2019-08-18

Positiv retorik i Stefan Löfvens sommartal. Bra. Ord spelar roll.

Vi har spännande och hoppfulla tider framför oss! Så sa Stefan Löfven i sitt sommartal i Björneborg, Kristinehamn tidigare i dag. Jag är glad att Socialdemokraterna och Stefan Löfven nu talar med en mycket mer optimistiskt och tillitsfull röst än vad som präglat mycket av den politiska retoriken i svensk debatt de senaste åren.

Stefan Löfven kan också gå in i den politiska debatten utifrån en personlig politisk styrkeposition. Under hans tid som statsminister har Socialdemokraterna vunnit två val i rad, han har varit statsminister sedan 2014 och den borgerliga Alliansen har splittrats. Sveriges ekonomi har blomstrat och Stefan Löfven har trots påfrestningar i form av till exempel Januariavtalet lyckats med det som är en partiledares främsta uppgift - att hålla ihop sitt parti. Han personliga ställning i partiet är mycket stark.

Visst finns det många samhällsproblem i Sverige, till exempel kring sjukvården, gängkriminaliteten och en stundande lågkonjunktur. Men jag uppskattar det tonfall som Stefan Löfven idag anlade - där han lyfte fram värdet i att "bryta bojor av negativitet", "ena detta fantastiska land" och "skapa ett sammanhållet Sverige med framtidstro". Ord spelar roll. Ord gestaltar ledarskap. Och idag gestaltade Stefan Löfvens ord också ett starkt ledarskap.

Ord måste förstås också följas av handling. Många socialdemokrater var - med fog - besvikna när regeringen valde att inte underteckna  FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Desto bättre att Stefan Löfven i dag lyfte kärnvapenfrågan och markerade att Sverige nu i handling vill gå i täten i det internationella nedrustningsarbetet och bidra till arbetet för en kärnvapenfri värld.

"Underskatta inte styrkan i vår sammanhållning", sa Stefan Löfven i avslutningen av sitt tal. Så är det. I vår polariserade debatt där alltför många - till och med riksdagsledamöter - sprider hat och hån är det viktigt att så många som möjligt håller ihop kring det som förenar de allra flesta av oss - till exempel behovet av en respektfull ton i det offentliga samtalet och synen på människans okränkbara värde.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, ord spelar väl viss roll, men somliga verkar ligga ganska lågt, och det är också en väg, tystnad. Centerpartiet är väldigt avvaktande, och det är helt klart en positiv trend med Mp, tack vara Bolund, som nog kan växa ännu liter mer i sin roll som "statsämbetsman" - det har varit för mycket dagis och dårpippi med Mp 2014 - 2018.

Det är väl dags att fundera lite på valmanskårens preferenser.
Det gamla vanliga turerna:
Höger <-> Vänster
Centrum <-> Periferi
Realister/Pragmatiker <-> Idealister
Gloalister <-> Nationalister
Identitets <-> "für alle"
Liberalism <-> Kollektivism
Progressiva <-> Konservativa

Jo, de kan ju försöka med sina "berättelser" och storslagna planer, men sedan kommer man till den där praktiken, räkningen och vem som ska betala vad, och vad som är återbäringen, dvs smör- och brödfrågorna. S.W

Anonym sa...

När opinionsläget studeras efter sommaren ser det ganska stabilt ut,
där man får se perspektivet med
- Regeringsöverenskommelsen i januari
- Fp:s kollaps, Björklunds sorti och dramatiken med Sabuni
- EU-valet
- Adaktussons knapptryckningar med Kds återstuds.
- Moderaternas långsamma återhämtning
- Regeringspartiet S strävsamma motvind och Vps harvande kring 9%
- Sd åter på +19%


------- S+V -- M+Kd - MpFpC - Sd -- MKdSd- SVMp - CFp

Aug. -- 34,8 . 27,2 . 17,5 . 19,0 - 46,2 - 39,2 - 13,2 (* endast Inizio & Sifo har mätt)

Juli -- 33,8 . 26,1 . 18,9 . 19,0 - 45,2 - 39,1 - 13,5 (* endast demoskop mäter Juli)

Juni -- 34,8 . 26,1 . 17,9 . 19,1 - 45,2 - 39,9 - 12,8

Maj. -- 35,6 . 27,5 . 16,7 . 18,4 - 45,9 - 40,3 - 12,0

April - 36,0 . 28,0 . 16,1 . 18,1 - 46,1 - 40,1 - 12,1

Mars -- 36,4 . 27,6 . 15,4 . 19,0 - 46,6 - 40,4 - 11,4

Febr. - 37,6 . 26,1 . 15,3 . 19,7 - 45,8 - 41,2 - 11,6

Janu. - 38,3 . 25,8 . 15,3 . 19,0 - 44,8 - 42,1 - 11,5

diff: - -3,5 . +1,4 . +2,2 . +/-0 - +1,4 - -2,9 - +1,7

Innebär följande förändringar sedan januari:
- S+Vp har backat över 3%
- S+Mp+V har backat nästan 3%
- "alliansen" har gått fram lika mycket, dvs 3%
- M+kd har gått fram med nästan 1,5%
- alla vågmästarpartier, C+Fp+Mp har gått fram över 2%
- även om någon Sabuni-effekt ännu inte syns, så har C+Fp tillsammans gått fram med
1,7% vilket är ganska starkt jobbat för att ha gjort upp i regeringsfrågan, utan
att själva ta eget ansvar direkt i regeringen.

S.W

Anonym sa...


Nu är det höstbudget, och det finns en del järtecken i skyn avseende ekonomin i stort
i världen, där det inte ser allt för muntert ut med Brexit och Trumps alla turer. Ännu har inte marknadsräntorna stigit, men om tex STIBOR stiger, så blir det en smula kyligt på fastighetsmarknaden, och konsumtionen sjunker, det är den där handeln, om den sjunker, som kan sätta lite spår i statskassan. Både arbetslöshetskostnader och momsintäkter. Sedan kommer så klart Brexit att gräva att rätt djup hål i statskassan genom att Sveriges EU-avgift kommer att öka, från nästan 40 miljarder till 55 miljarder,
och då blir det självfallet försvaret som får plikta, givet att konjunkturen fortsätter att backa. Detta blir så klart inte helt enkelt att hantera eller förklara. Att då sätta sprätt på 250 miljarder för att göra Mp och C nöjda, genom att Stockholmare kan åka tåg till kontinententen, är kanske inte världens smartaste landsbyggspolitik, dvs som enkelt går att sälja in ute i stugorna, om det börjar blåsa snålt. S.W

* Grund för lita lösa antaganden avseende opinion för juli och augusti.
Dvs vad som ovan framgår avseende trenden för alla institut, ska tas
med en mycket stor nypa salt. Några säkrare besked ges först när
alla mätningar för september är klara, och all verksamhet rullat in
i den sedvanliga höstlunken och allvaret börjat.

Augusti, endast två institut har mätt, so far.

------- S+V -- M+Kd - MpFpC - Sd
Inizio 34,1 . 26,9 . 17,5 . 19,7
Sifo - 35,5 . 27,5 . 17,5 . 18,2
Snitt- 34,8 . 27,2 . 17,5 . 19,0

Demoskop har mätt juli, vilket ger en differens
som går att applicera på snittet för juni.¨

------- S+V -- M+Kd - MpFpC - Sd
Juli. - 33,8 . 25,6 . 18,7 . 19,6
Juni. - 35,1 . 25,7 . 17,8 . 19,9
Diff. - -1,2 . +/-0 . +0,9 . -0,3

Anonym sa...

Det är nog ingen riktig ordning på opinionen i augusti, dvs det är rätt meningslöst
att mäta vad väljarna anser, när de är på semester och sommaren råkar sammanfalla med politiken och journalistiken, som är i träda. Så det är inte ens av akademiskt intresse.
Men så här ser laguppställningen ut.

Augusti 2019

....... S. --- Vp -- M. ---- Kd --- Fp --- C ---- Mp --- Sd ---- Övr

Sifo. . 26,8 .. 8,7 . 19,1 .. 8,4 .. 3,8 .. 8,8 .. 4,9 . 18,2 .. 1,4

Novus . 26,3 .. 9,0 . 18,5 .. 7,2 .. 3,7 .. 9,4 .. 5,6 . 18,4 .. 1,9

Inizio 25,5 .. 7,9 . 18,3 .. 7,7 .. 4,2 .. 9,4 .. 4,2 . 21,0 .. 1,9

Ipsos.. 26,5 .. 9,5 . 17,5 .. 7,4 .. 4,8 .. 8,5 .. 5,5 . 19,2 .. 1,9

Sentio 23,2 . 10,5 . 18,3 .. 5,8 .. 5,4 .. 6,1 .. 4,7 . 23,5 .. 2,0

Mer sammanslaget

....... S+Vp - M+Kd -- CFpMp - Sd --- Övr

Novus . 35,3 .. 25,7 .. 18,7 . 18,4 .. 1,9
Sifo. . 35,5 .. 27,5 .. 17,5 . 18,2 .. 1,4
Ipsos.. 36,0 .. 24,9 .. 18,8 . 19,2 .. 1,9
Inizio 33,4 .. 26,0 .. 17,8 . 21,0 .. 1,9
Sentio 33,7 .. 24,1 .. 16,2 . 23,5 .. 2,0

Casnitt 35,0 .. 25,7 -- 18,1 - 19,5

S+V har gått lite bättre (+1,2) än förväntat/juli.
M+kd har gått motsvarande ett uns sämre.
MpCFp har gått något sämre, och Sd något bättre.

Vilket möjligen skulle kunna innebära att S inte dragit fullt samma nitlott
på regeringsöverenskommelsen jämlikt augusti, som befarats, medan C+Fp gått
något sämre.

------- S+V -- M+Kd - MpFpC - Sd -- MKdSd- SVMp - CFp

Aug. -- 35,0 . 25,7 . 18,1 . 19,5 - 45,2 - 39,9 - 13,2

Juli -- 33,8 . 26,1 . 18,9 . 19,0 - 45,2 - 39,1 - 13,5

Juni -- 34,8 . 26,1 . 17,9 . 19,1 - 45,2 - 39,9 - 12,8

Maj. -- 35,6 . 27,5 . 16,7 . 18,4 - 45,9 - 40,3 - 12,0

April - 36,0 . 28,0 . 16,1 . 18,1 - 46,1 - 40,1 - 12,1

Mars -- 36,4 . 27,6 . 15,4 . 19,0 - 46,6 - 40,4 - 11,4

Febr. - 37,6 . 26,1 . 15,3 . 19,7 - 45,8 - 41,2 - 11,6

Janu. - 38,3 . 25,8 . 15,3 . 19,0 - 44,8 - 42,1 - 11,5

diff: - -3,5 . +1,4 . +2,2 . +/-0 - +1,4 - -2,9 - +1,7

Men som sagt, det är inget att fundera på, det är bara
att vänta på att september tar slut.
S.W