2011-07-04

Kan Framtidskommissionen hjälpa regeringen att hitta en väg bortom jobbskatteavdragen?

Den borgerliga Alliansregeringen har på senare tid fått allt starkare kritik för att sakna framtidsvisioner och för att nya jobbskatteavdrag framställs som lösningen på i stort sett alla samhällsproblem. I dag - på Moderaternas egen dag i Almedalen - möter regeringen kritiken genom att på DN Debatt meddela att den avser att tillsätta en Framtidskommission bestående av de fyra partiledarna samt ett antal oberoende experter. Kommissionen skall beskriva de utmaningar Sverige står inför och staka ut den väg den vill att Sverige skall ta på sikt.

Det blir säkert bra. Men samtidigt bekräftar tillsättandet av kommissionen bilden av en regering som tappat orienteringen och som nu behöver hjälp både med att ta reda på vart den vill och hur den skall ta sig dit.

1 kommentar:

Andras sa...

Pragmatisk expert-politik ... Känns Reinfeldskt tycker jag.