2016-04-15

Om Baader-Meinhof och historielöshet i terrorism-debatten

Jag läser att svensk polis tidigare i dag sökt tre personer med tidigare koppling till Baader-Meinhofligan som nu misstänkts för försök till värdetransportrån i Bremen och som eventuellt skulle ha gömt sig i en stuga i södra Sverige. Det visade sig snart vara falskt alarm.

Varje gång jag nu för tiden läser om Baader Meinhof-ligan slås jag av den historielöshet som präglar delar av den svenska terrorism-debatten. Islamiska statens/Daesh användande av terror som politiskt medel har fått människor som jag tidigare ansett kunna hålla huvudet kallt att plötsligt börja tala om Islam som en "farlig religion". Som om religioner i sig kunde vara "farliga" eller "ofarliga", eller om Islam - som har existerat i 1 400 år - i så fall över tid är en "farligare" religion än t ex kristendom. Det är i stället alltid fundamentalismen som är farlig - oavsett om den kommer i sekulär eller religiös dräkt.

Det värsta terrordådet som genomförts i Sverige ägde rum 1975 när medlemmar av den vänsterextremistiska organisationen Röda Armé-fraktionen (RAF) ockuperade den västtyska ambassaden i Stockholm. Gruppen kallade sig Kommande Holger Meins och krävde att den västtyska regeringen skulle frige 26 medlemmar ur RAF som satt fängslade i Västtyskland, däribland de ledande RAF-medlemmarna Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin och Jan-Carl Raspe. (Holger Meins var en tysk RAF-medlem som i november 1974 avlidit i ett västtyskt fängelse i samband med en hungerstrejk.) Den västtyska regeringen vägrade acceptera ockupanternas krav. Två ur gisslan sköts ihjäl och i sam band med en explosion inne på ambassaden dog två av ockupanterna. Övriga ockupanter kunde gripas.


Jag skriver utförligt om ockupationen av den västtyska ambassaden och justitieminister Lennart Geijers agerande i min bok Och jag är fri. Lennart Geijer och hans tid (Atlas, 2015).

Terrorism är vidrig oavsett vilka som utför den, och oavsett vilka motiv som ligger till grund för den. Vi måste avsky terrorismen och med full kraft bekämpa de som använder sig av den. Men därifrån till att stämpla befolkningsgrupper eller religioner som särskilt benägna att hänge sig åt terrorism är historielöst och farligt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Du har så rätt, Ulf Bjereld. Terrorismen ät vidrig. Sedan gäller det bara att på ett intellektuellt rimligt sätt tala om vad som ät terrorism och vilka egenskaper hos en handling det är, som gör den till terroristisk. Om jag sitter i FN:s säkerhetsråd och säger till befolkningen i ett land att om de inte avsätter sin regering inom t. ex. en vecka, så kommer jag att bomba dem tillbaka till stenåldern, så är jag väl inte terroristisk? Jag har ju förvarnat! Och apropå ingenting - universiteten är fulla av muppar och fjantar!

Jonas Edberg sa...

"Det värsta terrordådet som genomförts i Sverige..."

Om man ska vara lite petig är väl det värsta terrordåd som utförts i Sverige, sett till antal döda, attentatet mot Norrskensflamman 1940 med fem omkomna varav två barn.

I övrigt håller jag med dig i sak.

Anonym sa...

Varför är det så orimligt att det skulle kunna finnas mer eller mindre farliga religioner? Eller för att använda din egen terminologi - religioner vars utövare är mer eller mindre benägna att hänge sig åt våldsbejakande fundamentalism?

Det finns ju utan tvekan politiska -ismer som är mer eller mindre benägna att hänge sig åt dylikt så det är väl fullt möjligt att dito kan gälla för olika religioner?

Anonym sa...

Koranen påbjuder muslimer att döda de otrogna, med undantag av judar och kristna som lever som undersåtar. Det är inte fundamentalism att göra så, det är helt enkelt att åhöra påbuden. Så visst kan en religion vara farligare än andra.

Samma sak med kommunismen. Det är en revolutionär rörelse, där bruk av våld är en central del av idevärlden. Visst är kommunismen en farligare ideologi än tex liberalismen.

Anonym sa...

Jag är gammal nog för att ha upplevt vänsterterrorismen i Europa både i Tyskland och Italien. Jam minns också den terrorism som utövades av olika palestinska terrorgrupper. (Såvitt jag vet är Hamas fortfarande terroriststämplade av EU.) Också den "nationalistiska" terrorismen i form av IRA och ETA. Den islamistiska terrorismen omfattas naturligtvis inte av alla muslimer. Men det finns fundamentala skillnader. Men den islamistiska terrorismen tar uttryckligen sin utgångspunkt i Koranen. På samma sätt skulle en kristen terrorism finna stöd i Gamla testamentet. Ändå förekommer den inte. Den stora skillnaden mellan kristendomen och islam är att kristendomen numera är en sekulär religion som inte gör anspråk på att vara en lag som styr samhället. Islamska sharialagar styr i en inte obetydlig del av muslimska länder. Och även de som inte säger sig förespråka sharialagar visar upp ett annat ansikte när de kommer till makten som muslimska brödraskapet i Egypten som kapade den arabiska våren. Generaliserat sagt har "de kristna" också lämnat klansamhället bakom sig medan delar av islam fortfarande uppvisar en olycklig kombination av religion och det hedersvåld som ofta har sitt ursprung i klansamhället. Med detta sagt sätter jag naturligtvis inte likhetstecken mellan islam och terrorism. Men Ulfs antingen-eller-beskrivning fångar inte verkligheten särskilt bra. Hans karta vinner som vanligt över terrängen.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Klas > "sekulär religion" ... öh?

/Claes