2017-05-01

Första maj, 2017

...och vår håg och vår hand
röres fritt utan band,
och vår blick är mot framtiden vänd.

Raderna ovan är hämtade ur missionärssonen, socialisten och poeten Johannes (Hannes) Evelinus Skölds sång "Första maj", ur samlingen Sånger om striden och kärlen, från 1911. Jag tycker det är några av de vackraste raderna ur den svenska arbetarrörelsens sångtradition överhuvudtaget. För mig är arbetarrörelsen och socialdemokratin i grunden en frihetsrörelse - och utan jämlikhet ingen frihet.

Givet frihetsidealet är det inte utan viss dysterhet jag följt socialdemokraternas alltmer repressiva retorik i debatten om flyktingar, utsatta EU-migranter ("tiggare") och brott och straff. Förslaget om fotboja på asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar är bara toppen på ett isberg. Med anledning av denna utveckling formulerade jag mig på följande sätt i mitt 1 maj-tal i fina Trollhättan i dag:

Låt oss inte heller i kampen mot terrorism och gängbrottslighet fastna i en tävling om strängare straff. De senaste veckorna har vi har sett en överbudspolitik mellan de olika politiska partierna, inklusive vårt eget, om vem som vill höja straffen och skärpa övervakningen mest. De senaste mest spektakulära förslagen handlar om fotbojor på asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar – ett förslag som ingen för bara ett par år sedan hade tagit på allvar.


Visst, socialdemokratin ska vara hård mot brott, men socialdemokratin ska också vara hård mot brottets orsaker. Och för att komma åt orsakerna, ja då räcker det inte med fotbojor, fler poliser eller strängare fängelsestraff – min socialdemokrati är inte repressiv. Vi vet att när livschanserna är ojämlika, då ökar riskerna för brott och kriminalitet. Till skillnad från högern vill vi socialdemokrater också prioritera kampen mot kriminalitetens grogrund och dess orsaker.


Trygga samhällen byggs av trygga människor. Vårt mål är ett samhälle där ingen ska kunna välja brottets bana och säga "Jag hade inget val". Därför bekämpar vi brottsligheten, javisst - självklart, men vi bekämpar samtidigt brottslighetens orsaker genom att investera i jobb, skola och bostäder – så bygger vi ett tryggt, ett rättvist och ett jämlikt samhälle!

Jag är också trött på det ständiga pratet om att svenskarna skulle vara så oroliga och att vi därför måste "lyssna på människors oro". Jovisst ska vi göra det. Men vi ska också - och kanske framförallt - lyssna på människors drömmar och människors hopp. Jag formulerade det så här i talet:

Det sägs ibland att vi ska lyssna till den oro som finns. Det är klart att vi ska, även om jag ibland tycker att det är politikerna som verkar vara mest oroliga och som överför sin egen oro och ångest till folket. 

Men framför allt ska vi lyssna till de drömmar som människor har. Till de drömmar och visioner som finns i den myllrande folkmassan, hos den enskilda människan, bland skolelever och bland industriarbetare. Bland lärare och bland sjukvårdsanställda. Bland arbetslösa, bland företagare och bland pensionärer. Bland asylsökande, bland restaurang- och handelsanställda. Bland kulturarbetare, bland bönder, bland idrottare, bland städare och bland ingenjörer. Bland alla dessa fantastiska människor som tillsammans är vårt älskade Sverige – ett land präglat av öppenhet och mångfald. Låt oss tala mindre om oro, låt oss tala mer om människors drömmar och om människors hopp!

Kanske önsketänker jag, men jag tycker mig ana små tecken på en retorisk omsvängning i Stefan Löfvens 1 maj-tal i dag. Stefan Löfven gör i talet framtidstron och inte oron till sitt bärande tema. Han lyfter fram att kampen mot brottsligheten är nödvändig eftersom kriminalitet är ett tyranni över våra liv och kuvar vår frihet. Och han betonar behovet av förebyggande åtgärder. Små steg i rätt riktning.
*
Jag hann tillbaka till Göteborg lagom till Socialdemokraternas demonstration i Göteborg. Jag räknade till 1340 personer, ungefär lika många som förra året. Vänsterpartiets tåg hann jag se, men inte räkna. Men de var väldigt, väldigt många. :)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, du önsketänker nog Ulf. KG Bergström kallar Löfvens tal för rena betongtalet som under första halvan lika gärna kunnat hållas av Kinberg Batra eller Björklund (eller varför inte Åkesson). Och omsvängningen från dem tidigare politiken är naturligtvis helt nödvändig för att klara de problem den ställt till med. Sen gäller det naturligtvis också att återvinna en del av alla de arbetarröster som förlorats till SD. Men den linje som Ulf företräder finns ju fortfarande representerad i riksdagen, inte minst hos vänsterpartiet.
Klas Bengtsson

Dan sa...

Frihet ,Jämlikhet och solidaritet är något som S måste leva upp
till ännu mera. Folk i dag är tyvär så lite intresserade av politik.
Ett visst mått av populism skulle S behöva. Varför inte föreslå
6 timmars arbetsdag. Nej till låglönejobb.

Folk är inte i allmänhet så högerinriktade som vänstern tror.
Det är inte fler poliser, mera plikter och tvång som kan lyfta
S. Utan en kamp mot den borgerliga politiken som gjort många
apatiska.

Anonym sa...

Ulf, din godhet är berömvärd, men knappast realistisk. Med facit i hand vet vi nu att den svenska godheten gentemot alla har misslyckats med att skapa ett tryggt och effektivt samhälle. Då är frågan om ännu mer godhet leder till minskad brottslighet och bättre integration. Det finns ingen forskning som kan påvisa något sådant, så vi rör oss helt i det ideologiska planet - eller önsketänkandet om man så vill.

Det går naturligtvis att bemöta terror med ännu fler dialogpoliser och socialtanter så som Ulf förespråkar - men tänk om det inte fungerar? Vad händer då? Då står Sverige där med mer sönderfallande samhällsstruktur, samt kriminalitet och utanförskap som gått förbi brytpunkten och blir svårt att stoppa. Det är en enorm risk, tycker du inte det Ulf?

Bättre att satsa på vad vi vet fungerar: Poliser med rimliga befogenheter, och domstolar som utmäter känsliga straff som håller yrkeskriminella inlåsta till slutet på deras yrkesverksamma år. Det går också bra att kopiera Australiens modell för att ta hand om illegala immigranter och papperslösa - de har ett stort interneringsläger på en avlägsen ö i Söderhavet. Sverige kan sätta upp motsvarande läger i en skogsglänta i Norrland. Dessa åtgärder står i total motsats till Ulfs godhetsrecept - men med facit i hand från andra länder måste man vara realistisk och välja åtgärder som uppnår det önskade resultatet.