fredsinstitutet PRIO och Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala, som visar att inte sedan tiden före andra världskriget har risken att bli dödad i ett krig varit så liten som nu.

Därutöver berättar OmVärlden att Sverige rankas som världens tredje "bästa" biståndsgivare i en ny sammanställning över världens rikaste länder, efter Nederländerna och Danmark. Rankingen är genomförd av Washington-baserade Centre for Global Development och Foreign Policy magazine. Givarländerna bedöms efter ett index baserat på bistånd, handel, investeringar, migrationspolitik, miljöpolitik, säkerhetspolitik, fredsbevarande insatser och teknologiutveckling. Sverige placerar sig också bland de omkring två tredjedelar av de undersökta länder som förbättrat sina siffror sedan 2003.

Det är glädjande läsning, inte minst mot bakgrund av den smutskastning av svensk biståndspolitik som särskilt moderaterna använt i sin argumentation för att minska det svenska biståndet med åtta miljarder. Det finna all anledning att hålla kollen på hur den nya borgerliga regeringen kommer att förvalta den svenska biståndspolitiken.

Inga kommentarer: