2019-08-15

Bedrövligt att svenska vapen används i kriget i Jemen

De senaste dagarna  TV4 Nyheterna rapporterat att svenska vapen använts i de pågående krigshandlingarna i Jemen. Nyhetskanalen har med hjälp av satellitbilder och dataanalytiker identifierat svenska vapen i området - fartyg, kanoner och radarsystem. Dessutom påstås krigsmaterielen kunna kopplas till krigsbrott i form av blockad av mat och mediciner till civilbefolkningen i Jemen.

Sedan det ohyggliga kriget i Jemen började 2015 har svenska företag exporterat krigsmaterial till ett värde av 350 miljoner kronor till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Qatar och Jordanien. Samtliga dessa stater ingår i den koalition som för krig i Jemen. Så sent som 2016 beviljades exportlicenser på över tio miljarder kronor för vapenexport till Förenade Arabemiraten. Då är det heller inte så förvånande att svenska vapen används i kriget i Jemen.

Nu finns det en ny lagstiftning på plats. Men inte heller den nya lagstiftningen innebär ett totalt förbud för svensk vapenexport till krigförande diktaturer. Det borde den göra - Sverige ska helt enkelt inte sälja vapen till krigförande diktaturer. Svårare än så är det inte. Lagstiftningen bör därför skärpas.

Januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna uttrycker en viljeinriktning att gå vidare i frågan. Låt oss framöver noga följa hur den den viljeinriktningen efterlevs:

70. Vapenexport. De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.   

3 kommentarer:

Stigw sa...

Jag tycker att vapenexport skall ske till länder som försvarar sig mot en angripare. Men landet som angriper ska inte ha något. Annars skall vi bara exportera till demokratiska länder. Aktieägarna hos SAAB blir ju ledsna. Men får dom alltför besvärligt kan dom ju ansöka om försörjningsstöd från Socialförvaltningen.

Anonym sa...

Vad är det för fel på att sälja vapen till krigförande nationer? Ju bättre vapen de får tillgång till desto snabbare kan de nå ett avgörande och avsluta kriget. På så sätt finns det hopp att civilbebolkningen skonas från flera decennier till av krig.

Homo Economicus

Anonym sa...

Svenska SAAB är mycket viktigt för Sveriges försvar. Teknologin ligger i absolut världsklass, inte minst när det gäller radarsystem, där bolaget sannolikt är världsledande.Radarsystem som bl a upptäcker stealthplan. Den senaste stora beställningen kom från US Navy.
Det är förstås inte möjligt att ha en konkurrenskraftig försvarsindustri utan en betydande export. Och här har SAAB haft underläge eftersom politik (politiskt mygel) väl så mycket som bäst teknologi är avgörande för olika länders beslut.
SAAB fullföljer så vitt jag vet tidigare åtaganden mot bl a Saudi till skillnad från några andra EU-länder (som har mycket mindre ekonomiska intressen i regionen).
"Om svensk vapenexport ska fungera och vara trovärdig, då behöver olika köpare veta att de inte bara får köpa grejerna utan att de också har reservdelar så att systemen fungerar, säger Kenneth G Forslund (S), vice ordförande i riksdagens utrikesutskott för något år sedan.
SAAB har nyligen fattat några strategiska beslut om framtida utveckling av svensk vapenindustri.Senast ett ev avtal med britterna om utveckling av nästa generationen stridsflygplan. Och tidigare lyckades SAAB få en jätteorder om amerikanska skolflygplan (som också kan användas som stridsflyg) i samarbete med Boeing.Tillverkningen kommer att ske i USA och enligt SAAB kommer projektet på sikt att leda till att motsvarande ett nytt Linköping byggs i West Lafayett, Indiana. Det innebär också såvitt jag förstår att exporten styrs av amerikanska lagar, inte av svenska.
Det kan naturligtvis tyckas vara självklart att vi inte ska exportera material som kan användas i krig till diktaturer. Och så har "fredsaktivister" tyckt i de decennier jag följt frågan. Men som jag ser det är det att göra det väl enkelt för sig.
Sverige är en västlig demokrati och har därför ett så nära samarbete med NATO som det är möjligt utan att bli medlem. Vårt samarbete med amerikansk försvarsindustri och order från det amerikanska försvaret är också omfattande. Det tycker jag är bra, för vi lever tyvärr inte i en ideal värld.
Klas Bengtsson