2011-07-24

2083. En högerextremists kusligt detaljrika, våldsromantiska projektmakeri

Jag har nu tagit del av den misstänkte gärningsmannens 1 516 sidor långa dokument med namnet 2083 (det år då Western European Civil War beräknas vara avslutat, alla förrädare avrättats och alla muslimer deporterats). Självklart har jag inte läst hela texten, men bekantgjort mig med den tillräckligt mycket för att kunna formulera några uppfattningar.

Några menar att vi bör nonchalera texten och framför allt inte sprida den. Så tycker inte jag. Vi bör känna våra fiender. Skall vi förstå ondskans logik måste vi också ta del av de texter som den tar sig uttryck i. Alla försök att göra texten svårtillgänglig bidrar bara till mytologisering. Bättre att lyfta fram texten i ljuset. Då spricker den, som trollen.

Till formen präglas dokumentet av en utstuderad noggrannhet, för att inte säga pedanteri. Innehållsförteckningen upptar i sig flera sidor och är mönstergill i sin struktur och överskådlighet. Uppgifterna i boken kännetecknas av exakthet, i stort och smått och över en enorm spännvidd av frågor. Vi får veta exakt hur många romer det bor i Makedonien, exakt hur tempelriddarnas uniformer är utformade, exakt hur många sexpartners en schweizisk tonårsflicka enligt statistiken kommer att ha i sitt liv, exakt hur man går till väga för att omvandla ett word-dokument till en PDF-fil och exakt hur man gör när man bygger bomber.

Ideologiskt erbjuder texten inget nytt. Vi finner en högerextremism med traditionella inslag av nationalism, längtan efter renhet, kristendom, muslimhat, våldsromantik och anti-feminism. Ideologin förkroppsligas i ett detaljreglerat projektmakeri. Afrika skall delas in i två zoner - en muslimsk och en icke-muslimsk. Utländskt ägarskap av nyhetsmedia skall förbjudas. Dödsstraffet skall återinföras, skoluniformer likaså.

Dokumentet skrämmer, genom sin kombination av ideologisk, fundamentalistisk våldsromantik och ett detaljerat projektmakeri.

*

Det pågår också en diskussion om hur vi bör benämna den misstänkte gärningsmannen. Är han en ensam "galning" eller en "terrorist"? Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. I någon mening är en terrorist som dödar ett stort antal oskyldiga människor per definition en "galning". Men världen är full av galningar, endast en bråkdel av dessa galningar blir terrorister. Därför kan en galnings dåd aldrig ses isolerat, utan bör i stället betraktas i ljuset av den miljö och de sammanhang där galningen verkar. I det här fallet de högerextrema och muslimfientliga miljöer som finns i Norge och på nätet.

Terrorism är ett komplicerat begrepp. Men i det här fallet är det inte särskilt svårt att tillämpa det. Med terrrorism menas ungefär en handling som genomförs i syfte att uppnå vissa politiska, religiösa eller ideologiska mål och där förövaren använder sig av våld mot oskyldiga för att skapa skräck och uppmärksamhet. Attentaten i Oslo och på Utøya uppfyller dessa kriterier och bör därför heller inte kallas för något annat än just terrorism.

15 kommentarer:

Lars sa...

Han är väl rätt uppenbart en ensam galning som begått ett terrorbrott. Han verkar inte företräda någon verklig organisation eller vara en del av någon våldsbejakande extremistmiljö. Den ideologiska inspirationskällan verkar vara ärkekonservativa som kritiserar "kulturell marxism" och "conter-jihad"-rörelsen med deras konspirationsteorier, men de kan ju inte på något sätt lastas för hans handlingar, vilket däremot t ex nazism och jihadism kan då det handlar om våldsbejakande ideologier/organisationer.

Mattias Jansson sa...

Om dokumentet inte ger något nytt för att förstå, varför då läsa det?

Eric sa...

Även om han inte var medlem i någon organisation (vilket väl föresten inte är helt säkert ännu) kommer han ju i allra högsta grad från en miljö, främst eller nästan uteslutande existerande på nätet. Det går inte att förneka.

Lars sa...

"...kommer han ju i allra högsta grad från en miljö, främst eller nästan uteslutande existerande på nätet. Det går inte att förneka."

Ja, men det är inte någon våldsbejakande extremistmiljö; "counter-jihadisterna" uppmanar inte till terrorhandlingar, vilket däremot t ex jihadistmiljön i princip bara går ut på.

Lasse Karlsson sa...

Jag har också tänkt en del på "benämningen". Gillar inte "ensam" när man talar om honom som galning. Uppmuntrar det inte tanken att "han har inte med oss att göra"? Och idag, inte är han väl ensam idag även om vi inte kan veta något om vilka eller hur många som gillar hans tankar och handlingar. Jenny Nordberg i SvD idag: "Om han är en dåre så är han vår egen dåre."
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/blond-terrorism-i-kristen-skepnad_6345874.svd

Anonym sa...

Tack Ulf
En mycket läsvärd blogg.
Detta är terrorism av ett mycket kusligt slag. Bra att du lyfter fram det i ljuset.
Benny Fhager

Anonym sa...

"Vi bör känna våra fiender. Skall vi förstå ondskans logik måste vi också ta del av de texter som den tar sig uttryck i."

Just så! Instämmer helt och hållet!

/Johan E

martin sa...

Censur vore en passiv metod att bekämpa lögnen, out of sight, out of mind, duger inte. Man måste aktivt bekämpa den.

Jan Holm sa...

Har markt att medierna tillampar mycket censur , efter den hemska handelsen i Norge. Alla forsok till forklaringar som inte star i overensstammelse med mediernas logik tas genast bort i kommentarsspalterna. Sarskilt om kritiken riktar sig mot medias provocerande roll, sa trampas det pa omma fotter och censuren griper in. For att forsta ondskans logik , sa kravs det nog att alla kort laggs pa bordet , aven om mediernas roll da ocksa kommer att ifragasattas. Att inte tillata oppenhet , ar ju delvis att erkanna sin egen delaktighet i skuldfragan.

Anonym sa...

Mkt bra sammanfattning. Du gör det obegripliga begripligt. Tror inte att han ensam har haft ekonomiska möjligheter att genomföra dåden. Detta gör det ännu mera skrämmande.

Anonym sa...

Diskussionen kring Andrew Berwicks (jag väljer denna referens eftersom den representerar vad vi "vet", eller kanske snarare, vad denne "vill att vi ska veta", om A.B.) ursprung, karaktär och betydelse tycks utspela sig i pendligen mellan 1)"en ensam galning" och 2)"ett barn av sin tid" - dessa ytterligheter placerar oss (som västerländskt modernt demokratiskt samhälle) vid två skilda ändar om vårt ansvar: den ensamme galningen frikänner oss från politiskt ansvar, medan "produkten av vår samtid" överlämnar en tung börda. Detta är naturligtvis förenklade kategorier som vi konstruerar för att förhålla oss till händelsen - skall vi överlämna galningen till det förflutna, likt en bleknande fläck i vår moderna historia, eller skall vi ta fullt ansvar för honom, och ingående studera hans natur likt ett samhållssymtom. Svaret är, i min åsikt, ingendera. Det är sant att vi KAN och SKA bekämpa högerextremism (såväl som torrorismens alla avarter), vi ska resa medvetenhet genom upplysningskampanjer, mediala initiativ och forskning. Men vi kan inte ta fullt ansvar för individen - denne (eller dennes verk) är blott en destruktiv manifestation av det frustrationsridna och desperata självhävdelsebehov som funnit sin tillfredsställelse i ideologisk jord. Oslobombningen och Utøya-massakern var oförutsägbara våldsaktioner som var omöjliga att föregripa. Den sundaste inställningen är att vi har ett delat ansvar, men, vi skall inte glömma att tragedin är en ensam mans verk.

Sara S sa...

"Sverigedemokraterna har egentligen ingenting gemensamt med hans högerextrema åsikter."

Hur tänker du då? De har ju praktiskt taget identiska föreställningar.

Däremot är terroristens strategi och metod klart mer inspirerad av jihadister som Al Qaida, men ideologin är i grunden ganska mainstream liberal/konservativ och konspirationsteorierna har ger uttryck för ("kulturmarxismen", "Eurabia" osv) är vanliga inom SD och har publicerats i deras partiorgan SD-kuriren.

Anonym sa...

Jag tycker att hans gnäll och kritik mot den nordiska feminismen kommer inte ens i närheten av hans antagonistiska hat mot muslimska invandrare . Dessutom är rasismen en ideologi och bäraren kan lika väl vara en kvinna, jämställd i sin rasism.

Ulf Bjereld sa...

Tack för kommentarer och uppskattning.

Mattias: Förståelsen ökar genom att man sätter sig in i gärningsmannens tankevärld, inte genom att gärningsmannens tankegods ger en själv några nya insikter.

A-K Roth sa...

Anders BBs agerande fick mig att tänka på USAs Unabomber, Theodore John "Ted" Kaczynski, som hade ett manifest och agerade ensam. Men Kaczynski levde ensam som survivalist i en hydda och ABB sökte rampljuset. Bägge hade sina hatobjekt och gav sig på oskyldiga i våldsromantiska attacker.

Manifest, stadgar, agendor kan ge insikt i hur terrorister tänker och agerar, vare sig det gäller ensamma galningar eller galningar i grupp, Baden-Meihof, Hamas, Hezbollah, Al-Qaida eller Vit Makt-grupper och nynazister. I vilket fall måste de stoppas.