2011-07-20

Varför stoppades Ship to Gaza?

Den franska jakten Dignité, som var på väg att bryta Israels olagliga sjöblockad av Gaza, bordades igår av israeliska militärfartyg . Bordningen genomfördes på internationellt vatten och båt och passagerare fördes till den israeliska hamnstaden Ashdorod. Den internationella solidaritetsmanifestationen Ship to Gaza är därmed över för denna gång.

När Ship to Gaza genomfördes förra året dödade israeliska soldater nio av deltagarna. Israel fick ta emot massiv internationell kritik och tvingades lätta på landblockaden. Många hade nog väntat sig att årets ännu större Ship to Gaza skulle bli en stor politisk framgång i kampen mot Israels blockad av Gaza. Men så blev inte fallet. Varken aktivister eller utomstående bedömare hade räknat med att Grekland skulle vägra låta de fartyg som ingick i Ship to Gaza lämna sina grekiska hamnar. Det franska fartyget Dignité släpptes enligt uppgift i väg eftersom fartygskaptenen uppgav Egypten och inte Gaza som sin destination.

Givet förväntningarna blev årets Ship to Gaza-manifestation ett politiskt misslyckande. Turkiet hoppade tidigt av, Cypern och Grekland lät inga båtar segla och den s k Kvartetten (FN, USA, Ryssland och EU) gav sitt stöd åt Greklands agerande. I Israel framstår premiärminister Benjamin Netanyahu som den store segerherren, som genom skickligt diplomatiskt agerande lyckats få stora delar av omvärlden att acceptera den israeliska sjöblockaden av Gaza.

Ur ett humanitärt och ur ett folkrättsligt perspektiv är händelseutvecklingen djupt oroväckande. Gazas 1.6 miljoner människor lever under helt oacceptabla levnadsomständigheter i något som svårligen kan beskrivas som något annat än världens största utomhusfängelse. Blockaden bryter mot folkrätten, och det gör också Israels bordning av civila fartyg på internationellt vatten. Även de grekiska myndigheternas beslut att vägra låta civila fartyg lämna hamnen framstår som ett flagrant brott mot internationell rätt.

Inför dessa senaste brotten mot folkrätten tiger EU och Carl Bildt. Tigandet urholkar folkrätten. Varför skall andra stater respektera folkrätten om EU - och Sverige - tittar åt annat håll inför de folkrättsbrott som nu äger rum?

Hur skall vi då förstå väststaternas agerande och tystnad? Och hur kan Ryssland ge carte blanche åt Grekland och Israel att upprätthålla sjöblockaden av Gaza? Jo, som så så ofta i vår tids konflikter förklaras skeendena av de nya politiska skiljelinjer som framträder i samband med den språngartade kommunikationsteknologiska utvecklingen och de samhällsförändringar som följer i dess spår, i det här fallet den mellan nationalstaten och olika transnationella nätverk. Nationalstaten försöker bibehålla eller återta sin maktställning i en värld där nationalstatens traditionella maktbas - kontroll över territorium - tappar i betydelse. Samtidigt mobiliserar transnationella nätverk - som Ship to Gaza - för att påverka händelseutvecklingen i olika politiska konflikter.

I det här fallet oroades USA, Ryssland och EU:s medlemsstater av att Ship to Gaza inte gick att kontrollera. Ship to Gaza blev en osäkerhetsfaktor i det strategiska och maktpolitiska spel som pågår i området och kring den israelisk-palestinska konflikten. Den diplomatiska process som pågår inför utropandet av den palestinska staten senare i höst riskerade att störas genom Ship to Gazas båtar. Ryssland - med sina många nationella minoriteter och potentiella eller faktiska gränskonflikter - ser ett oundgängligt värde i att värna nationalstatens ställning och aktivt bekämpa de transnationella nätverk som utmanar nationalstaternas makt.

Årets Ship to Gaza blev en påminnelse om att nationalstaten fortfarande har tänder och att kontroll över territorium även i vår digitaliserade tid är av betydelse. Men i det maktspel som kringgärdar den israelisk-palestinska konflikten kommer nya allianser att knytas mellan enskilda eller grupper av nationalstater och olika transnationella nätverk. Nya fartyg kommer att avsegla från nya hamnar. Ur ett längre tidsperspektiv blir Israels olagliga sjöblockad politiskt omöjlig att upprätthålla.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Du får gärna förklara varför du anser sjöblockaden vara olaglig. Du uttrycker dig ju som om detta vore ett obestridligt faktum och inte en åsikt i en juridisk fråga.

/H Read

BR sa...

Gaza världens största utomhusfängelse?
Jag trodde att Nordkorea hade både större area och större folkmängd.
Men det är kanske lika lätt att glömma bort det som att det är Hamas som är fångvaktarna i Gaza.
/BR

Hjalmar sa...

Ulf: Hur kommer det sig att du så tvärsäkert kan säga att Ship to Gaza har "misslyckats"? Visst, blockaden är inte hävd, men den amerikanska medborgarrättsrörelsen uppnådde inte sina mål över en natt heller. På sätt och vis är det en seger för en liten gräsrotsorganisation att Israel har fått investera så enormt mycket prestige och energi i att motarbeta ett så småskaligt projekt.

Vad det gäller Reads kommentar så är juridiska diskussioner med israel-"vänner" (som aktivt stödjer den av Israel idag förda politiken - en politik som ingen sann vän av israelisk demokrati kan stödja, förstås) ungefär som att diskutera klimatfrågan med så kallade "klimatskeptiker". Majoriteten av världens ledande experter på folkrätt har återkommande konstaterat att blockaden inte är förenlig med folkrätten. Alla försök att hävda att den är det utmärks av komplicerade konstruktioner kring krigstillstånd etc. - mellanlägen av Guantanamo/"illegal combatants"-typ. Vad som fattas är inte folkrättsligt stöd, utan politisk vilja att genomdriva folkrättens krav. Ship to Gaza har mycket effektivt visat på dubbelmoralen i den här frågan, en trist och dyr liten seger, men ändock en sorts delseger.

Och BR - blockad och ockupation fanns före Hamas, nu är Hamas en ursäkt. Det föreligger helt enkelt ingen proportionalitet mellan Hamas och Israel i den här frågan. Men fortsätt gärna jämföra Israel med Nordkorea, det får dig verkligen att framstå som vänligt inställd och positivt sinnad till Israel. Med sådana "vänner" är den staten verkligen i dåligt läge.

Ulf Bjereld sa...

H Read: Det råder stor enighet mellan världens mest framträdande folkrättsexperter att Israels blockad av Gaza bryter mot folkrätten. Sveriges mest ansedde folkrättsexpert Ove Bring sammanfattar det folkrättsliga läget väl: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/israel-har-inte-ratt-ingripa-militart_4793483.svd

Hjalmar: Jag skriver att Ship to Gaza blev ett misslyckande "givet förväntningarna". Få eller ingen hade anat att Grekland skulle få omvärldens stöd för att hålla kvar båtarna. Även den amerikanska medborgarrättsrörelsen gick på pumpen då och då, men lärde av sina misstag/erfarenheter och kom igen med nya krafter. Det lär Ship to Gaza också göra.

Spitfire sa...

1. FN meddelade nyligen (Palmer flotilla report) att blockaden är laglig. Därmed ger du, Ove Bring, Hans Corell och möjligen även UD uttryck för en avvikande och extrem uppfattning (läs den svenska ankdammen kontra de centra och arenor ute i världen som verkligen spelar viktiga roller ang. den här frågan.

2. Varför inget Ship to Somalia? FN (igen) har deklarerat att det råder hungersnöd där, till skillnad från Gaza, där det enligt FN inte råder någon humanitär kris. Men även om Ship to Gaza inte handlar om akut hjälp till utsatta och hungrande, utan istället om en politisk manifestation/demonstration, så finns det anledning att segla till Somalia, eftersom krisen inte bara beror på den svåra torkan, utan även har att göra med det civila samhällets sönderfall, i sin tur huvudsakligen orsakat av de militanta islamistgängen. STG riktas mot Israel, STS skulle kunna riktas till de som har förstört Somalia.

3. Varför stoppades STG? Tja, se punkt 1. Blockaden är enligt FN laglig. Samt: Israel är inte isolerat och utstött av hela världen. Man har fortfarande många vänner och bundsförvanter.

Ulf Bjereld sa...

Spitfire: Du skriver att "FN meddelade nyligen (Palmer flotilla report) att blockaden är laglig". Jag vet inte om du medvetet far med osanning eller om du bara är okunnig. Men om du kollar lite på nätet så upptäcker du snart att Palmers rapport inte är färdig och därför heller ännu inte publicerad. Så att "FN nyligen meddelat" något i frågan är helt enkelt inte sant.

Hjalmar sa...

Ulf: Du har rätt, min kommentar till dig visar på slarvig läsning, slarvigt tänkande.

Spitfire: "det civila samhällets sönderfall, i sin tur huvudsakligen orsakat av de militanta islamistgängen" - det där är ju inte sant. Det somaliska samhällets sönderfall är ett resultat av diktaturens sammanbrott i början av 90-talet. Det du kallar "militanta islamistgäng" (för jag antar att du menar de islamiska domstolarna) var en ansats till ordning som till och med höll på att stoppa piratverksamheten i Somalia. Deras konsolidering av makten stoppades av USA genom proxystaten Etiopiens intervention till krigsherrarnas försvar. Oron i området härrör från den episoden, d.v.s. är ett resultat av kriget mot terrorismen.

Men jag noterar att du också tycks vara på desperat jakt efter olika exempel som ska visa att Israel inte är en usel stat. Somalia var kanske lite mer eget än Kuba, Nordkorea eller Iran, men det var ändå inte särskilt smickrande för Israel att inte vara riktigt lika illa som Al-Shabab. Ett tips kan vara att köra på SvD-/DN-spåret istället och försöka hävda att det inte finns någon nöd i Gaza. Tror att den linjen framställer Israel i bättre dager.

Jag har aldrig hört någon från Ship to Gaza hävda något annat än att man skulle ha politiska mål f.ö.

Spitfire sa...

Hjalmar, låt oss inte klyva hår. Mina kommentarer är varken essäer eller artiklar, och definitivt inte en fullödig analys av sönderfallet i Somalia. Inte heller din kommentar ger en fullständig bild (även du gör dig själva verket skyldig till en överförenkling när du säger att den nuvarande situationen "är ett resultat av kriget mot terrorismen"). Poängen från min sida var dock följande:

Om man är kritisk mot Israel och blockaden, och väljer att sjösätta en flottilj med aktivister (Ship to Gaza), så borde man väl även kunna köra en Ship to Somalia för att göra en politisk manifestation mot de som man anser har gjort/gör fel/begår brott. Att det idag, enligt FN, råder hungersnöd i Somalia beror inte bara på den svåra torkan, utan även på samhällskrisen/oron/kaoset/sönderfallet (oaktat vem som bär huvudansvaret för sönderfallet).

Men om man istället, likt Lars Ohly i Almedalstalet, betonar Ship to Gaza som praktisk, internationell solidaritet, då undrar jag bara varför svenska politiker och aktivister inte vill visa konkret och praktisk solidaritet med de lidande människorna i Somalia (eller annorstädes, det finns många exempel)? Och om huvudbudskapet med flottiljen är att manifestera mot det man uppfattar som "olagligt" och "folkrättsvidrigt", då undrar jag varför man inte manifesterar mot andra länder/konflikthärdar etc? A Caravan to Tibet? A Car-Rally to Syria? Andra förslag?

Jag är varken desperat eller på jakt. Och jag skulle aldrig någonsin påstå att exempelvis Israel, Somalia, Finland, Kina, USA, Syrien eller Venezuela är "usla stater". Men bloggägare Bjereld vill gärna se en "frisinnad" debatt, och jag försöker dra mitt strå till stacken.

Som jag förstår saken kommer Palmer-rapporten (när den väl blir officiell) att förklara blockaden laglig, samtidigt som man kritiserar aktionen mot Mavi Marmara. Min uppfattning är också att inte bara Merkel och Obama utan även många andra motsätter sig Abbas´och PA:s FN/Septemberplan. Komplexiteten manar till besinning och ödmjukhet. Jag tycker att Feiler & Co:s konfrontations-aktivism är förfelad. Jag är fri att yttra denna uppfattning.

Anonym sa...

Ulf och Spitfire:

Ja, det är ju ett helt oriktigt påstående att FN nyligen meddelat att blockaden är laglig. Rapporten har ju inte ännu publicerats. Tiden för detta har skjutits upp gång på gång.

Jag antar att det Spitfire syftar på är de uppgifter som läckt ut om innehållet i det preliminära utkast till rapport som delgetts Israel och Turkiet. Tydligen ska panelen ha kommit fram till att blockaden är laglig och att Israel haft laglig rätt att borda skeppen på internationellt vatten, men att man använt alltför mycket våld. Israel ska i utkastet tydligen också kritiseras på en rad andra punkter. Det verkar dock som om Turkiet är den part som får den tyngsta kritiken, vilket skulle kunna vara en förklaring till dess hållning i år.

Se t.ex. denna artikel: http://www.nytimes.com/2011/07/07/world/europe/07turkey.html?_r=3&ref=world
-------------
”The diplomats said Turkey and Israel were eager to find a compromise over the wording of the report by a United Nations committee that is led by former Prime Minister Geoffrey Palmer of New Zealand and has Turkish and Israeli representatives. Diplomats said the committee’s findings — made following heated deliberations that lasted nearly a year — would be likely to leave both countries uncomfortable."

"According to United Nations diplomats, the latest draft of the report asserts that Israel’s blockade of Gaza was legal, but that in some cases its commandos had used excessive force in seizing the ship. Turkey, the diplomats said, is taken to task for having made an insufficient effort to prevent the ship from sailing. In addition, the motives of the I.H.H., the charity that organized the flotilla, are called into question.”
-----------

Det återstår naturligtvis att se vad som står i rapporten när den väl publiceras.
--

Rent allmänt tycker jag att debatter (särskilt när det gäller den här konflikten) ofta borde kunna lyftas till en högre nivå om debattörer vinnlade sig om att argumentera sakligt och sträva efter intellektuell hederlighet. En positiv bieffekt skulle då också kunna bli att den egna synen breddas och nyanseras.

/H Read

Spitfire sa...

"Alla är välkomna att kommentera".

Sen refuserar du kommentarerna. Jag har inte postat ens ett kommatecken av kränkande natur. Jag har däremot bidragit med info, aspekter och invändningar som andra har missat.

Att inte ta in dessa kommentarer är att kränka mig. Det kan jag hantera. Och du får väl - i helg, bön och vardag - leva med och hantera vetskapen om att ditt beteende av andra uppfattas som elakt, illasinnat, destruktivt, fientligt och småaktigt. Du visar upp ett märkligt beteende.

Vad hoppas du uppnå med att förtiga, ignorera och refusera sånt som är kritiskt mot det du skriver om Israel/Palestina-frågan? Har du helt missat den demokratiska sprängkraften i den "digitala revoutionen" med alla sociala medier osv?

Ett tips:
Allt det du refuserar här på bloggen med syftet att försöka styra informationen och därmed påverka opinionen, debatteras öppet och intensivt på många platser runtom i världen på nätet. Ditt beteende är provinsiellt och ankdammsmättat. Du är en typisk svensk anka, i dess värsta betydelse. Plask kvack. Kvack plask.
Ni stänker ner varandra, du och liberalerna, och ni kivas och retas och håller på. Så sött och oskuldsfullt. Era åsikter om Mellanöstern och Israel/Palestina-frågan är dock av noll betydelse och värde.

Jag erbjöd dig mothugg, fakta och giltiga invändningar. Du sade nej. It´s your loss.

Du borde skämmas.

Ulf Bjereld sa...

Spitfire: Din senaste kommentar visar din syn på andra människor och på andra debattörer. Trist.

Du har redan - vid sidan av din avslutande drapa - utförligt kommenterat den ursprungliga bloggposten vid två tillfällen. Min blogg är inger klotterplank utan en redaktionell produkt där du liksom andra får acceptera att då och då bli refuserad. Vill du framföra dina ståndpunkter i obegränsad utsträckning är det bara att öppna en egen blogg.

Påståendet att jag refuserar åsikter som är kritiska mot mina texter om Israel/Palestinafrågan är, vilket du mycket väl vet, rent nonsens. Det är bara att läsa igenom kommentatorsfälten i dessa poster så falsifieras ditt påstående.

Spitfire sa...

Sådär ja. Nu ljög du bloggläsarna rätt upp i ansiktet. Är det förenligt med din kristna tro? Med Jesus och Paulus etc?

Det finns ett tänkbart alternativ, och det är att du ljuger för dig själv så mycket att du inte längre vet skillnaden mellan sanning och lögn. Du har kanske redan förträngt att du har refuserat två kommentarer? Men jag har inte glömt detta. Kommentarerna är sparade och fungerar alltså som bevis för att du ljuger bloggläsarna rätt upp i ansiktet i din senaste kommentar (2.02 em).

Det andra du bör tänka på är vad gör du mot en annan människa när du fullständigt struntar i att personen har lagt ned tid och energi på att författa en kommentar (vilket även ger ett mervärde till din blogg):

Du gör dig skyldig till en skymf mot personen ifråga. Det är en vulgär och ytterligt oförskämd stil.

Vulgo, lögnare - och kanske t o m antisemit? En typisk kristo-sosse? Vad är det som spökar i ditt psyke, Ulf Bjereld? Är det något slags xenofobisk tvångsmässighet? Varför denna besatthet när det gäller judarna och Israel?

Just nu pågår oerhörda revolutioner och förändringar i Mellanöstern, men du hittar inget att kritisera där, förutom i Israel. Just nu dödas dag efter dag otaliga civila i Syrien av Assads repressiva regim, men du öser febrigt hat över Israel i inlägg efter inlägg.

Gör bot och bättring, Ulf Bjereld. Vänd om. Vakna. Vad handlar din kristna tro om (ang. judarna och Israel)? Vad är det som får Tro och Solidaritet att vara så fientligt inställt mot judarna och Israel? Ska judarna böja sig inför korset, konvertera och lämna över Det Heliga Landet till världens alla kristna?

I den här frågan är du, Ulf Bjeleld, en vandrande manifestation av lögn och hat. Är det förenligt med Jesus? Är det förenligt med logik, saklighet, opartiskhet, humanism, moderation, pragmatism och hederlighet? Är det förenligt med vetenskap, oväld, akademiska värden och ideal?

Nej, nej och nej. Du befinner dig på ett sluttande plan. Tag dig i akt så att din besatthet av Israel inte får dig att halka ner från banan och ner i hatets kvicksand. Vänd åter till din Gud innan det är för sent.

Jag skrev detta därför att du har refuserat två kommentarer där jag framför sakliga och resonerande meningar om det aktuella ämnet.