2016-12-07

Förändrad politisk dagordning? Skola och vård passerar invandring som viktigaste väljarfråga

För första gången på över ett år är invandring/integration inte den viktigaste politiska sakfrågan för väljarna. I en undersökning från Novus har andelen som anser att invandring/integration är en av de frågorna minskat från 64 procent 2015 till 55 procent 2016. Därmed placerar sig invandring/integration först på tredje plats, efter sjukvård (57 procent) och skola/utbildning (56 procent). Skillnaden mellan de tre sakfrågorna är så liten att det är rimligt att säga att de uppfattas som ungefär lika viktiga av väljarna.

Det är inte oväntat att frågorna om invandring/integration uppfattas som något mindre viktiga av väljarna i år än vad de gjorde ifjol. År 2015 tog Sverige emot över 160 000 asylsökande, varav de allra flesta kom under några få höstmånader. Hittills i år har Sverige endast tagit emot 30 000 asylsökande, det vill säga mindre än en femtedel av de som togs emot 2015. Vi får gå tillbaka till 2011 för att finna ett lika lågt mottagande. Nu består utmaningen i att utveckla arbete, bostäder och skolplatser åt de som har kommit hit. Det är en stor och viktig uppgift, men inte lika "dramatisk" som när 160 000 människor sökte asyl i Sverige under ett år.

Vi får väl se vad väljarnas förändrade politiska dagordning innebär för den politiska debatten. Självklart kommer invandring/integration att vara en fortsatt viktig fråga. Men kanske kan debatten bli mindre alarmistisk och mindre ängslig om de traditionella partierna nu får mer utrymme i frågor där de känner sig tryggare (sjukvården, skola/utbildning, sysselsättning). Det talas mycket om att "folket" känner oro. Ibland tror jag att det är de politiska partierna som är oroliga, och att partierna överför sin oro på folket.

Nu säger flera framträdande politiker - såväl socialdemokrater som moderater - att läget från hösten 2015 när så många asylsökande kom sig till Sverige aldrig kommer att få upprepas. Det är naturligtvis nonsens. Om framtiden vet vi ingenting. Skulle Sverige i händelse av krig i Europa och ett eventuellt ryskt angrepp på Finland slå igen dörren mot våra finska vänner? Eller om krigshandlingarna i Mellanöstern eskalerar och många fler människor än 2015 söker skydd i Europa - skulle vi då stänga dörren? Svaret är nej. Däremot är det förstås viktigt att vi skapar en europeisk ordning där alla stater på ett helt annat sätt än 2015 förmås att hjälpa till med att ge nödställda skydd. Och att Sverige som land står bättre rustat för en stor flyktingmottagning.

Inom Socialdemokraterna finns det många som arbetar för att göra den restriktiva flyktingpolitiken så kortvarig som möjligt, att redan nu öppna upp för en övergång till permanenta i stället för tillfälliga uppehållstillstånd och att underlätta anhöriginvandring. Jag hoppas på framgång i det arbetet. En sådan förändring vore bra för dem som beviljas asyl och den vore bra Sverige.

6 kommentarer:

Jan Holm sa...

Orsakerna till att skola och vård nu blivit lika viktiga valfrågor som invandringen, är självklart de problem som massinvandringen ställt till med på dessa områden.
Integrationen var ett stort problem redan innan massinvandringen och bristen på bostäder, en vård i kris och en skola med stora brister, kommer att finnas kvar under oöverskådlig tid pga denna.
Att i detta läget arbeta för att göra den restriktiva flyktingpolitiken så kortvarig som möjligt, skulle givetvis stärka både Alliansen och SD avsevärt.
Att den massinvandring som ägde rum 2015 inte får upprepas, borde te sig som en självklarhet, när man ser vilka konsekvenser den fått.

Anonym sa...

1, Jan Holm, Jag tycker att du har en tråkig ton med högerextrem uttryck och argument . Invandring är inte roten till allt ont och retoriken hör hemma på 30-talet. Känns som alternativa högern går över lik för att föra fram sina budskap. Svarta lucior som ska kastas in i ugnar och att hylla nedbrända asylboenden bekymrar dem inte ett dugg. Att rasistiska terrordåd i skolan är invandrarnas problem mm. All etablissemang är givetvis vänsterextrema av det slaget a la Breiviks manifest.

2, Sorry för hetsigt inlägg. Styrningen av skola och vård är en svår ideologisk nöt att knäcka. Blir intressant att följa.

Jan Holm sa...

Anonym 11:42 em

Eftersom du tycker att jag har högerextrema åsikter som andas 30-talet, så tycker jag också att du ska vara ärlig och ange vad exakt i mitt inlägg, som du upplever som högerextremt.
De åsikter jag framför i min kommentar delas ju av många, både i regering och riksdag och du tycker väl inte dessa är högerextremister?
Eller tycker du kanske att all kritik mot den massinvandring som varit är högerextremism och i synnerhet då den restriktiva flyktingpolitik, som regeringen infört och kommer att hålla fast vid?

Anonym sa...

Om Ulfs förhoppning om en återgång till tidigare migrationspolitik infrias blir den åter den särklassigt viktigaste frågan. Visserligen motionerar Stockholms och Lunds arbetarkommuner i den riktningen, men jag tror att det trots allt finns så mycket sunt förnuft kvar inom delar av socialdemokratin att det inte kommer att inträffa. Löfven har nog till skillnad från Ulf insett att vi inte kan avvika alltför mycket från övriga Europa om välfärdsstaten ska bibehållas. Det som trots allt förvånar mig är att många högt utbildade personer saknar förmåga att inse basala fakta. Så presenterar t ex kulturgeografiprofessorn Bo Malmberg rapporten från delegationen för migrationsstudier med rubriken "Ljusa framtidsutsikter tack vare invandringen". När jag läser hans text ser jag att det finns ett stort antal om. Dvs om...så. Problemet är att hans om inte har inträffat under åtminstone de senaste 20 åren. Effekten har i själva verket varit motsatt. Därför var det befriande att läsa en statsvetare med klart intellekt - Björn Östbring - lustmörda en annan utopist, Mattias Hagbergs granskning för DN:s räkning av övriga borgerliga ledarsidors förändrade budskap och innehåll. Var så god:
https://bjornostbring.wordpress.com/2016/12/08/den-svenska-debattens-mysterium/
Klas Bengtsson

Evert Svensson sa...

Ekonomiskt går det bra för Sverige. Kan det inte vara så att integreringen av flyktingarna ger jobb?


Anonym sa...

@ Evert Svensson
Ekonomiskt går det bra för Sverige. Ja, om man är nöjd med att BNP ökar med 0,05% per capita i en högkonjunktur, vilket var fallet sista kvartalet.
Kan det inte vara så att integreringen av flyktingarna ger jobb? Ja, migrationsverket och arbetsförmedlingen har ökat antalet anställda. För utrikes födda går det betydligt sämre. Arbetslösheten ökar och är 22%.
Klas Bengtsson