2011-07-08

Almedalen: Demokratisk spelplats eller skenplats

Diskuterade i dag Almedalen som demokratisk spelplats eller skenplats med Lena Sundström i Expressens valstuga i Almedalen. Samtalet hade sin grund i en artikel om Almedalen som fenomen som jag i dag publicerade i Expressens nätupplaga.

I artikeln argumenterar jag under parollen Låt tusen Almedalar blomstra för att varje svensk kommun borde arrangera ett Almedalen i miniatyr, för att den vägen släppa in medborgarna i arrangemanget och bidra till att bryta partiernas isolering från väljarna.

Nedan återfinns slutet på artikeln. Hela artikeln kan läsas här.

Men för att kunna fylla en sådan funktion är naturligtvis Almedalen i Visby alldeles otillräcklig. Mitt fältrop till alla landets politiker, journalister och samhällsengagerade medborgare blir i stället: Låt tusen Almedalar blomstra! Se till att varje kommun en gång om året arrangerar ett Almedalen i miniatyr. Låt de politiska partierna konfronteras med alternativa politiska rörelser, miljöorganisationer, djurrättsaktivister, kyrkor och samfund, idrottsföreningar och kulturfolk i seminarier och debatter (och ja, gärna jippon också) där lokala och regionala frågor varvas med nationella och globala. På så sätt skulle de politiska partierna kunna öppna upp sina slutna strukturer, bryta sin isolering från väljarna och bidra till att gjuta nytt liv i en representativ demokrati som nu riskerar att stelna i sina former.

Inga kommentarer: