2016-04-07

Olyckligt när Opinion live i SVT sätter sensationssökande i centrum

Kan medborgargarden få stopp på tafsandet? Med denna formulering försöker Opinion live i SVT locka tittare till kvällens program. Jag tycker formuleringen är ett lågvattenmärke och inte värdig ett program i public service.

Sedan en tid diskuteras problemet med att kvinnor ofredas i det offentliga rummet. Det är en angelägen diskussion som ställer viktiga frågor kring vad ofredandet beror på, hur utbrett det är och vad man kan göra åt det. Debatten har dessvärre också utnyttjats av främlingsfientliga krafter, till exempel i form av "medborgargarden" som Soldiers of Odin som börjat etablera sig i svenska städer.


Är Opinions lives fråga seriöst menad? Knappast. Jag vägrar tro att programledarna Belinda Olsson eller Olle Palmlöf går omkring och bär en uppriktig undran över om huruvida medborgargarden är ett bra och effektivt sätt att förhindra mäns tafsande på kvinnor. Men genom att ställa frågan på ett så billigt, retoriskt sätt stryker de ansvariga på redaktionen fördomar medhårs, får uppmärksamhet åt programmet och fler klick på nätet. (Ja, jag vet att min text blir ett led i denna process.)

Enligt demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen skall SVT och dess programledare hävda det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde. I svensk demokratin inryms inga medborgargarden. Det är statsmakten som sanktionerar vilken våldsanvändning som är legitim. Kan demokratin få stopp på medborgargardena hade varit en relevant fråga.

Nu används problemet med tafsande på kvinnor i stället som ett medel av redaktionen för att få uppmärksamhet kring sitt program. Det är trist. Opinion live efterträdde tidigare i år det omstridda SVT Debatt, och jag tycker att Opinion live just genom att hålla en seriös ton har fått en bra start. Det är bara att hoppas att kvällens rubrik är ett olycksfall i arbetet, och inte början på en ny redaktionell policy där sensationssökande sätts i centrum.

Ser att även Politism uppmärksammar saken.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Och vad vill Ulf Bjereld göra åt problemet? Eller tycker Ulf Bjereld att problemet är att problemet uppmärksammas?

Anonym sa...

En fråga är vad jag som enskild nedborgare skall göra om jag ser att det pågår ett "tafsande", eller ännu värre, en våldtäkt. Skall jag bara titta på eller göra något ( om ingen polis finns i närheten)?

Medborgarengagemang är ett bättre ord. Jag kan inte annat än bara se positivt på ett sådant engagemang. Kan t.ex. vuxna bara genom sin närvaro förhindra brott, så måste väl det vara bra. Det är dock inte samma sak som att dessa vuxna har polisiära befogenheter.

Men kan vi genom vuxen-närvaro trygga tillvaron på gator, torg, krogar mm, och bara genom närvaron förhindra allvarliga brott, så är det svårt att se att detta är ett problem.

Det finns säkert all anledning att kritisera polisen, men att polisen skulle kunna vara överallt är det nog ingen stat som kan garantera
Kjell Eriksson

Jan Holm sa...

Medborgargarden är ju ett symptom på att något har gått snett i ett samhälle.
Om staten skapar en situation och sen inte tar ansvaret för denna , så blir det ju naturligt att folk själva anser att de måste göra något åt problemen.
Sedan kommer det säkert att bli alltmer vanligt även i SVT , att sensationssökandet hamnar i centrum.
I en mediavärld där journalisterna säljer sig till högstbjudande och antar den åsikt som är mest PK för dagen , är inget annat att vänta.

Andreas Bjurström sa...

"I svensk demokratin inryms inga medborgargarden."

Argumenterar du mot organisationsfrihet?