2016-04-20

Om sättet att hälsa och patriarkala maktstrukturer

Idag meddelade Yasri Khan att han drar tillbaka sin kandidatur till Miljöpartiets partistyrelse och att han lämnar alla sina politiska uppdrag. Anledningen är den politiska storm som bröt ut sedan han igår kväll vägrat skaka hand med en kvinnlig TV4-journalist. Yasri Khan lägger handen på sitt hjärta och söker ögonkontakt när han hälsar på kvinnor.

En del menar att det är självklart att varje människa skall få hälsa på det sätt hen vill, särskilt i ett öppet och liberalt samhälle. Andra menar att det är självklart att man skall hälsa på samma sätt på män och kvinnor. Jag tycker - och det är min personliga uppfattning - inte att frågan är enkel. Tvärtom tycker jag den är svår. Jag skall försöka förklara varför.

En del kvinnor är uppfostrade på ett sätt så att de upplever en obekväm intimitet i att kroppsligt beröra någon av det motsatta könet. Skall vi tvinga/pressa dessa kvinnor att skaka hand med män, även om kvinnorna själva inte vill det? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Om vi då accepterar att en del kvinnor "slipper" skaka hand med män, skall vi ändå tvinga/pressa män som av samma skäl inte vill skaka hand med kvinnor att ändå göra det? Yasri Khan åberopade ju "intimitet" som skäl till varför han vill hälsa på kvinnor på annat sätt än genom att trycka deras hand.

Frågan kompliceras ytterligare av existerande patriarkala maktstrukturer. Att inte vilja hälsa med handen på en kvinna kan mycket väl vara ett uttryck för en nedsättande syn på kvinnan som individ eller som grupp. Men jag kan även se ett patriarkalt uttryck i form av män som "kräver" att till exempel en muslimsk kvinna skall skaka hand med honom och inte hälsa på något annat sätt.

Jag har stor respekt för de människor som känner sig obekväma med handtryckningar med det motsatta könet. Samtidigt blir det problematiskt när dessa människor skall verka i det offentliga livet. Sättet att hälsa kommer i vägen för det man är satt att göra. Sättet att hälsa riskerar att ställa personen framför uppdraget.

Jag har som sagt inga enkla lösningar på detta problem. En pragmatisk möjlighet vore att om jag föredrar ögonkontakt och att lägga handen på hjärtat när jag hälsar på personer av motsatt kön så kan jag hälsa jag på detta sätt även när det gäller personer av samma kön. Då undanröjs i alla fall misstankar om diskriminering.

Det är bra och viktigt att vi pratar om dessa saker - och gärna då ur ett perspektiv där vi på allvar försöker förstå varandras ställningstaganden. Om vi inte förstår bevekelsegrunderna för varandras agerande blir det svårt att påverka och komma med trovärdig kritik.

20 kommentarer:

Ivan Cardenas sa...

Bra Ulf, jag " köpper " hela din resonemang beträffande sättet att hälsa:

Anonym sa...

Faktum är väl att han sexualisrar hälsningsceremonien. Och det gör jag också, när jag tänker efter. Jag kindpussar alltid för detta väninnor. Det skulle jag aldrig göra med för detta vänner!

Elias Granqvist sa...

Att ta i hand är inte bara en hälsning. Det används också för att besegla kontrakt på ett sätt som bugningar eller vinkningar inte kan motsvara.

Anonym sa...

I sitt privatliv får var och en göra som han eller hon vill. Men politiker som representerar det svenska folket och dess jämställdhetsideal bör naturligtvis behandla alla människor lika.

Sen kan man inte undgå att jämföra med andra västländer. I till exempel Frankrike, så hälsar män och kvinnor olika på varandra. Män skakar hand, kvinnor pussar varandra på kinden, och män/kvinnor pussar varandra också på kinden. (Eller mer precist, lägger kind mot kind och pussar i luften.) I vissa sammanhang i USA så omfamnar män och dunkar varandra på ryggen, men så hälsar inte kvinnor och män på varandra alls. Och ett amerikanskt handslag (grepp om varandras tumme) används oftast bara män emellan. Men, som sagt, dessa traditioner gäller inte i Sverige.

Vad gäller personlig intimitet så finns det ju också män som föredrar att kvinnor går två steg bakom dem, annars blir den fysiska närvaron alltför intim... Det skulle naturligtvis inte heller vara acceptabelt beteende hos en svensk politiker.

karin sa...

Ja det är hemskt att se när gubben går några steg före kvinnan! Pinsamt!

Greger Mossberg sa...

Hälsar gör man för att inledningsvis i mötet med en annan människa skapa en god atmosfär. Den som istället gör så att motparten blir överraskad, kanske chockad och förolämpad, brister i en grundläggande social färdighet. Om man har lärt sig sitt invanda sätt att hälsa från religionen eller synen på intimitetens gränser, och detta sätt inte fungerar i det sammanhang man hamnat - då är det dags att lära om för den som vill undvika att betraktas som en tölp.

Anonym sa...

Yasri Khan meddelade ju TV-journalisten att ta henne i hand skulle ge henne kontroll över hans kropp.
Ett tydligare exempel på patriarkal sexualisering är svårt att hitta. Frågan är bara komplex ur islamistisk synvinkel, inte ur någon annan.
I sverige tar män och kvinnor varandra i hand när de hälsar. It's that simple.

Mia sa...

Intressanta tankar du för fram. Jag tycker att en hälsningsform som känns respektabel för båda parter borde vara helt OK. I fallet Kahn som nu blossat upp vore jag betydligt mer intresserad av vad han står för, hur han ser på jämställdhet bl.a. Han är ett helt oskrivet kort för mig, jag kan tillägga att jag inte är miljöpartist, i de kretsarna har han väl varit mer känd även tidigare. Han han en icke sund kvinnosyn så borde det lyftas fram i stället för själva hälsningsceremonin tycker jag.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle vilket ofta betonas. Kan man då inte representera Sveriges riksdag eller regering om man inte antagit alla svenska regler och normer? Intressant tanke och helt klart att diskutera, vrida och vända på offentligt.

Michael M H sa...

Ska man inte sträva efter att ta seden dit man kommer som regel. Hälsningsceremonin är ett socialt kitt för att bygga relation . Professor Johan Asplund den gamle nestorn skrev en underbar essä om just hälsningsceremoninier inom ramen för socialpsykologi. "Paradigmet "sluta hälsa" är i all sin banalitet av icke obetydligt intresse Med utgångspunkt i detsamma kan man, föreställer jag mig, anställa en rad betraktelser över de allra elementäraste mekanismerna för maktutövning."
Källa: Om
Hälsningsceremonier,
mikromakt och asocial
pratsamhet
© Johan Asplund 1987
Johan Asplund var 1972-82 professor i socialpsykologi vid Köpenhamns

Eva Sternberg sa...

Käre Ulf Bjereld!
Tack för denna fina blogg!
Varma hälsningar
Eva Sternberg

Anonym sa...

@Mia 10:51 em

Du år på alldeles rätt spår - det är tid att reflektera över vad mångkultur är. Man frågar sig vad man skall göra om MP skulle lyckas få in en person starkt präglad av massajisk kultur i regeringen.

Enligt Wikipedia är det centralt inom den massajiska kulturen att deras gud så att säga gjorde dem till ett utvalt folk och gav dem alla jordens nötkreatur. Av detta följer att alla personer, som inte är massajer, kan avhändas sina kossor, eftersom de ju stulit kossorna från massajerna.

Tänk om vi fick en miljöpartistisk lantbruksminister med dessa föreställningar i regeringen. Vad skulle LRF säga?

Ann Helena Rudberg sa...

Ja det är mycket bra Ulf! Du går i din företrädares fotspår. Ingen ska minsann hävda att det är något annat än synd om muslimerna. Och att det var "olyckor" för dem som drabbade då i Sverige 9.11. Tyvärr så handar det inte bara om handskakning eller inte utan en hel världssyn.
http://annhelenarudberg2.blogspot.se/2016/04/kaplan-symptom-pa-nagot-varre.html

Marita P sa...

Mycket klokt och nyanserat. Jag råkade också ut för en muslimsk man som inte ville hälsa på mej en gång och kände mej både förvånad och lite förolämpad. Men hans vänner förklarade för mej varför och jag försökte lyssna och förstå. Det är ju faktiskt inte så dramatiskt. Men vi är ofta så etnocentriska i vårt sätt att tänka. Marita

Jan Holm sa...

Mp och deras företrädare är ju ett exempel på något som inte har något berättigande i svensk politik.
Förutom de senaste affärerna och försök att påverka medierna , bevisar ständigt vice statsminister Romson ( som ändå inte är vice statsminister annat än på pappret ) sin olämplighet med sina ständigt omdömeslösa uttalanden.
När sedan även kolbiten Fridolin tiger , då det är dags att sälja de tyska kolkraftverken , då tycks inte ens miljön längre spela någon roll i detta parti.

Anonym sa...

Unknown 7:23

Och när "gubben" går några steg efter kvinnan?

The Queen as a Monarch outranks everyone else, including Prince Philip.
As a Consort, Prince Philip has to walk 3 steps behind, to signify Her Majesty's position as a Sovereign.

Karin K sa...

Anonym 12:43 Ännu ett bevis på hur odemokratisk monarkin är!

Anonym sa...

Jag hoppas att din linje blir Socialdemokraternas. Då blir ni obsoleta desto tidigare.

Anonym sa...

Att inte hälsa på en kvinna säger en hel del om den icke-hälsande mannens självbild. Han tycks alltså inte ha förmågan att styra sina drifter eftersom handskakningen kommer att starta en sexuell okontrollerad reaktion i megaformat.

Pelle sa...

Bra slutkläm när du tipsar om att hälsa på samma sätt mot både män och kvinnor

Belar43 sa...

Beträffande Frankrike, så kindpussas även män som är "Du" med varandra, medan man tar i hand om man är "Ni".