2014-02-07

Stefan Jarls "Godheten" och om opartiskhet som tvångströja

Sveriges Television (SVT) har beslutat att inte visa Stefan Jarls dokumentärfilm Godheten förrän efter höstens val. Filmen, som tilldelats Svenska kyrkans filmpris, handlar om de ökande klasskillnaderna i Sverige och om förlusten av det gemensamma samhället. SVT motiverar sitt beslut med att filmen är "såpass systemkritisk" att man kan se den som "en partsinlaga" säger Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör på SVT.

Jag tycker SVT gör fel som inte sänder filmen redan i vår. Jag känner en oro för att SVT och Public Service i sin strävan efter opartiskhet gör sig ointressanta och marginaliserar sig själva i det offentliga samtalet. Här har vi en uppmärksammad, prisbelönad och omdebatterad film som nu skall läggas i malpåse i nio månader för att först därefter kunna visas. Filmen blir väl inte mindre opartisk när den visas om nio månader?

Att filmen skulle påverka valutgången tror jag inte alls. Däremot skulle den säkert bidra till att höja valtemperaturen. Dessutom tjatar ju journalister jämt om den så kallade konsekvensneutraliteten (ett publiceringsbeslut skall inte låta sig påverkas av vilka konsekvenser en publicering får - nyhetsvärdet och allmänintresset skall styra), och då blir den pågående valkampanjen inget giltigt argument.

SVT och Public Service får aldrig bli "a voice from nowhere", då förlorar man sin spets. Så kasta bort ängslan och visa filmen - gärna i samband med en stor politisk debatt om den problematik som filmen berör. Och visa självklart också andra filmer och dramauppsättningar som ger andra bilder av det svenska samhället i dag. Det är i mångfalden och transparensen som dagens objektivitet har sin grund, inte i en ängslig strävan efter "opartiskhet".

Lyssna gärna på Studio Ett i dag som debatterar ämnet, bland annat med Thommy Berggren som är med i filmen. Uppdaterat kl 18.00: Det blev inte Thommy Berggren utan i stället Stefan Jarl själv som fick debattera ämnet med Sabina Rasiwala i Studio Ett. Diskussionen blev ganska så het, om vi uttrycker det milt. Särskilt från Stefan Jarls sida...

9 kommentarer:

Guardian sa...

Påminner om när Janne Josefsson gjorde valstugeundersökning...

Undras om den hade sänts idag?

Unknown sa...

Nej, filmen blir inte mindre partisk när den visas om nio månader. Men, inte oviktigt, partiskheten ger då inte samma partipolitiska tyngd som före valet.


Konsekvensneutraliteten är inget oviktigt argument. Frågan är vilken betydelse som ska läggas i att ett inslag stoppas av konsekvenshänsyn och att sändningen skjuts upp till dess att konsekvenserna blir mindre framträdande.

Redan det faktum att Svenska kyrkan - med dess partipolitiska förankring - spelar en roll kring filmen gör det naturligt för public service-företrädare att fundera ett varv extra.

Säkert är att Svenska kyrkan inte avsåg att väcka en björn som sover.

Guardians fundering med exemplet Janne Josefsson och valstugeundersökningen är talande.

Anonym sa...

En fråga. Hur oberoende av staten är egentligen SVT? Regeringen utfärdar väl sändnigstillståndet för SVT? Kommunikationsdirektören pekade ju på att de kunde förlora detta. Regeringen utser väl också representanter i SVT:s styrelse ( förr i tiden två st tror jag, en från socialistiska sidan och en från borgliga sidan inkl ordföranden. Hur det är nu ãr jag osäker på....). Och den förvaltningsstiftelse som sägs äga SVT är väl också utsedd av Regeringen...?

Det är mycket "Regeringen" tycker jag. Hur mycket oberoende är det egentligen?
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Jag håller med Ulf - filmen bör visas dels av detta skäl:
"Dessutom tjatar ju journalister jämt om den så kallade konsekvensneutraliteten (ett publiceringsbeslut skall inte låta sig påverkas av vilka konsekvenser en publicering får - nyhetsvärdet och allmänintresset skall styra), och då blir den pågående valkampanjen inget giltigt argument"

Att filmen indirekt skulle påverka valet är väl rätt klart - den debatt som skulle följa. Stefan Jarls film kan bara bli en startpunkt.
SVT tar på sej förmyndarrollen och det får dom inte göra! Vi väljare vill och ska delta i debatten - vi kanske dessutom kan få bidra i den?

Janne

Unknown sa...

Nej ingen väljare eller väljargrupp kan ställa krav på en opartisk kanal att få göra ett inlägg i valdebatten.

Det skulle vara ovärdigt om Sveriges Radio faller i farstun för argument som Stefan Jarl avlevererade i P1:s Studio Ett.

Reglerna kring konsekvensneutraliteten ska lämpligen inte få spela annan roll än den avsedda. Redan den omständigheten att en sändning skulle få vissa betydande konsekvenser får inte vara skäl för sändning med hänvisning till regeln.

Orion77 sa...

Jag hörde diskussionen i P1 om detta, där Stefan Jarl deltog. För mig är det självklart att filmen bör visas, utan krumbukter. Med sitt beslut att stoppa filmen har SVT gjort bort sig efter noter, särskilt när man åberopar ett så uselt icke-argument som att man redan har "programlagt tablån" fram till och över riksdagsvalet.

I Kunskapskanalen, och ibland i SVT2, sänder SVT rätt många kontroversiella program, reportage och faktaprogram. Detta går bra när det inte görs nån stor affär av dem i förväg. T ex har man helt nyligen sänt mycket "kontroversiella" program om President Putin och hans överdimensionerade satsning på vinter-OS i Sotji. Som skulle kunna betecknas som Rysslandsfientliga. Utan problem.

Därtill kommer att Stefan Jarls film kan ses på Nätet, såvitt jag förstår. Har ännu inte hunnit kolla den, men det ska bli.

Troligen har den inget samband med Willy Kyrklunds underbart vackra och elaka lilla bok "Om godheten", men jag passar ändå på att rekommendera den här.

Unknown sa...

Orion77, etersom du tycker det är självklart att Stefan Jarls debattinlägg bör visas, varför håller du inne med argumenten?

Klart man ska kunna ha sina debattinlägg även i Sveriges Television, menar Stefan Jarl i andetaget efter det han slagit fast att filmen inte har den politiska betydelse som gjorts gällande.

Man måste väl få använda sin yttrandefrihet att debattera, fortsatte Jarl.

Vi har en långtgående yttrandefrihet i landet. Jag hoppas den inte blir så långtgående som Stefan Jarl kräver, att en debattör som påstår sig ha folkets röst ska kunna tilltvinga sig rätten att bestämma tablåläggningen för public service med hänvisning till att det är valår.

Yttrandefriheten är den enskildes ventil gentemot den offentliga makten. Det är en grov förvanskning att den skulle sträcka sig så långt som till en skyldighet för det offentliga eller samhället i övrigt att förmedla en viss persons åsikter.

Raghu sa...

Hej Ulf och tack för din artikel.
Jag fick denna länk som svar på min post i SVT på Facebook.
http://www.svt.se/tittarservice/godheten
I mina ögon verkar det som dom plötsligen vill bagatellisera det hela.
Men vad tycker ni?
mvh

Anonym sa...

Filmen skulle mao påverka valet, enligt SVT's bedömmning.

Opinionsbildare räknar på hur många läse/tittar-timmar krävs för att köpa en opinion. Mao varje röst har ett visst pris. Den som kan betala mest vinner opinionen.

Man kan bli opinionsägare genom att äga Opinionsbildande verksamheter.

Demokrati 2.0 ska vara instrumentet (vägen) för att nå Samhälls visionen 2.0.

Framstående tänkare har under mänsklighetens historia gett oss pusselbitarna (komponenterna) till olika Visions produkt för ett "rättvist/värdefullt liv", och framgångsrika vägar till det målet.

Insiktsrika väljare har tillgång hela mänskilghetens mångtusenåriga uppsättning av verktyg för att bilda sig en egen Vision och metod att ta sig ditåt.
Insiktsfattiga - saknar dessa verktyg.

Samhället kan antingen se till att så många av dessa Visioner/metoder ingår i Public eller Private domain, och att utbilda samhällsmedborgarna att använda dessa.

Flera politiska teorier bygger på temporära undantagstillstånd - först gynnas/drabbas ett fåtal innan flertalet gynnas. Svårigheten är att motivera en normaliserande väg, hela tiden.

//Ola