2016-06-19

Kommer SD att kunna utnyttja ett Brexit?


Trots stökiga parlamentariska förutsättningar präglas svensk väljaropinion fortfarande av stabilitet. I dagens Sifo-undersökning ökar Moderaterna något till 27.4 procent. Kristdemokraterna får 3.2 procent. Sammantaget har allianspartierna en knapp ledning över de rödgröna partierna med 4.8 procentenheter.

Sverigedemokraterna landar denna gång på 15.8 procent. Partiets tillväxt i opinionen har brutits, och frågan är om det finns potential för en ny framgångsvåg. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige är lägre än på mycket länge. Debatten handlar om hur Sverige bäst tar hand om och integrerar de flyktingar som redan kommit hit, och i den frågan uppfattas Sverigedemokraterna sällan ha något relevant att säga.

En del ser en möjlighet för Sverigedemokraterna att vid en eventuell Brexit mobilisera politiskt på EU-frågan. Om Storbritannien bestämmer sig för att lämna EU kommer kraven på att Sverige skall kräva omförhandlingar med EU och även att lämna unionen som ett brev på posten. Sverigedemokraterna - som är i akut behov av en ny fråga att mobilisera på - kommer att ta aktiv del i den processen.

Kommer det att fungera? Finns det möjligheter för Sverigedemokraterna att utnyttja ett Brexit till att på nytt växa i opinionen? Det är svårt att säga. För det första förutsätter det att britterna verkligen väljer att lämna EU, vilket i dagsläget förefaller långt ifrån säkert. För det andra är det osäkert om EU-frågan har kvar den konfliktpotential den en gång hade. Och kommer konfliktpotentialen i så fall att ligga i EU-medlemskapet som sakfråga, eller i EU-motståndet som mötespunkt för ett politiskt missnöje överhuvudtaget? För egen del hoppas jag att vi aldrig får ett svar på dessa frågor, utan att britterna röstar nej till ett utträde.
*
På DN Debatt skriver i dag Andreas Johansson Heinö (en av de tyvärr alltför få svenska statsvetare som säger intressanta saker i samhällsdebatten) och Timbros VD Karin Svanborg-Sjövall en läsvärd och seriös artikel om hur den "auktoritära populismen" i Europa bör bekämpas. Jag tror de har rätt i att vi måste tänka bortom eller åtminstone precisera de traditionella strategierna att antingen isolera eller konkurrera med partier som till exempel Sverigedemokraterna. Deras råd är klassiskt liberala (skapa farthinder mot det politiska beslutsfattandet, minska politikens utrymme att lösa samhällsproblem), och här har jag naturligtvis invändningar. Likaså tycker jag författarna har fel när de påstår att Decemberöverenskommelsen inte skulle vara förankrad i svensk demokratisk och författningspolitisk tradition.

Men det är bra att liberaler tar ett steg fram i debatten om hur vi bäst bekämpar "auktoritär populism" och partier som till exempel Sverigedemokraterna. Var finns vänstern i denna debatt?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Så vitt jag såg definierades varken "auktoritär" eller
"populism" i artikeln. Vad är det? Är det folkets protest
när den kanaliseras genom ett parti? Vi har inte som i Schweiz
medborgarinitiativ med beslutande referendum och då måste,
i den svenska situationen, folket välja andra politiker.
Andra politiker blir SD, några andra har inte dykt upp.
En jättelik förändring skulle uppstå om statsbudgeten enligt
grundlag måste antas av en majoritet av de 349, inte av de röstande.
En sådant påbud skulle tvinga svenska politiker att samarbeta.
Slut med det konstitutionella reinfeldtska tricksandet /AN

Fredrik T sa...

Det är oerhört olyckligt att Brexit-kampanjen kapats av högerpopulister och rasister. De har ju inga lösningar på världens problem. Men om vi fick en seriös debatt om EU i Sverige så skulle det inte behöva bli en vinstfråga för SD om vänstern tog frågan på allvar. Vi som vill se en värld där andra hänsyn än kortsiktig ekonomisk vinning kan göras gällande borde ta strid för ett EU-utträde eller en rejäl omförhandling.

Jan Holm sa...

Sd och andra partier i Eu med en invandringskritisk hållning , obs inte nödvändigtvis invandringsfientlig hållning, är ju enbart ett symptom på att EU driver en politik som folk är missnöjda med.
Om EU skyddar sina yttre gränser , så skulle det inte finnas något problem och heller inte något väljarunderlag för de partier som växer sig stora pga en ansvarslös invandring.

Jan Wiklund sa...

Personligen tycker jag att det är väl så viktigt att vi bekämpar den auktoritära liberalismen. Den som är inskriven i EUs författning och som säger att i princip marknaden bör sköta allt som inte är direkt lagstiftat.

Vilket bara leder till allt mer lagstiftning allteftersom marknaden har hårda kanter, och till alltmer "revisorsstat" och "kommandoliberalism" som den norske NPM-kritikern Simon Malkenes uttrycker det, se http://respublica.no/kommandoliberalismen/