2011-07-09

Göran Hägglund och förslaget om att föräldrar skall tvångshämtas av polis

I sitt tal i Almedalen gjorde Göran Hägglund sitt bästa för att framställa Kristdemokraterna som barnens parti. Det gick väl så där. Visst går det att göra bra och spännande politik av barnfrågor, men dit har Kristdemokraterna ännu en bra bit kvar. Noterade att ordet "barnfattigdom" inte nämndes under hela talet, trots att det problemet dominerar debatten om barnens ställning i samhället. Även ordet "vårdnadsbidrag" - Kristdemokraternas tidigare paradfråga - lyste med sin frånvaro... Uppdaterat kl 23.30: När jag läser igenom Hägglunds tal en gång till noterar jag att han faktiskt använde ordet barnfattigdom. Rätt skall vara rätt. Mea culpa.

Göran Hägglund försöker ofta framställa de rödgröna som tvångspartier, t ex i frågan om huruvida föräldraförsäkringen skall delas mer lika mellan mamman och pappan. I kväll använde han uttrycket förmyndarnas föräldrafabrik, den gemensamma rödgröna tvångsångan och att föräldraförsäkringen skall tvångsdelas rakt av. Själv vill han framstå som frihetens apostel som låter föräldrarna själva bestämma. Här är det alltså inte aktuellt att väga in att ett barn behöver sin pappa lika mycket som sin mamma, vilket står i kontrast till Hägglunds tidigare argumentation i frågan om samkönade pars möjlighet att adoptera barn.

När de rödgröna partierna diskuterar en individualiserad föräldraförsäkring beskriver Hägglund det således som en tvångsåtgärd. Men när han själv, som i kvällen tal, berättar att han vill lagstifta att föräldrar skall kunna hämtas av polis för att närvara vid rättegång mot barn under 18 år, då beskrivs det inte som en tvångsåtgärd utan som en nödvändig åtgärd att värna barnets bästa.

Genom att konsekvent framställa de rödgrönas förslag om föräldraförsäkringen som tvångsåtgärder och sina egna lagförslag om polishämntning av föräldrar till rättegångar mot barn som en åtgärd syftande till att värna de svaga tappar Hägglund trovärdighet i frihetsfrågorna. Kristdemokraterna är ett tvångsparti i minst lika stor utsträckning som något annat parti i riksdagen, kanske t o m ännu mer.

Jag erinrar mig just att Jan Björklund tidigare föreslagit att föräldrar till "stökiga barn" av kommunen skulle tvingas sitta med under lektionerna. Den svenska borgerligheten är verkligen frihetlig. Inte.

Ett tal i Almedalen förändrar inte opinionen. Kristdemokraterna befinner sig i en djup kris och är otvivelaktigt det parti som har mest att frukta om det nu verkligen skulle bli nyval i höst.

Inga kommentarer: