2014-04-23

Juridiskt spektakel i USA visar på dödsstraffets orimlighet

Uppdaterat 3 maj kl 18.20: Om något gott kan komma ur det onda jag beskrivit nedan så vore det om kampen mot dödsstraffet i USA vinner ytterligare styrka.Vi vet att antalet avrättningar i USA har halverats sedan början av 2000-talet och bara de senaste åren har New York, New Jersey, New Mexico, Illinos, Connecticut och Maryland avskaffat dödsstraffet. Stödet för dödsstraffet i USA är det lägsta på 40 år. Blickarna riktas nu mot president Barack Obama, som med anledning av katastrofen i Oklahoma uppdrog åt justitieminister Eric Holder att se över ur frågan om hur dödsstraffet tillämpas i USA. Obama påpekade också att svarta är överrepresenterade bland dem som döms till döden. Många hoppas att Obamas uttalanden är en indikation på att han håller på att ompositionera sig i frågan, och att han kommer att uttala sitt motstånd mot dödsstraffet innan eller i samband med att han lämnar sitt ämbete 2016.

Låt oss hoppas att det blir så. Dödsstraffet är en av de saker som knyter samman USA med Iran, Saudiarabien, Nordkorea och Kina. Det vore befriande om USA lämnade detta sällskap. 

*

Uppdaterat 30 april kl 08.50: När jag trodde att denna historia kanske inte kunde bli värre nås jag av nyheten om nattens katastrofala avrättning av Clayton Lockett och att Charles Warners avrättning i hast fick skjutas upp med två veckor. Clayton Locketts dödskamp pågick i nära 45 minuter, han fick kramper och försökte resa sig från britsen när avrättningen inte fungerade som den skulle. Avrättningen avbröts, men Clayton Lockett dog kort därpå av en hjärtattack i stället.

Enough is enough. Jag har nedan redogjort för de osannolika och groteska turerna inför avrättningarna av Clayton Lockett och Charles Warner. Avrättningsdebaclet i natt kan inte benämnas annat än som en form av tortyr. Om det kan komma något gott ur detta onda som så kan det vara att dödsstraffets alla motståndare i USA nu får ytterligare vind i seglen och att allt fler inser att det inte finns något civiliserat sätt för att döda en annan människa. Dödsstraffet måste avskaffas, och det måste avskaffas nu.

*

Dödsstraffet i USA förlorar mark. Allt färre människor avrättas och allt fler delstater upphör med avrättningar. Det är bra. Men ännu är det en lång väg kvar tills USA kan förmås att ta steget över till den civiliserade delen av världen och avskaffa dödsstraffet överhuvudtaget.

De senaste dagarna har ett juridiskt spektakel kring dödsstraffet spelats upp i Oklahoma. I måndags lämnade försvarsadvokaterna för Clayton Lockett, som skulle ha avrättats igår tisdag, och för Charles Warner, som skulle avrättas kommande tisdag, in en ansökan till Oklahomas Högsta Domstol om att avrättningarna skulle skjutas upp. Domstolen beviljade de inlämnade ansökningarna. Igår tisdag meddelade Oklahomas guvernör, republikanen Mary Fallin, att domstolen inte hade någon befogenhet att skjuta upp avrättningarna, och att hon tänker se till att de genomförs under nästa vecka.

I USA är allt färre företag villiga att förse myndigheterna med de kemikalieblandningar som behövs för att kunna genomföra en avrättning med giftinjektion. Delstatsmyndigheterna har försökt underlätta för företagen att leverera gifterna genom att erbjuda anonymitet och genom att inte i förväg berätta vilken kombination av kemikalier som används vid avrättningen. Den 26 mars slog en distriktsdomstol i Oklahoma fast att den lag från 2011 ("supplier-secrecy law") som reglerade anonymiteten bröt mot konstitutionen. Domstolen menade att en dödsdömd har rätt att veta vilka kemikalier som kommer att användas vid avrättningen för att - särskilt om kombinationen av kemikalier inte har testats vid tidigare avrättningar - kunna vända sig till en domstol och få prövat om straffet är grymt och ovanligt ("cruel and unusual") eller ej. Sådana straff bryter mot konstitutionen.

Distriktsdomstolens beslut att ogiltigförklara Oklahomas "supplier-secrecy law" har överklagats. I samband med överklagandet uttalade distriktsdomstolen att det var upp till Oklahomas Court of Criminal Appeals att skjuta upp avrättningarna av Clayton Lockett och Charles Warner, i väntan på att överklagandet av ogiltigförklarandet av "supplier-secrecy law" avgjordes. Men Oklahomas Court of Criminal Appeals vägrade att pröva frågan om att skjuta upp avrättningarna, eftersom de menade att den frågan inte låg inom domstolens jurisdiktion. Locketts och Warners advokater förde då frågan vidare till Oklahomas Högsta Domstol. I torsdags beslöt Oklahomas Högsta Domstol att Oklahomas Court of Criminal Appeals visst hade befogenhet att pröva frågan om att skjuta upp avrättningarna och uppdrog att Oklahomas Court of Criminal Appeals att omedelbart behandla ärendet. I fredags svarade Oklahomas Court of Criminal Appeals att Oklahomas Högsta Domstol inte hade befogenhet att avgöra vilka frågor som Oklahomas Court of Criminal Appeals hade att behandla och vägrade ånyo att ta upp ärendet.

I det läget beslöt Oklahomas Högsta Domstol i måndags att själva ta beslutet om att skjuta upp avrättningarna. Igår tisdag beslöt guvernör Mary Fallin att utmana Oklahomas Högsta Domstols beslut och beordra att avrättningarna skall genomföras i nästa vecka. Sista ordet är knappast sagt i denna makabra dödsdans.

Hänger ni med? I så fall är ni skickliga. Jag gör det knappt själv. Historieskrivningen bygger på de två artiklar ur New York Times jag länkat till ovan.

De juridiska turer jag skisserat ovan är ett tecken i sig på dödsstraffets orimlighet. Ett straff som inte kan verkställas i rimlig tid och under värdiga former (Lockett och Warner är dömda för mord de begick för 15 respektive 17 år sedan) är ett orimligt och ovärdigt straff. USA borde avskaffa detta vidriga straff och USA borde avskaffa det nu.

Uppdaterat 24/4 kl 21.45: Den makabra dödsdansen kring Clayton Lockett och Charles Warner tog ytterligare turer i dag torsdag. Då beslöt Oklahomas Högsta Domstol att avslå Clayton Lockets och Charles Warners begäran att få kännedom om leverantören av de kemikalier de kommer är tänkta att avrättas med. (Den lag som garanterar leverantören anonymitet har ju ogiltigförklarats av en distriktsdomstol i Oklahoma och överklagandeprocessen pågår.) Både Clayton Lockett och Charles Warner är därför nu inplanerade för avrättning på tisdag. Nya överklaganden kommer att lämnas in, där försvaret hävdar att midazolam - som är tänkt att användas - inte kan tillåtas i samband med en avrättning.

Uppdaterat 29/4 kl 20.45: I natt avrättas sannolikt Clayton Lockett och Charles Warren i en dubbelavrättning i Oklahoma. In i det sista pågår det formalistiska hanterandet kring avrfättningen på ett sätt som synliggör straffets orimlighet. Clayton Locket har nu förvägrats den sista måltid han önskat sig, eftersom denna måltid kostade mer är de 15 dollar (!) som Oklahoma avsätter för att bekosta en sådan måltid: For his last meal, he requested Chateaubriand steak, fried shrimp, a loaded baked potato, garlic toast, an entire pecan pie and a liter of Coke Classic. His order was denied because its cost exceeded the state’s $15 limit.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Med vilken rätt skriver Ulf Bjereld vad "USA borde" eller inte borde göra? USA är en demokrati, där medborgarna själva bestämmer om dödsstraffets vara eller inte vara. Någon inblandning utifrån behövs inte.

Hur skulle svenskarna reagera om högt uppsatta amerikanska politiska aktivister skrev att "Sverige borde införa dödsstraff - nu."

Unknown sa...

Jag anser att den anonym kommentatorn har fel.

Givetvis är det fritt fram för alla att ha åsikter och framföra dem, även om hur andra stater bör agera. Det är ju liksom en grundtanke i åsikts- och yttrandefrihet. Alternativet att man inte offentligt får framföra åsikter om förhållanden i andra länder alt. andra demokratier blir ju horribla.

Det undantar givetvis inte att det är varje (demokratiskt) lands suveräna rätt att stifta sina egna lagar. Men om de t ex allvarligt strider mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter så bör ju också det internationella samfundet reagera.

Vi behöver ju tvärtom mer av engagemang generellt och inte minst i internationella frågor och om missförhållanden i andra länder. På samma sätt skall vi vara tacksamma för kritiska ögon utifrån på oss själva och på hur vi hanterar olika samhällsproblem. det är ju denna typ av offentlig debatt som bidra till utveckling.

Tack Ulf för en intressant och tankeväckande blogg som sätter fingret på det omoraliska och horribla i dödsstraff!

Peter Wilhelmsson

Unknown sa...

Anonym, om jag säger att någon bör så tror jag att den eventuella läsaren uppfattar det underförstådda "jag tycker att" någon bör. Och tycka måste man väl få göra även om hemskheter i en demokrati?

För övrigt tror jag överbevisningen genom DNA om felaktiga dödsdomar får även många hökar att tänka till.

A-K Roth sa...

Instämmer med Hans G Eriksson.

Anonym sa...

" Ett straff som inte kan verkställas i rimlig tid..."
Det går betydligt snabbare i tex Iran där man hänger folk på torget eller i Saudiarabien där man halshugger de dömda likaledes på allmän plats. Någon som protesterar? Europa har inte mycket att skrävla om ifall vi tänker lite tillbaka då miljoner oskyldiga människor avrättades.
I USA har man fått upp ögonen för de astronomiska kostnader varje avrättning kostar skattebetalarna.
Om kallblodiga mördare satt inne på livstid så skulle säkert allt fler rösta på avskaffandet av dödsstraffet. Tyvärr så händer det att de kommer ut och börjar om på nytt.

Unknown sa...

"Europa har inte mycket att skrävla om ifall vi tänker lite tillbaka då miljoner oskyldiga människor avrättades."

Med ett straff som inte kan verkställas i rimlig tid talar vi framtid. Din Europajämförelse föresätter att, för realism i jämförelsen, retroaktiva avrättningar.

Anonym sa...

Hans

Hade inte avskaffandet av dödsstraffet varit sine qua non för medlemskap i Europa så hade säkert inte alla länder avskaffat det. Det var segt på vissa håll för att nå en majoritet. Och med alla hemska brott i dagens läge finns det en hel del folk som vill återinställa det.
Avrättningar minskas i USA så det går åt rätt håll. F.n.är det således bäst för de dödsdömda att
inte avrättas i någon som helst "rimlig tid".

A-K Roth sa...

Chockerande och oacceptabelt. Den mänskliga faktorn gör att det då och då blir fel i både domen och verkställandet. Ett fel är för mycket. Det har hänt att dödsdomar hävts efter åratal på death row, sedan DNA visat att den dömde var oskyldig. Bara det borde räcka.