2014-04-13

Tobias Billström tveksamma uttalande om simundervisningen i svenska skolor

Jag vet inte hur många elever i svenska skolor som är undantagna från simundervisning. Men jag vet att om jag skulle uttala mig om saken skulle jag vara extremt noga med att se till att faktauppgifterna stämde och att jag hade ett gediget källmaterial att utgå ifrån. Annars är risken stor att jag genom att ge en felaktig bild bidrog till att förstärka fördomar som florerar om att muslimska barn av föräldrar och skola förvägras rätten till simundervisning.

Därför är det utomordentligt allvarligt om migrationsminister Tobias Billström spridit felaktiga uppgifter om att muslimska barn i massomfattning undantas från simundervisningen i svenska skolor. I en intervju i Svenska Dagbladet den 26 mars i år påstod Billström att det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Men i dag kan Sydsvenskan i Malmö visa att Billströms påstående inte stämmer. Tidningen skickade ut en enkät till alla rektorer i Malmö och frågade om någon av deras elever var undantagna från simundervisningen och i så fall varför. Samtliga skolor utom en besvarade enkäten och av alla dessa skolor var det endast en (1) som angav att de hade elever - två flickor - som var undantagna från simundervisningen av religiösa eller kulturella skäl. Två flickor i hela Malmö. Det blir i Billströms värld att "så många som 25 procent av eleverna" i en del klasser i Malmö är undantagna från simundervisningen.

Visst kan det vara så att en del rektorer mörkade och valde att inte svara sanningsenligt på frågorna i enkäten. Det kan också vara så att en del gymnastiklärare låter en del elever "slippa" simundervisningen utan att informera skolans rektor. Men i så fall kvarstår frågan vad Billström har för belägg för sina påståenden.

Det verkar inte som att Billström har några belägg alls. I ett brev till Svenska Dagbladet medger han att uppgiften om att 25 procent är undantagna från simundervisning inte bygger på någon officiell statistik. I stället hänvisar han svepande till en arbetsgrupp inom Moderaterna som "under ett år gjort studiebesök på skolor, arrangerat kunskapsseminarier och lyssnat till sakkunniga”.

Miljöpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor Mehmet Kaplan påminner om en undersökning av Skolinspektionen från 2010 som visade att på 172 skolor var det endast två procent av eleverna som helt eller delvis var befriade från simundervisningen. Kaplan tillägger att på på Rosengårdskolan i Malmö och Rinkebyskolan i Stockholm har inga elever beviljats undantag och han ser därför Billströms uttalanden som "ett hån mot alla de lärare och skolledare som arbetar framgångsrikt med integration".

Det är inte första gången som Tobias Billström uttalar sig på ett sätt som är vanhedrande för en migrationsminister. Han har till exempel tecknat människor som flyr från krig och förtryck i termer av "volymer" och han har försökt göra en poäng av flyktinggömmares hårfärg och färg på ögonen.

Tobias Billström måste antingen be om ursäkt eller presentera belägg för sina påståenden. I annat fall har hans trovärdighet som migrationsminister urholkats så grovt att han nu definitivt blir en belastning för regeringen.

21 kommentarer:

Anonym sa...

En fråga, som jag inte kan se besvaras i bloggposten, är den faktiska statistiken. Dvs hur många elver är det som inte deltar i simundervisningen, även om undantag inte medgivits. Jag medger att frågan är lite konspiratorisk. Men möjligen är det lite lättare att se mellan fingrarna på att man uteblir från simundervisningen än från mattelektionen.

Det kan finnas ett antal starka föräldrar som kategoriskt vägrar att deras barn deltar i simundervisningen, och skolor som mörkar detta hellre än tar debatten...

Som den "tråkige" naturvetare jag i grunden är, har jag svårt att förstå några andra undantagsgivna principer än rent medecinska, även om det bara gäller två elever.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Det kan nog vara så att Billström förväxlar andel deltagande och andel av skolan befriade. Eftersom man skall bygga sina fördomar på fakta, så kan man väl försöka undersöka om det finns någon examination av simkunnigheten och undersöka och analysera de eventuella examinationsresultaten utifrån kön/etnicitet/religion och reda ut orsaken till resultaten ser ut som de gör. Sedan får man bestämma sig för om det finns något man vill åtgärda. Enkelt som en plätt.

Anonym sa...

Ja. Det som skulle vara genomförbart är väl att se om det finns ett mönster i alla fall. Är det i medel 25% som uteblir varje gång det är simundervisning ? (Jag påstår nu inte att det är så utan detta är en hypotes. Bäst att vara tydlig med detta.) Kan man se en tendens att majoriteten av de frånvarande alltid är samma elever osv, osv.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Bara en enda fråga till ovanstående kommentatorer;

På vilket sätt tycker ni att alla svenska föräldrar ska straffas, till generationer av barn som varken kan läsa eller skriva, eller lösa problem, eller skaffa ett jobb- dessa svenska barn som i skrivande stund ligger skattebetalarna till last och suger ut skattepengar?
Eller, har samtliga- kanske- rent MEDICINSKA skäl till att inte klara av de mest grundläggande uppgifterna?

Med andra ord: visst finns det väl mer angelägna frågor att diskutera, väga och mäta, än att "analysera" eventuellt förekommande "examinationsresultat" i tester om simkunnighet "utifrån kön/etnicitet/religion"?

Inte nog med att förslaget är fullkomligt etiskt förkastligt och sannolikt grundlagsstridigt - vad är syftet med den här "undersökningen"? Vad är den stora, kollektiva nyttan, mer än att peka finger och göra skillnad mellan folk och folk?

Anonym sa...

Det är väl rätt klart att rektorerna inte beviljar befrielse om det strider mot reglerna att göra så. Men hur det ser ut i verkligheten, hur många som de facto har befriats i praktiken - det är det som är frågan. Kanhända att Billström inte hade fel trots allt!

Anonym sa...

Som flera av kommentatorerna redan påpekat måste man skilja mellan antalet barn explicit befria från simundervisning och antalet som faktiskt uteblivit från den undervisningen.
De enda som kan svara på den senare frågan är inte rektorerna utan gymnastiklärarna. Kanske dags att göra en rundenkät hos dessa innan man börjar moralisera över Billströms uttalande.

Anonym sa...

Ber om översende om mitt svar var otydligt när jag nämnde detta med medicinska orsaker. Det var främst en jämförelse med kulturella och religiösa orsaker, vilka nämndes i Ulfs blogg. De senare orsakerna, som en anledning till att utebli från simundervisningen, köper jag inte.

Sedan är det väl allvarligt om 25% eventuellt uteblir från något som är obligatoriskt i svenska skolan. Min poäng är ju i så fall att jag inte vet vad som kännetecknar dessa 25%... Rädd för vatten? Religiösa skäl? mobbning...? Eller något annat? Det kan säkert identifieras några godtagbara skäl, men det kanske går att göra något åt det om man vet vad som ligger bakom. Etniciteten i sig är ju rätt ointresant. Men det är väl rätt bra att ta reda på vad det är, så man kan försöka göra något åt det.

Skulle vi också kunna acceptera 25% frånvaro när det gäller andra obligatoriska ämnen, matematik, engelska mm? Eller skulle det även då kunna finnas anledning att reda ut varför...?
Kjell Eriksson

Bulten i Bo sa...

Fråga gäller kort och gott om Billström hade några underlag för sitt påstående.

Josef K sa...

En undersökning i Stockholms stad 2009. Kanske Billstöms höftning är närmare sanningen än man vågar erkänna.

Elevenkät
En undersökning bland 2 300 niondeklassare i Stockholm visade att:
•11 procent av eleverna inte får delta i alla skolaktiviteter, exempelvis simundervisning, sex och samlevnad och idrott.
•16 procent av flickorna förväntas lyda omgivningens vilja när det gäller val av make och/eller att umgås med pojkar.

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/09/22/strangare-regler-kan-locka-fler-religiosa-friskolor

Anonym sa...

Frågan är väl varför Sydsvenskans undersökning ska anses som trovärdigare?

Själv gick jag i en klass där inga invandrartjejer deltog i idrotten. Under min solgång tänkte jag att de kanske inte gillade idrott men i efterhand har man undrat om orsakerna.

Om de inte haft godkänt från skolan så missar ju även statistiken dem om man arbetar som Sydsvenskan.

Anonym sa...

Jag arbetar som kurator på en skola i en stor invandrartät stadsdel i Göteborg. Och skulle det ens vara 25% av de muslimska flickorna som deltar i simundervisning så skulle jag rita ett kors i taket. De får inte under några omständigheter visa sig i badkläder där det finns risk att en man/pojk skulle få se dem.

Unknown sa...

De som tror på tillrättalagda enkäter framför ett samtal med folk i smeten - lärare, föräldrar, elever - är mycket informerade men inte alltid så välinformerade.

Vilken användning har man av kunskapen om hur många av de frånvarande eleverna som har rektors dispens?

När det gäller ögon-, hud- och hårfärg har jag aldrig förstått det sympatiska i att utgå från att vissa borde skämmas för sitt utseende och att man därför måste låtsas eller hålla tyst.

Pär sa...

Jag har pratat med många lärare om det negativa sambandet mellan deltagande i samhällskunskapslektioner och främlingsfientlighet, ingen av dem kände till något exempel på elever som någon gång uttryckt främlingsfientliga åsikter och som under sin skolgång någonsin närvarat vid samhällskunskapslektionerna.

Jag visste i och för sig redan före jag pratade med dem att det var så.

Bulten i Bo sa...

Ok, kuratorn (vilken stadsdel för övrigt?) kan du då redogöra för vilka åtgärder ni vidtar för att stödja dessa elever när de då inte uppnår godkänt när de inte kan påvisa simkunnighet i årskurs 6?

http://www.sparvagensim.se/verksamhet/simkunnighet

Jag antar att det i ditt jobb som kurator ingår skyldigheter att vidta mer avancerade åtgärder än att skriva anonyma inlägg på internet i frågan, eller?

Unknown sa...

Bulten, har du förslag på åtgärder, eller är det något du menar som argument för att kuratorn skulle ha fel?

Menar du på fullt allvar att muslimska flickor allmänt får uppträda i baddräkt eller bikini bland killar och män? Du säger det inte rent ut, men det ligger som en självklarhet i ditt ifrågasättande.

Bulten i Bo sa...

En person (kurator) uttalar sig så som professionellt kunnig i frågan, jag ställer då enkla frågor till denne person, frågor som är så enkla att en läskunnig bör klara av att förstå dem.

Sedvanligt dyker det då upp en person "Hans G Eriksson" som försöker ställa frågor till mig som inte rör ämnet som jag tog upp, en så kallad perspektiv-vridare. Vi kan det där nu...

Unknown sa...

Rubriken "Tobias Billström tveksamma uttalande om simundervisningen i svenska skolor" är väl ändå själva grundbulten i ämnet.

Bulten vrider sig lite snedgängat här. Det jag säger ligger strikt i ämnets kärna.

Bulten i Bo sa...

Jag har ställt en enkel fråga till den påstådda kurator som påstod sig ha anonym expertpertkompetens i frågan. Frånvaron av svar (såväl som uppdykandet en sidekick med förmodligen väldigt liknande IP-nummer som förtvivlat försöker byta fokus) visar klart och tydligt vilken trovärdighet man ska sätta till uttalandet.

Unknown sa...

Bulten, jag vet inte hur det är med kurators trovärdighet. Däremot har jag ingen svårighet att bedöma halten av trovärdighet i en slutsats som grundas på "förmodligen väldigt liknande IP-nummer".

Varför är kurator så intressant när du har facit i en gigantisk informationsbank i form av lärare, elever, föräldrar? Ring några signaler och sluta låtsas.

Bulten i Bo sa...

Om inte Eriksson är intresserad av kuratorns svar i frågan, avstå ifrån att läs det (om det mot all förmodan dyker upp). Jag är intresserad och därför har jag ställt frågan.

Anonym sa...

Det beror på att deras bröder inte lyckas inom sporten utan i princip endast slås ut. Tjejerna ser inga fördelar med idrotten då som de gör med skolan. Omskurna män deltar ej framgångsrikt utan betalar mer än de gynnas.
Svensk elitidrott är helt ren från MÖ killar i de populära sporterna!
Om inte sporten gynnar Ali då ser ej Fatima möjligheter heller. Inte heller i hemländerna lyckas iranska män i sport