2014-04-27

Hur skall det gå för Piratpartiet?

Hur skall det gå för Piratpartiet? I valet till Europaparlamentet 2009 fick Piratpartiet 7.1 procent av rösterna och erövrade två mandat. Men riksdagsvalet 2010 blev en motgång med endast 0.65 procent av rösterna. Vilka är utsikterna för Piratpartiet att behålla åtminstone ett av de mandat partiet erövrade i Europaparlamentsvalet 2009?

Hittills tycks det som att Piratpartiet missgynnas av att det är supervalår, det vill säga att valet till Europaparlamentet och riksdagsvalet äger rum med bara några månaders mellanrum. Debattens fokus har än så länge varit starkt inriktad på höstens riksdagsval. Den populära valkompass som Svenska Dagbladet och TT tagit fram har till exempel enbart med riksdagspartierna i sina tänkbara utfall. Piratpartiets tidigare ledare Rick Falkvinge har kritiserat Sveriges Television för att bara några dagar innan förtidsröstningen till valen till Europaparlamentet börjar arrangera en partiledardebatt där enbart riksdagspartierna får vara med. Mycket talar för att de etablerade partierna kommer att genomföra sina Europavalskampanjer med höstens riksdagsval i sikte.

Piratpartiet missgynnas också av att Feministiskt initiativ (Fi) just nu har hamnat i debattens centrum. Feministiskt initiativ driver visserligen i huvudsak helt andra frågor än vad Piratpartiet gör. Men båda partierna är anti-etablissemangspartier och konkurrerar om de väljare som utnyttjar valet till Europaparlamentet till att markera avstånd mot rådande ordning, men som inte kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Det finns just nu också en medial nyfikenhet kring Fi och dess förutsättningar att vinna mandat i Europaparlamentet och i riksdagen.

Det har hittills varit oerhört ont om opinionsmätningar inför valet till Europaparlamentet. Sådana mätningar kommer att börja publiceras mycket snart, kanske till och med i början av nästa vecka. Vore jag Piratpartist skulle jag ha mycket små förväntningar på resultatet av dessa opinionsmätningar.

Däremot finns det förutsättningar för Piratpartiet att ta sig in i matchen igen. Det senaste året har ett av partiets kärnområden - integritetsfrågorna - haft stor uppmärksamhet, med NSA-skandalen och Edward Snowdens uppmärksammade avslöjanden och landsflykt. För bara ett par veckor sedan ogiltigförklarade EU-domstolen det hårt kritiserade Datalagringsdirektivet. I torsdags redovisade statsvetarprofessorn Henrik Oscarsson resultat från den senaste SOM-undersökningen, vilka visade att svenska folket blivit mer negativt till användning av olika tvångsmedel (telefonavlyssning, övervakning av data- och teletrafik, demonstrationsförbud etc).

Flera av Piratpartiets frågor har således haft stor uppmärksamhet och opinionutvecklingen har gått på rätt håll utifrån Piratpartiets perspektiv. Men denna opinion är inte mobiliserad. I skrivande stund är det inte så mycket som tyder på att till exempel integritetsfrågorna kommer att vara avgörande för väljarna när de bestämmer sitt partival inför valet till Europaparlamentet om en månad. 

Hur skall då Piratpartiet gå till väga för att mobilisera opinionen genom att få till stånd en politisk strid kring sina favoritfrågor? Ja, det krävs två för en tango. De stora partierna har hittills inte visat någon vilja att hjälpa Piratpartiet att skapa politisk konflikt om integritetspolitiken. För att Piratpartiet skall lyckas åstadkomma en sådan politisk strid krävs en rejäl dos av informationssamhällets kanske viktigaste produktivkraft, det vill säga kreativitet. Här gäller att fånga momentum och mycket snabbt placera sig i centrum för det politiska samtalet, på samma sätt som partiet lyckades i samband med FRA-debatten 2008 och 2009. Är Piratpartiets ledning i besittning av en sådan politisk kreativitet? Om svaret är nej kommer deras piratskuta att segla på grund söndagen den 25 maj 2014.

11 kommentarer:

Mab sa...

Tack för en bra analys av läget i Sverige. Men jag förstår inte varför du ser på den transnationella piratrörelsen med nationalistiska skygglappar. Piraterna ställer upp i ett flertal olika länder och oavsett vad som händer i just Sverige kommer vi gå framåt. Mer info om var vi ställer upp hittar du här: http://piratetimes.net/eu14/

Anonym sa...

Det blir nog svårt för piratpartiet att bli kvar i europaparlamentet. Dels är det i stort sett ett enfrågeparti, och dels har vi inte märkt mycket av partiet under den hittillsvarande 5 åriga mandatperioden.

Jag ser i så fall betydligt större chanser för Junilistan, under Jörgen Appelgrens ledning, att ta åtminstone ett mandat. Partiet har ett bredare program(än piratpartiet) och fokuserar just på EU frågan. Och är det så, att från att vi gick med i EU då ca 1/3 av besluten fattades i Bryssel, tills idag har överlåtit 2/3 av besluten till Bryssel, så finns nog anledning att se upp. Vart är EU på väg?

SVT policy att bara låta de partier som är invalda i parlamentet delta i debatterna är förstås ren feghet. Om man märker att ett parti börjar vinna opninion, så bör man väl lyssna på detta parti.Men dessbättre verkar detta inte spela så stor roll längre. Väljarna är mer välutbildade idag,och går inte på samma sätt på mediabilden längre.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Tror analysen är helt korrekt. Det finns en betydande potential för Piratpartiet. Att uppmärksamheten varit liten innebär också att de övriga partierna mest kritiserat varandra. Partiet kan därmed komma in från sidan och snabbt bli ett tredje alternativ som står över det vanliga partipolitiska käbblet.

Ulf Bjereld sa...

Mab: Tack för länktips. Jag skall försöka återkomma till det transnationella perspektivet inom kort. :)

Daniel sa...

Jag tror att det finns möjligheter för (pp) att bli omvalda med ett mandat. Det kommer dock krävas lite påhittighet från partiledningen. De borde komma med lite förslag så att de får mediatid.

Har länge kritiserat (pp) för att vara väldigt reaktiva. De reagerar på vad andra personer göra. (pp) behöver presentera förslag och driva debatten, skaffa sig momentum.

Hoppas verkligen att de stannar kvar, för de behövs.

Anonym sa...

Skop har en ny opinionsundersökning som ger Piratpartiet en viss uppgång, och med tanke på att EP-arbetet varit ganska osynligt i media fram till nu, så tror jag att trenden är viktigare än siffran. Värt att notera är också att övriga är väldigt litet.

Mårten Fjällström sa...

Skop har en ny opinionsundersökning som ger Piratpartiet en viss uppgång, och med tanke på att EP-arbetet varit ganska osynligt i media fram till nu, så tror jag att trenden är viktigare än siffran. Värt att notera är också att övriga inte fått mycket trots FI:s uppmärksamhet i media.

Anne Kekki sa...

i Det som har skrämt mig i #val2014 är den bristande kunskapen från #svpol att vi tillhör #eupol och därmed så står beslut tagna där, över Sverige. Detta är så knepigt att Piratpartiet har fått kämpa och beskriva grundläggande demokratiska frågor och hur vi faktiskt bryter mot EU beslut. Trodde inte att jag skulle få uppleva detta och skrämmas av brister i kompetens bland våra politiska partier. Att Anna Troberg Piratpartiets partiledare, skulle behöva ägna sig åt att berätta för övriga partier vad grundläggande demokrati är. Det är det som gör piraterna så viktiga i #EU. För de ser och förstår lagförlag och vad det innebär för oss som EU-medborgare. Gång efter gång har parlamentariker i EU Amelia Andersdotter beskrivit grundläggande mänskliga rättigheter för oss. samt brister i lagförlag. Parlamentariker Christian Engström har hittat direkta felaktigheter i lagförlag riktat mot oss alla länder som faktiskt är med i EU. Som viktig källa för mina tankar länkar jag här in Anne Ramberg, Generalsekreterare Sveriges Advokatsamfund, Secretary general of the Swedish Bar Association http://www.svd.se/.../ratten-till-privatliv-maste-skyddas...

Orion77 sa...

Inte är Piratpartiets paradfråga bortglömd! Förutom Edward Snowdens avhopp mm är ju fortfarande Julian Assange aktuell, och så naturligtvis Bradley/Chelsea Manning, som satt sådan skräck i USA:s (militära) etablissemang att Manning nu avtjänar ett fängelsestraff om 35 år. (Han fick dock en "kredit" på ca 3 år för den tid han satt häktad, under förnedrande former.)

Frågan om hemligstämpling, elektronisk övervakning och whistleblowing är dock fortlöpande högaktuell, och kommer att förbli så, även utan dessa tre spektakulära händelser och personer.

Jag vet inte i vilken mån Piratpartiet har tagit till sig de nämnda ärendena, det finns kanske nånting här som partiet skulle kunna göra.

För egen del vill jag starkt rekommendera en skrift om rättegången i USA mot Manning, som utgivits av O/R Books: "The United States vs Pvt. Chelsea Manning", av Clark Stoeckely. Inte oväntat är det officiella rättegångsprotokollet hemligstämplat, men Mannings supporters som bevistat processen har med egna stenografer tagit fram de viktiga delarna, och med teckningar beskrivit förloppet. Jag rekommenderar boken som lätt kan beställas från O/R Books.

Inte minst intressant är vittnesmål av en juristprofessor Benkler, som också skrivit ett par inlägg i N Y Times och New Republic om "lagens" betänkliga ingrepp mot medborgares rätt och möjlighet att exponera den egna överhetens ibland mycket grova övertramp. Någon kanske minns den "insats" mot obeväpnade civilpersoner i Irak som filmades av den ansvariga helikopterbesättningen och som visades (även i SVT) under titeln "Collateral damage".

Orion77 sa...

Dagens publicering av Glenn Greenwalds bok om Snowdenaffären är en välkommen påminnelse om att Storebrorssamhället ingalunda ligger på latsidan. Kolla på Guardians hemsida. Tidningen har publicerat dels en intervju med Greenwald, dels ett avsnitt ur den nya boken.

Finns det några partier i EU-parlamentet utöver PP som talar för visselblåsare som Assange, Manning, Snowden eller Greenwald? Eller inser vikten av att visselblåsare finns?

Anonym sa...

Enfrågeparti? Knappast.
En av de saker som kritiserats hårdast internt är breddningen som innebar att många, både till vänster och höger, känner att de inte längre kan stå enade bakom partiet. Om det vägs upp av alla som efterlyst ett bredare PP återstår att se.