2016-04-01

Om trovärdighet: Sveriges Television vs. Avpixlat

I dag publicerar Dagens Nyheter en undersökning från Ipsos där 75 procent av de tillfrågade säger sig ha stort förtroende för Sveriges Television, 73 procent säger sig ha stort förtroende för Sveriges Radio och 50 procent säger sig ha stort förtroende för Dagens Nyheter. Endast 4 procent säger sig ha stort förtroende för hatsajten Avpixlat.

För de som hävdar att svenska medborgare börjat vända sig till Avpixlat för att man inte längre litar på traditionella medier kommer resultaten som en kalldusch. De allra flesta medborgare känner inte ens till Avpixlat - 13 procent säger sig väl känna till den. Bland Sverigedemokraternas egna väljare har endast 21 procent förtroende för Avpixlat.

Vi skall vara försiktiga med nivåskattningar, det vill säga uttala oss om förtroendet för traditionella medier är "högt" eller "lågt" i största allmänhet. Men det är alltid möjligt att använda den här typen av undersökningar till jämförelser. Har förtroendet förändrats över tid? Hur skiljer sig förtroendet mellan olika typer av medier? Hur förhåller sig svenska folkets förtroende för medier i förhållande till förtroendet i andra länder? Vilka skillnader i förtroende kan vi iaktta mellan olika befolkningsgrupper?


Det är svårt att tolka resultaten ovan på annat sätt än att Avpixlat inte förmått utmana traditionella medier med avseende på förtroende. Resultaten stämmer också väl överens från vad vi redan vet från olika SOM-undersökningar och från Medieakademin - medborgarnas förtroende för public service och för morgontidningar hävdar sig bra i förhållande till medborgarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner.

Men, kanske någon hävdar, frågan gäller ju förtroendet i stort. Förtroendet kan ju se annorlunda ut om frågan riktas mot mediernas bevakning av invandringspolitiken? Visst kan det vara så - en del tidigare mätningar pekar i en sådan riktning. Men i så fall är det bristande förtroendet inte tillräckligt starkt för att påverka grundförtroendet för Sveriges Television, Sveriges Radio eller Dagens Nyheter.

Min reservation till undersökningen avser möjligen frågan Ger SVT/SR/DN/Avpixlat en sann bild av verkligheten? "Vad är sanning", frågade sig redan Pontius Pilatus (Joh 18:38). Varje enskild nyhetsartikel eller nyhetsinslag bygger ju på ett urval av faktauppgifter. Oftast är det urvalet som kan ifrågasättas, inte om de enskilda faktauppgifterna är sanna eller ej. Men jag förstår att frågan är ett indirekt sätt att mäta förtroende, och försöka fånga upp stämningar kring huruvida medierna "ljuger".

Ulf Adelsohn och andra konspirationsteoretiker som tror att svenska medier "medvetet förtiger" sanningen får ta ett djupt andetag och börja om. Det finns i den här undersökningen inga tecken på att svenska folkets förtroende för traditionella medier är på väg att urholkas, eller att stödet för hatsajter som Avpixlat skulle vara särskilt väl utvecklat.

7 kommentarer:

Jan Holm sa...

Eftersom det är DN som beställt undersökningen , så undrar man ju också hur frågeställningen var gjord.
Som man frågar , brukar man ju få svar.

MS sa...

Varför kallar du Avpixlat för "hatsajt"? Det är ett ganska laddat epitet.

Skeptiker sa...

Ja du Ulf. Som akademiker borde du väl kunna analysera dylika undersökningar lite djupare och mer klarsynt. Jag har själv mångårig erfarenhet av undersökningsuppdrag och är väl medveten om hur enkelt det är med lite manipulativa frågeställningar kunna få fram svarsresultat som passar sina egna intressen och agenda. Vill man skapa ett trovärdigt resultat ska man redovisa hur frågorna är ställda, vilken målgrupp som fått frågorna dvs samansättningen av de tillfrågade, volymen av svar/totala urvalet osv och detta får man sen diskutera om resultatet kan sägas vara representativ för svenska folket. Av hävd brukar jag vara skeptiskt till s.k. beställda undersökningar från en specifik uppdragsgivare tex när det handlar om medias förtroende beställd av media själva (exempelvis DN beställt undersökningen där DN själv är en av de utvalda mediehusen).

Att AP skulle förminskas i en sådan undersökning var inte annat än väntat. Hade ju varit alarmerande om tex. Avpixlat hade fått ett resultat som påvisade likvärdigt förtroende som för etablerade massmedier. Jag försöker konsumera så mycket nyheter från både etablerade mediehusen likväl som de alternativa medierna. Och detta för att få en mer nyanserad bild av vissa specifika ämnen som intresserar mig.

Du skriver i din artikel nedlåtande och med en översittarton att "Så Ulf Adelsohn och andra konspirationsteoretiker som tror att svenska medier "medvetet förtiger" sanningen får ta ett djupt andetag och börja om." Så DN mörkade inte händelserna i Kungsträdgården 2015? Man uttrycker sig i sina nyhetsartiklar rörande invandrarbrottslighet som att det ska framstå som att det rör sig som vanliga etniska svenskar tex. Det finns otaliga exempel på den mediala mörkläggningen, förljugenheten och förvanskande av fakta eller undanhållande av fakta. Just DN har ju varit i blåsväder som du kanske minns i januari när det avslöjades om skandalen runt festivalen We are STHLM. Det om något var väl en mörkläggning i sin fulla prakt.

Medias roll är inte att uppfostra och disciplinera svenska folket, utan sprida nyheter, information, granska makten åt folket osv. De uppdraget har man övergett sedan många år och idag sysslar med en form av uppfostran, indoktrinering, skuldbeläggande och tillrättavisande. Som tur är se fler och fler igenom denna fasad och dimridå och ingen slump att de stora mediehusen tappar upplagor i en rasande takt. Journalistiken håller för låg kvalité, för mycket sensationsjournalistik likt engelska tabloider, för lite faktagranskning och alldeles för mycket förvanskade fakta, lögner och mörkläggande.

Med vänlig hälsning/S

Andreas Bjurström sa...

En opinionsundersökning om förtroende säger ingenting om huruvida media förtiger något eller inte. För att ta reda på det behövs helt andra typer av forskning. Hur stor andel av befolkningen som tror att en viss tidning ljuger om en viss fråga säger inte heller det någonting om tidningen ifråga faktiskt ljuger eller inte. Vi måste hålla isär attityder och vad folk tror å ena sidan och vad som är sant om verkligheten å andra sidan. Om vi är intresserade av det senare så måste det senare studeras.

Anonym sa...

Har för mig att det finns någon undersökning där mer än 50% av svenskarna säger sig vara villiga att inhysa flyktingar i sin egen bostad. Den verkliga siffran lär dock vara mindre än en promille. Skulle man fråga mig skulle jag svara " jag är villig, men har tyvärr ingen extra plats för vare sig en etnisk svensk eller flykting". Eller har det kanske med betalning att göra..." får jag tillräckligt mycket betalt så skall jag nog kunna finnas något utrymme, minst 10000 i månaden". Vad innebär det att vara villig?
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Det är välbekant att svenska medier sedan länge lämnat sitt journalistiska uppdrag dvs att kritiskt granska och bevaka allt som händer. Man kallar sin rapportering för konsekvensneutral (!) vilket medför att nyhetsrapporteringen allt oftare tar tydlig politisk ställning och att journalister allt oftare låter sig manipuleras av arrangerade händelser och spektakulära utspel. Media gör ofta analyser som förklarar bakgrunden så att extremism mer eller mindre legitimeras.
Att förhålla sig kritisk till händelser som enbart sker med syftet att åstadkomma publicitet låter sig inte göras. Alla ser vad som händer. Något har gått fel i media, politik och tyvärr även inom delar av den akademiska världen som inte tillräckligt tar rollen att stå rakryggad för den samhällsordning vi tar för given. Det finns anledning till stor oro...

Ulf Bjereld sa...

Jan Holm och S: Frågeställningar etc finns explicit redovisade i papperstidningen. Jag är lite osäker på hur mycket av det materialet som lagt ut på nätet. Finns kanske också på Ipsos hemsida?

MS: Jag valde samma formulering som DN använde.

Kjell Eriksson: Jag känner inte till den undersökningen.