2018-08-01

De unga ensamkommande måste få trygghet nu!

Migrationsdomstolen i Göteborg har beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen innan man tillämpar den så kallade gymnasielagen för ensamkommande unga. Den genomsnittliga handläggningstiden för sådana förhandsavgöranden är nästan 16 månader. Om ärendet bedöms som ett "brådskande mål" är den genomsnittliga handläggningstiden cirka tre månader (enligt juristen Louise Dane, på Twitter). Samtidigt kan enskilda domare vid olika migrationsdomstolar i Sverige själva välja att tillämpa eller inte tillämpa gymnasielagen. Om några veckor kommer Migrationsöverdomstolen att pröva de mål som tidigare prövats av enskilda migrationsdomstolar och som överklagats. Problematiken gäller bland annat om gymnasielagen i den del som avser sänkt beviskrav för den sökandes identitet får tillämpas, eller om den strider mot andra rättsregler.

Förvirrande? Ja visst. Tänk er då hur förvirrande situationen måste uppfattas för de 9 000 unga ensamkommande som genom gymnasielagen ska ges möjlighet att få stanna här i Sverige. Dessa unga människor som under flera år pendlat mellan hopp och förtvivlan, unga människor som bott i Sverige i flera år och som nu äntligen skulle få lite fast mark under fötterna, fast mark att kunna växa ifrån. Dessa unga människors ångest kommer nu i stället att fortsätta på obestämt tid. Risken är överhängande att några inte kommer att orka leva med denna ångest och osäkerhet. Dessa unga människors utsatthet måste nu få ett slut.

Jag har tidigare hävdat att representanter för såväl regeringen som för de partier som i riksdagen ställde sig bakom gymnasielagen måste ta steget fram och entydigt förklara att de står fast vid sina intentioner att ge dessa unga en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Om lagen måste ändras så får den ändras. Situationen för dessa 9 000 unga människor måste lösas på ett varaktigt sätt. De allra flesta inser omöjligheten - logistiskt, rättssäkert och humanitärt - att utvisa 9 000 unga människor till krigets Afghanistan. De allra flesta av dessa 9 000 unga kommer - oavsett om det blir en rödgrön regering eller en alliansregering efter valet i höst - att stanna kvar i vårt land. En amnesti med permanenta uppehållstillstånd skulle till exempel ge dessa unga människor en stabil grund att stå på, och undanröja risken för att de blir en del av ett skuggsamhälle. Permanenta uppehållstillstånd för dessa unga människor vore inte bara en humanitär välgärning, det vore också mycket bra för integrationen.

Från den 6 augusti återupptas manifestationerna på Mynttorget i Stockholm till stöd för de ensamkommande unga, organiserade av bl a Ung i Sverige och Tillsammansskapet. Det är bra. Dessa unga människor behöver allt vår stöd. Manifestationerna synliggör att det är enskilda människoöden och människoliv det handlar om. Kom gärna dit och uttryck ditt stöd.

13 kommentarer:

Anders Göransson sa...

Tack för dina tydliga ställningstaganden, Ulf Bjereld! Jag läser dina blogginlägg som alltmer klara och kompromisslösa vad gäller att skydda de unga. Dina tydliga krav på de politiker som beslutat om nya lagen, inklusive ditt eget parti, är befriande klarspråk.

Turerna vad gäller ny gymnasielagen blir alltmer absurda. Jag tolkar det som att domare och nämndemän använder dessa mål för att driva egna agendor, för att ge regeringen en knäpp på näsan, för att underminera riksdagens beslut, eller hitta ursäkter för att vädra avoghet eller fientlighet mot flyktingar. Det senaste tillskottet, att ställa en fråga till EU som man vet kommer att ta månadsvis att få svar på, samtidigt som man vet att sökande vill ha förutsättningarna klara för sig senast sista september, är ju en ren provokation.

Och som alltid: De är de unga - de som väntar, väntar och väntar - som får betala priset för detta ovärdiga och inhumana politisk-administrativa spel.

Ewa sa...

Ja, en amnesti som gäller för ALLA ensamkommande ungdomar, även för de som faller utanför kriterierna för gymnasielagen. Amnesti för de som kom någon dag för sent eller som fick sitt första avslag "för tidigt".

Anonym sa...

Eftersom Sverige under större delen av 2000-talet inte haft en asylpolitik som fungerar, dvs att de med asylskäl får stanna och de utan asylskäl ska lämna landet, uppstår med jämna mellanrum opinioner och lobbygrupper som propagerar för uppehållstillstånd också för de som får avslag. 2005 ville V, MP, C, L och KD ge amnesti åt många som fått avslag utan att lämna landet. S och M var emot. I regeringsförhandlingarna tvingades (?) S ge efter.
Medan Ygeman var ansvarig konstaterade han att 80 000 skulle utvisas de närmaste åren. Samtidigt fick har polisen resurser att utvisa 4-5000 per år.
Stefan Löfven har varit tydlig: de som inte har asylskäl ska lämna landet.
Men nu har samma partier som 2005 (exkl KD och L) lyckats få S att ge vika igen, förmodligen under hotet om regeringskris.
Ulf är upprörd över den press som de asylsökande utsätts för. Men såvitt jag förstår är pressen självförvållad eftersom de inte haft asylskäl och borde redan ha lämnat landet. Migrationsverket liksom såvitt jag vet alla andra EU-länder som mottagit afghaner i någon större uppfattning tvångsutvisar till Afghanistan eftersom de anser att det är tillräckligt sökert. En komplikation är naturligtvis att många har levt större eller delen eller hela livet i Iran.
Hur som helst. För Ulf är det tydligen ok att stifta lagar även om de visar sig strida mot överordnade lagar. Själv vill jag leva i ett rättssamhälle där politikernas entydiga besked går att lita på. Annars ser jag framför mig en imploderande socialdemokrati och ett Sverige som alltmer kommer att likna länder styrda av höger- och populistregeringar. Och det vill jag inte medverka till.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Ulf du borde bli statsminister 👍 då hade jag röstat på S. Tydliga värderingar och visioner.
Karin m

Eva Kollberg sa...

Amnesti för hela gruppen unga som kom 2015-2016 skulle spara både pengar och lidande.

Maria Wallin sa...

Bra rutet!
Men amnesti för ALLA ensamkommande som väntat såhär länge, inte bara dessa än en gång sållade och utvalda 9 000.
Sverige tog emot med öppna armar 2015 – politiker, samhälle, ideella. Att först välkomna och sen ändra lagen – det är ett stort svek. Mot ungdomarna. Men också mot alla oss som hunnit lära känna och fästa oss vid ungdomarna.
Vi är ett rikt land. Vi behöver arbetskraft. Dessa ungdomar har visat enastående uthållighet, de har goda nätverk.
Vi klarar det här!

Lena Åkerlind sa...

Tack Ulf, vi gott vuxna måste skydda de unga. Ge dem som kom 2015-2016 amnesti, de har väntat alldeles för länge och för många har mist sitt liv här i Sverige under asylprocessen. Samt att det är viktigt att acceptera att det är krig i Afghanistan, ingen ska behöva återvisas dit eller behöva vistas där.

Swen Söderman sa...

Till krigets och terrorns Afghanistan borde ingen avvisas.
Problemet med asyl- och flyktingpolitiken är bedömningen av säkerhetsläget i de asylsökandes hemländer.
Afghanistan är inte säkert.
Till Afghanistan borde ingen avvisas.

Anders nilsson sa...

Alla de andra som redan bor Afghanistan? Hur ska det gå
för dem? Borde inte de också ges uppehållstillstånd i Sverige?

Anonym sa...

Anders Nilsson

Det kommer de att få så snart som de 9000 accepterats. Det blir alltså
9000 + ? = ????? när familjerna förenats.
EL

Anonym sa...

Ulf, svenskarna behöver trygghet också eller hur?

Inga P sa...

Vår trygghet hänger ihop med deras! Om vi inte varit där tillsammans med USA och ställt till all denna oreda(Beväpnat och utbildat talibanerna mm hemskheter)skulle de kanske inte behöva fly någonstans! USA borde ta sitt ansvar och ta emot dem som tvingas fly. Vi svenskar måste ställa oss på fredens sida och visa humanitet och hur en sann demokrati kan fungera. På så sätt kan vi hjälpa till att bygga en varaktig och stabil tillvaro, inte bara för oss själva utan helst också vara föredöme för andra stater.

Anonym sa...

Inga P

Ett "föredöme för andra stater"? Knappast. Snarare ett avskräckande exempel.
Trist.