2016-06-16

Om "svenska värderingar", insinuationer och invandring

Igår skrev jag om svenska värderingar som politikens "det nya svarta", det som alla talar om. Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor tävlar i konsten att lyfta fram behovet av att värna "svenska värderingar" och i att fylla begreppet med olika typer av innehåll. Inte oväntat, i tider som präglas av förändring och osäkerhet.

I dag skriver Dagens Nyheters ledarredaktion intressant på samma tema. Dagens Nyheter noterar att "svenska värderingar" ofta används av framträdande politiker i samband med diskussioner om problem som förknippas med ökad invandring: Både Kristdemokraterna och Moderaterna, och i viss mån Socialdemokraterna, har gjort det till en vana att sätta rubriken ”svenska värderingar” över en lista på komplikationer som förknippas med en ökad invandring. Inget fel i att prata om kittet i vårt samhälle. Men partierna bör vara varsamma med denna retorik. En del av pratet gränsar till det insinuanta.

Genom att allmänt tala om behovet av att värna "svenska värderingar" i samband med invandring insinueras att invandrare och invandring utgör ett hot mot dessa värderingar. Men man säger det inte rent ut, kanske av rädsla för att stigmatisera och bidra till ökad främlingsfientlighet eller till och med rasism.

Men det outtalade - det insinuerade - kan komma att bli ett gift i samhällsdebatten. Vilka är egentligen de invandrargrupper som skulle utgöra ett hot mot de svenska värderingarna? Och vilka är de "svenska värderingar" som hotas av invandring och invandrargrupper? Debatten riskerar att på ett fördomsfullt sätt handla om invandrare och invandring, i stället för om de gemensamma värderingar som håller samman vårt samhälle.

Så gärna en värderingsdebatt - om vilka värden vi förknippar och vill förknippa med Sverige som nation. Men den debatten bör för att bli trovärdig föras på sina egna villkor - inte som en insinuant sidodebatt om invandringens konsekvenser för det svenska samhället.

Temat behandlas också i det avsnitt av Statsvetarpodden som Cecilia Garme, Jonas Hinnfors och jag spelade in i dag. Där kan ni bland annat höra Jonas Hinnfors förklara GAL-TAN-dimensionen på 60 sekunder. Det är en upplevelse. Strax på nätet!

3 kommentarer:

Anonym sa...


40% av muslimer i Danmark vill leva under sharialag. Är det ett hälsotecken
för det danska samhället? /AN

Anonym sa...

Min svenska nation firar jul och midsommar. Ett kontinuitet som förbinder mig t. o. m. med mina förkristna skandinaviska förfäder. I min svenska nation undviker vi ingen föda av religiösa skäl och vi göra inga ingrepp på våra barn som inte är medicinskt motiverade. Tycker Ulf Bjereld att dessa värderingar är problematiska?

Jan Holm sa...

I diskussionen om värderingar , blir det naturligtvis oundvikligt att detta knyts till invandringen.
Självklart ska de värderingar som finns i Sverige , även i fotsättningen vara de som gäller.
Att PK-folket redan har en problemkonflikt i sina värderingar är ju tydligt , då det gäller många invandrares syn på kvinnor och homosexuella. Detta är ju ett exempel på hur viktigt det är, att hålla fast vid de värderingar som Sverige besitter.