2018-07-20

De unga ensamkommande behöver vårt stöd - nu mer än någonsin

Två migrationsdomstolar har av lagtekniska skäl vägrat tillämpa den lag som syftar till att genom gymnasiestudier ge 9 000 unga ensamkommande människor en ny möjlighet att få stanna i vårt Sverige. Jag är inte jurist, och avstår från att bedöma rimligheten i migrationsdomstolarnas agerande. Men domstolarnas beslut innebär de facto att 9 000 unga människor vars liv redan alltför länge präglats av tvära kast mellan hopp och förtvivlan nu utsätts för ytterligare psykiska påfrestningar. Situationen är oacceptabel.

Nästa steg i processen är att Migrationsöverdomstolen prövar inkomna överklaganden till migrationsdomstolarnas beslut och fastställer rättspraxis. Men oavsett vad Migrationsöverdomstolen kommer fram till måste situationen för du unga ensamkommande lösas. Ingen tror på fullt allvar att Sverige kommer att tvångsavvisa 9 000 unga människor som bott i flera år i Sverige till Afghanistan - humanitära, politiska och praktiska skäl sätter hinder i vägen. Frågan är inte om deras situation ska lösas - utan hur.

Riksdagen har genom sitt beslut om gymnasielagen bundit fast sig vid en intention att hjälpa dessa unga människor. Den intentionen kan inte göras ogjord. Därför vore det bra om representanter för såväl regeringen som för de partier som i riksdagen ställde sig bakom förslaget redan nu klargör att de står fast vid sin avsikt att ge dessa unga människor en möjlighet att stanna.

Om Migrationsöverdomstolen fastställer migrationsdomstolarnas beslut så måste lagstiftningen omedelbart justeras på ett sätt som gör den juridiskt användbar. Men budskapet till alla dessa unga måste slås fast - vi sviker inte er, vi håller fast vid våra utfästelser. Jag hoppas att det går att utveckla mekanismer som gör det möjligt för de ungdomar som satsat hårt på att nu i höst få påbörja sina gymnasiestudier också kan göra detta.

I nöden prövas vännen. Jag hoppas att regeringen nu prioriterar den akuta situationen och visar  politiskt ledarskap i frågan.

31 kommentarer:

Lars Johansson sa...

Den bästa hjälpen: Resan hem till mamma och pappa.

Lars Johansson

Lennart Arvidsson sa...

Tack Ulf för din ihärdiga kamp för de goda krafterna.
Den nya gymnasielagen var från början en kompromiss och låt oss hoppas att man som du säger samlar sig bland dom riksdagspartier som tog beslutet. Enligt min mening behöver man fatta ett nytt och konstruktivt beslut som förutom att dom ger dom ensamkommande möjlighet att få en ärlig möjlighet också får bort frågan från agendan inför valrörelsen. Den skymmer ju alla andra frågor och SD gnuggar händerna. Som jag ser det borde man ge samtliga ett tidsbegränsat arbetstillstånd under 3 år för att, att med hjälp av civilsamhället, etablera sig på arbetsmarknaden och tillgodose vårt behov av arbetskraft. Beslutet kan kombineras med möjlighet till gymnasiestudier. Efter 3 år får man ta ett nytt beslut.

Karin Åkerlund sa...

Det är absolut nödvändigt att hitta en lösning för dessa unga människor för deras skull och för vår egen mänsklighets skull.

Sonja W sa...

Stort tack för dessa ord, som ger oss lite av hoppet tillbaka.

Annkarin Sundqvist sa...

Tack för dina ord. Precis som du skriver behövs nu försäkran från de som fått lagen till stånd, försäkran om att det ska bli någon lösning. Att ungdomarna
inte kommer att lämnas i sticket

Anonym sa...

(ulf bjereld) medmänsklighets symbol...
🌷

Lise Blomqvist sa...

Bäst vore att omedelbart återföra paragrafen om humanitära skäl i asyllagstiftningen.
Då skulle alla de som tillbringat sina viktiga år under vuxenblivande få stanna i Sverige. Att vrida och vränga på lagparagraferna har nu passerat löjets gräns. Den nya lagen är lika ofullständig som alla tidigare, den ger t ex vuxna ungdomar rätt att stanna, men skickar ut dem som är barn.

Någon gång måste detta få ett slut. Och när denna sorgliga period är över ska vi kräva en granskningskommission som klarlägger hur denna grupp behandlats, hur lagar stiftats och tillämpats, hur utredningarna gjorts och hur migrationsverket vägrat att erkänna situationen i barnens hemländer samt den häpnadsväckande inkompetensen i lagstiftningsarbetet. Kort sagt; hur dessa ungdomars liv blivit ett slagträ i den inrikespolitiska debatten.

Det sägs att Sverige inte ger kollektiv asyl för medlemmar i en grupp. Det stämmer inte. Det har gjorts många gånger tidigare och görs även nu vad gäller flyktingar från Syrien. De får alla stanna, oavsett interna flyktmöjligheter eller annat.

Ekonomiskt skulle ett kollektivt beslut innebära att Sverige får utdelning på de stora investeringar man faktiskt gjort i dessa ungdomar. Ett stort antal av dem är redo att gå ut på arbetsmarknaden, många har redan gjort det. De jobbar inom vården, inom industen, i säsongsarbete som svenskar inte vill ha. De flesta av dem började arbeta vid 7 - 8-årsåldern i hemlandet, de har ingen önskan att leva på andra.

Att skicka tillbaka dessa ungdomar till ett land där de inte har någon möjlighet till ett ordnat liv, totalt kanske 12 000 unga människor, är det en ny form av biståndspolitik?
Afghanistan är redan översvämmat av återvändande flyktingar från Pakistan och Iran. 100 000-tals människor som saknar bostad, arbete, allt .... Det råder hungersnöd pga långvarig torka och befolkningen terroriseras av talibaner och IS. Som tillägg till allt detta ska vi skicka tusentals människor för det fattiga landet att ta hand om.

Helena Andersson sa...

Bra skrivet! Ja, frågan om HUR detta ska lösas är ju central. Politikernas passivitet just nu är förvånansvärd. Att se våra ungdomar pendla mellan hopp och förtvivland under så lång tid är hjärtskärande.Ungdomar som inte vill något hellre än att jobba och bidra till sitt nya land. Psykologisk tortyr.

Christina sa...

De måste lösas omgående. Gärna genom att de upphör med att använda tillfälliga lagen retroaktivt. De som kom innan juli 16 måste få sitt ärende granskat av de lagar som gällde då. Tidsgränsen är också överskriden med flera år. Självklart är det amnesti som gäller nu precis som vi gjort tidigare för andra grupper. Dessutom är de här ungdomarna redan väl integrerade och snart klara med skolan. Att inte ens ta vara på den kraften är så sjukt dåligt. #EnelevEttliv #låtdeungastanna

Anonym sa...

Jag tycker det är betydligt viktigare att visa hela svenska folket, var de än är födda, att lagen gäller lika för alla, att regeringsformen är till för att följas och att Riksdagen inte kan hitta på vilka dumheter som helst.

Margareta Hellsten sa...

Tack Lennart Arvidsson. Jag tolkar det som att du menar även de som inte kan söka den nya gymnasielagen ska få stanna. Det är en humanitär katastrof som Sverige sysslar med. Och det är inte heller ekonomiskt försvarbart. De flesta av dessa ungdomar vill inget hellre än att arbeta och på så sätt bidra till Sveriges välfärd som så många som är negativa tror ska falla om man ger amnesti till alla. Vad har hänt med vår humanism? Jag är förtvivlad!

Maria Bodestig sa...

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet måste gå ut och förklara hur de ska lösa denna situation. Man kan inte svika dessa ungdomar mer.

Skalis sa...

Om ovisshet o tvära kast är bekymret, så finns det ju en mycket enkel lösning för dessa unga män utan asylskäl.

Per Karlberg sa...

Hem?
Mamma och eventuellt om en pappa finns bor illegalt i annat land. Ofta Pakistan och Iran.

Unknown sa...

Det måste komma ett förslag till en lösning från politikerna. Så lätt får de inte ge upp. De måste visa lite vilja och stake nu. De ensamkommande är bara en liten klick och egentligen inte mycket att bråka om i invandrarsamanhang.

Anonym sa...

Ja det är ett skämt som det får gå till.
Ordning och reda.
Tillräckliga skäl= stanna.
Otillräckliga skäl = utvisning
Hur svårt ska det vara?

Geoff groom sa...

Intressant uppmanar Sverige att hedra inbjudningarna från 2 svenska premiärministrar. Lagens fasad är emellertid grovt undergrävd när man anser att en förvaltningsrattenprov inte håller en fullständig fullständig rekord av anklagelser och osäkra uttalanden från MiV. Det betyder att inget överklagande till Kammaratten är till någon nytta. Låta rättvisa är värre än ingen rättvisa alls. Jag ber dig, bli inte vilseledd att tro att dessa domstolar och detta "rättvisningssystem" uppfyller kravet på ett modernt, civiliserat, FAIR samhälle. De gör det inte!

Ann-Caterine Kareliusson sa...

Hem? Vart hem? Med fadern dödad och modern med yngre syskon borttappad under flykten. Lars Johansson säg till om du hittar dem när du åker till Afghanistan. Min ungdom vill gärna tala med dem igen efter nästan 3 1/2 år.

Anonym sa...

Att hjälpa, kan man göra på flera sätt och vis.

Nu verkar det som denna önskan att hjälpa människor, i detta fall en specifik grupp av människor, med oklar identitet och ålder, kom i konflikt med våra lagar och vår grundlag. Det är faktiskt tämligen unikt, och säger lite om medborgarnas rättmätiga krav på vår ledning, att klara av att hålla huvudet kallt och fatta "riktiga" beslut, trots
att det är valår.

“Välkommen hit, vårt Europa bygger inte murar”, sa statsministern 2015 och utlovade en fristad (i Sverige) för alla som flydde hit. Det blev inget vidare bra, eftersom det signalerade att lilla Sverige talade för hela EU, och gav en massa människor som levde i hopplösa förhållanden, faktiskt hopp.

Det var så klart inte genomförbart i praktiken:
- Löfven kunde inte uttala sig för resten av EU.
- Konsekvensen blev att fler sökte sig till Europa (utan flyktingskäl)
- Europa var redan en fästning. Man får inte resa hit hur som helst utan visum, vilket innebär att man måste smuggla sig hit.
- Av någon anledning ville utomeuropeiska migranter helst söka asyl till Sverige, och inte första land i EU som de kom till.
- Sverige haft ganska goda förutsättningar att sörja för flyktingar som kommer hit, samt har haft låga eller inga beviskrav för ålder, vilket är en väg att på humanitär grund ducka den snävare "flyktingdefinitionen"

Detta har inneburit ett högre flyktingtryck på Sverige än andra länder, där Sverige sedan 90-talet tagit emot överlägset flest migranter per capita. Så frågan handlade om var gränsen gick? I vart fall fanns inte SD före 2010 års val.

Talskrivaren till Fatemeh Khavari skriver i Aftonbladet:

"Samma riksdag som vill göra barnkonventionen till lag har låtit ensamkommande barn våndas i rädslans väntrum i så många år nu. Nationella chefen för gränspolisen, Patrik Engström, säger själv att det är helt omöjligt att utvisa alla människor man nekat tillstånd, och resultatet blir ett växande skuggsamhälle som skapar otrygghet för alla."

sw Jepp, ingen vet hur många människor som är här, och inte omfattas av statens åtaganden avseende en dräglig min-standard. Romerna gör det inte, ändå söker sig många hit, eftersom det är bättre i Sverige utan "rättigheter" än på hemmaplan, med de rättigheter man har som EU-medborgare. Det är ett litet problem för en stat som Sverige med ganksa stora välfärdsåtaganden.

FK
"På grund av politikernas bristande omdöme hamnar barn och ungdomar i hemlöshet och blir granne med missbruk och kriminalitet. Nu krävs handlingskraft och långsiktighet."

S.W Lätt att hålla med, löften och signalpolitik skapar en marknad för människosmugglare, och sedan en marknad på hemmaplan för att ta hand om alla som sökt sig hit. Det är en liten blandning mellan ideella krafter och kommersiella.

FK
"Det enda rätta är det som är bäst för hela samhället. Beslutsfattare måste ta konsekvenserna av ett skuggsamhälle på allvar och hejda den ohälsa som skördar unga flyktingars liv. Vi alla behöver permanenta uppehållstillstånd. Kravet är #PUTNU!"

Det är detta saken handlar om, rättigheterna. Klart alla som skulle vilja, borde få ett PUT i Sverige eller annorstädes. problemet är bara att med rättigheter följer att någon ska ge/bekosta dessa rättigheter. Det är alltså i grunden fråga om att fördela om resurser, i detta fall statsbudgeten. Vårt samhälle bygger på en, jämfört med andra länder tämligen hög standard för de som är sämst lottade. I takt med att människor inte får PUT, dvs samma rättigheter som medborgarna, så blir det dubbla klyftor, dels de vanliga klyftorna mellan grupper pga ekonomiska skäl, och sedan mellan de som har rättigheter och de som inte har. Löser inte politiken detta kommer det gå åt helvete på riktigt. S.W

Anonym sa...

fortsättning på 11 kap. Rättskipningen

"Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med
- en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning*
får föreskriften inte tillämpas.
- Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408)."

* Här är det också lite oklart om lagstiftaren avser EU, dvs all överordnad författning som kommer av vårt medlemskap. Detta borde i så fall förtydligas, eftersom detta i princip är ett tredje skäl, som sas via RF hänvisar till EUs vanliga lagar.
Det vore klang och jubelförställning om en tredje av våra förvaltningsdomstolar avgör ett ärende genom att hänvisa till EU, tex Schengen. S.W

Lars Johansson sa...

Per! Ann-Caterine! Dödad? Borttappad? Konstigt, det är ju dem de vill familjeåterförenas med. Nä, alla är lyckligare i sitt eget hemland, få prata sitt eget språk och delta i återuppbyggnaden av sitt land. Vi bör agera i enlighet med Barnkonventionen, inte mot den, inte ens om syftet är att så många av oss vill ha ett objekt för vår godhet. Det är inte hyggligt mot barnen att förvägra barnen familjeåterförening i hemlandet.

Cindy Forsén sa...

Tack Ulf!! !
Olidlig väntan och osäkerhet för dessa unga!
Att utsätta dem för vad vi gjort är inte mänskligt.
Amnesti vore det inte rätta nu.
#amnestinu
#låtallaungastanna

Anonym sa...

Den här frågan blir en valfråga, sanna mina ord. Och de som dömer ut vår migrationspolitik som inhuman får nog förbereda sig för etter värre efter valet. Den som gapar efter mycket....osv.

Anonym sa...

Nog är det på sin plats med lite fakta i målet, eftersom detta verkar bli en större politisk poäng än somliga partister förefaller inse. Detta med "värderingar" är inte samma sak som "juridik och regler" som inte ens är samma sak som "objektivitet" eller sanning (om den nu finns). Framför allt finns det en verklighet. Endera följer man reglerna i en rättsstat och de fördrag som vi förbundit oss till, eller så gör vi inte detta. Det senare alternativet brukar i princip kallas godtycklig maktutövning. Frågan är mer hur man förklarar för alla som vill att de Afgahnska männen ska få stanna, att dessa måste följa reglerna vi har, som alla andra. Alla ärenden och beslut i det enskilda ska behandlas lika, det är grunden för vår demokrati. Det går sas inte att säga emot detta, om man inte är en knasbubbla.

Bevare oss väl tänk om just mina värderingar säger att vi ska behandla människor olika, dvs fatta beslut på godtyckliga grunder,på grundval av en inpiskad majoritet.

Nästa gång sitter SD i majoriteten, och driver frågor att ärenden ska behandlas olika, och då kanske man ska tänka efter lite, innan man fattar beslut som ändar med pannkaka, magplask och fiasko. Det borde vara på sin plats, att förklara för allmänheten, att värderingar inte är samma sak som regler. Själv tror jag att Miljöpartisterna helt enkelt inte velat acceptera detta med regler. Om man ser sig som moraliskt lite högre stående än somliga andra, vilket nog är ett ganska vanligt gissel hos oss människor, så blir det helt enkelt trubbel när man konfronteras med en annan syn på saken, därför har man uppfunnit detta med regelverk. Följer nu alla reglerna, så tenderar människor att acceptera demokratiska beslut, även om dessa går ens egna värderingar emot. S.W

Anonym sa...

Lagar och fördrag är inge lek. Grunden för en lag, är rimligen att de ska fungera, annars blir det hela låtsaslagar och låtsaspolitik.

Denna lag gick inte att tillämpa av många skäl:
- Den var obegriplig och gick inte att förklara för de som omfattas eller ska tillämpa.
- den hade sågats av en rad remissinstanser i sin första form, och sedan av lagrådet.
- Den saknade tillräcklig beredning (vilket är ett krav i vår grundlag)
- Den stred i grunden mot grundlagen
- Den stred mot regler i EU, Schenegen, som står över Svensk lag
- Den stred mot likabehandlingsprincipen
- Den stred mot sunt förnuft.

Lagprövningsrätten i RF statueras som sagt i 11 kap. 14 §

En lag får inte tillämpas av domstol om:

I. Lagen strider mot en grundlag

II. Lagen strider mot överordnad norm (EU-rätt)

II Lagen har tillkommit på ett sätt som väsentligen avviker från den stadgade ordningen, vilket i aktuellt fall avser att lagen skulle ha remitterats till dem som lagen berör för att den ska vara förutsägbar i sina konsekvenser. Allt enligt RF.

Där var Centerpartiet nog luriga, under underhandlingarna om det första förslaget, hade C sagt stopp och belägg, och därefter givit informella synpunkter, om villkor för att släppa igenom lagen med lite andra villkor som bättre passade deras valbudskap, och så blev det. Ny hysteriskt snabbskriven lag, som var anpassad för Cs redan fastlagda plan att detta blir ett val om värderingar. Sedan väntade man och väntade, och väntade till den 24 april med den nya reviderade lagen. I nästan alla mätningar, så brakar SD iväg som en raket i maj, och det är svårt att inte se sambandet med att detta påverkat M mest negativt, paradoxalt nog.

Förvaltningsrätten i Malmö lutade sig som sagt var mot den andra delen, att gymnasielagen inte tillkommit på ett grundlagsenligt sätt.

Malmö:
"Sammantaget finner migrationsdomstolen att de brister som förevarit i beredningen av det slutliga lagförslaget såvitt avser identitetsfrågan är sådana att stadgad ordning får anses ha åsidosatts i ett väsentligt hänseende vid lagens tillkomst.

På vardagssvenska: Bestämmelsen får inte tillämpas.

Sedan kom då Migrationsdomstolen i Stockholm, som tog till den andra bestämmelsen i grundlagen. Och frågan är nu hur detta påverkar valet. Mp och C kommer i vart fall inte att vilja tala om denna fråga i valet, man kommer att vilja tala civilförsvar, samhällets beredskap, försvar och kanske jordbrukspolitik, och lika bra är väl det. Men frågan om Afgahnerna kvarstår att lösa, efter valet. Grunden, ett tips i all välmening, om man bryr sig om Afgahnerna, är att se till att alla som kan fastställa sin identitet enligt gängse regler, utlovas av staten arbetstillstånd, vi kan kalla det beredskapsarbeten, tex att röja brandskadad skog, och de som kan styrka sin identitet, och kan tänka sig att arbeta i skogen, får betalt, och då är det väl inget större problem, om vi nu ska behandla alla lika, vilket vi rimligen borde. Det blir enklare för alla om vi håller oss till reglerna, och till likabehandlingsprincipen. S.W

Anonym sa...

Som ett tidens tecken diskuterades gymnasielagen i panelen idag i God morgon världen.
Alla tre paneldeltagagarna var eniga, lagen var dålig, men

Frågan som ställdes var:

- Borde regegeringen backa om lagen?

där premissen för frågan var:

- Två domstolar har beslutat att inte tillämpa lagen och hänvisat till RF.
- Migrationsverket fattar inga beslut tills vidare i avvaktan på Mig.överdomstolen.

Paneldeltagarna svarade alla nej på frågan, som i sig var grumligt formulerad. Backa, hur då? Man måste i så fall kalla in Riksdagen under sommaren och fatta ett nytt beslut,
men frågan är om det spelar någon roll. Först borde man avvakta högre instans, i synnerhet som det handlar om grundlagsfrågor.

I vart fall två paneldeltagare dömde ut domstolararnas avgörande i själva "lagprövningsfrågan" som varandes "odemokratiskt". Nog borde de känna till att grundlagen är fattad med demokratiskt beslut, überdemokratiskt, eftersom det krävs kvalificerad majoritet. Begriper de inte att RF är antagen i demokratisk ordning, och att grundlag (numera) står över vanliga lagar, så har de inte begripit någonting av förändringarna i RF från 2010, som i väldigt många fall är en nödvändig anpassning till den rådande ordningen i EU. Man får väl sklla lite på att det är sommaruppehåll och att förstås att programledaren inte hade gjort tillräcklig research. Men även om frågan var ngt grumlig, så friskriver detta inte svaren från paneldeltagarna.

detta understryker att en alldelse för stor del av etablissemanget inte har begripit vad som har hänt med nya RF 2010, konsekvenserna, och att det kommer att bli åka av med lagstiftningen i Sverige, med kommande svaga minoritetsregeringar, som inte har en sportmössa att få igenom suspekta lagar i utskotten, utan gediget förarbete och förankring i en parlamentarisk kommitté. Detta tycker så klart vi som bryr oss om statens kärna, den normerande makten genom lagstiftning, är en tämligen viktig fråga.

Alltså, har de inte fattat att domstolar och myndigheter måste följa lagarna, bl.a. grundlagen, så har man ju inte fattat mycket. Sedan verkar de heller inte ha begripit att RF har fattats i riksdagen i god demokratisk anda, och att själva arbetet med lagen drivits i en parlamentarisk kommitté. Menar de alltså att tillfälliga politiska beslut, som strider mot grudlagen ska stå över RF och oberoende domstolar? Då har de heller inte fattat poängen med detta om det framgent sitter personer med annan värdegrund än de själva, och fattar lite "hitan och ditan" beslut. God dag Ys´xskaft P1, och kom igen nästa vecka med en ny panel :-)

- Tycker ni att domstolar och myndigheter ska iaktta lagstiftning inkl vår grundlag när det fattar beslut i enskilda ärenden (eftersom vi inte har ministerstyre i Sverige, socialnämnderna undantaget) Fast å andra sidan kanske man inte ska begära mer av opinionsbildare, de är trots allt inte sakkunniga ;-)Ä S.W

Anonym sa...

Lars Johansson! Vi har två pojkar här som saknar sin mamma väldigt, väldigt mycket. Hon finns i Iran. Dit får de inte komma eftersom de är afghaner. Om de utvisas, blir det till Afghanistan, där de aldrig har varit. De är trevliga, artiga och skötsamma, har lärt sig svenska och vill inget hellre än att få jobba och komma igång med sina liv. De har väntat länge på besked och kastas mellan hopp och förtvivlan. Att skicka dem till Afghanistan vore, förutom grymt, också inte särskilt smart eftersom vi behöver arbetskraft.

Lars Johansson sa...

Anonym! "Vi har två pojkar här..." Vi behöver inte arbetskraft! Men viktigare: Afghanistan behöver sin egen arbetskraft bl a till återuppbyggnaden av landet. Sverige kan inte vara med (vara med USA) och slå sönder land efter land, Afghanistan, Libyen m fl, bara för att "vi behöver arbetskraft", som du skriver. Bra att det finns en mamma. Då kan familjen återförenas, antingen i mammans hemland eller i sönernas. Det är inga dåliga länder. Det kommer att bli bra!

Anonym sa...

Vad många politiker inte tillräckligt beaktar när det bl.a. handlar om pojkarna från Afghanistan är vad "vanliga svenskar" tycker: svaret är bl.a. ökat stöd för SD, ökad ovilja att acceptera nyanlända och muslimer, rädsla för afghanernas kvinnosyn, ökade sociala och ekonomiska problem som kostar skattepengar. Många nyanlända hamnar till stor del i utanförskap eftersom de har bristande social och språklig kunskap om landet de kommit till (jo, många kan prata vardagssvenska... men det räcker inte för skola och arbete), de bär dessutom med sig massor av nedlåtande attityder från Iran/Afghanistan bl.a. mot judar och kvinnor...

Många svenskar upplever att svensk politik inte handlar om att upprätthålla och säkra den välfärd svenskarna byggt upp i sitt land.
Oavsett hur väl politiken vill bidra till en bättre värld, så leker de tyvärr med elden...

Anonym sa...

Det går knackigt för både S och för m, men m har det etter värre strategiskt.
Det som är fascinerande, och lite märkligt, är hur 9000 specifikt Afgahnska ungdomar och unga vuxna kommit att sätta prägel på hela det svenska valet. Det är nog inget direkt hälsotecken, inte för att just denna fråga skulle vara oviktig, utan pga av proportioner. Nu verkar frågan vara specifikt "permanent uppehållstillstånd" och därmed de rättigheter som kommer därtill.

För oss övriga, som inte begriper ett skvatt om varför just dessa unga ska preminers framför andra, så förefaller det enkelt. Personerna saknar grundläggande asylskäl och har därtill prövats vederbörligen. Sedan finns det en slags "lucka" som faktiskt inte har att göra med att de hunnit fylla 18 år, frågan handlade om att bevisbördan på ålder ligger på den ansökande, om man gör gällande att vara under 18 år. kan man inte göra detta gällande, antas man vara över 18 år, och har då rätt att söka asyl som vuxen.

alltså, rätten att söka asyl gäller även personer som saknar id-handlingar, om de är över 18 år. Är de då från länder där det ej finns grund för asyl, så beviljas men inte asyl, självfallet inte, och då kommer man istället in på "humanitära skäl" - alltså för dem som haft förutsättningar och pengar att smuggla sig hit. Vilket de flesta inte har.

Den där soppan går inte att lösa, utan likriktade regler inom EU, där det kanske blir så att migrationsfrågor är de frågor som får hela EU på fall, och vi som inte är odelat positiva till federationstankarna, dvs att avskaffa den demokrati vi känner i västeuropa, kan inte annat än gnugga händerna. Fler än en engelsman i kretsen som berättat att Brexit enbart handlade om immigration.

Omröstningen den 23 juni 2016 kom alltså i spåren av migrant-marchen mot norra Europa, i spåren av Sveriges omläggning 2015. Visste man inte bättre skulle man tro att det Ryssarna som bekostar och ligger bakom DNs "agenda"
Alltså, denna alltför generösa inställning, som inte bara omfattar gängse flyktingkonvention, har satt igång många rörelser, inkl SD på över 20 %.
Det är märkligt, att man sätter så mycket på spel, och man verkar inte vara införstådd med drivkrafterna från överheten bakom första världskriget. Visst kom revolutionen 1917 under kriget, men nationalsocialisternas revolution kom under mellankrigstiden. Förlorarna revolutionerade. S.W

Anonym sa...

I Novus verkar rödgröna ligga på:

- 39,5 % medan det blå laget landar på:
- 36,2 så det ser inte så pjåkigt ut för regeringen....Detta mantra, att största block ska regera, dvs den som får störst andel mandat för statsbudgeten.

Man kan ta vilken undersökning som helst, men alla visar de på samma inbördes relativa förändringar under våren/sommaren. Heja 24 april, ett märkesdatum.

Det är även klargörande i dagens intervju med U.K i Expressen, att det sägs öppet, att ett annat scenario, alltså utöver största block mellan röda och blå laget, är om endera S + SD blir större än blå laget, och ärligt talat så är den enda taktik alliansen har, att få över Mp på sin sida avseende budgetomröstningen, men det blir ändå inte över
40 % som det ser ut, och därmed kommer givetvis SD att sänka en budget som som samlar;
C eller C+Fp eller C+Fp+Mp. Att S då skulle lägga ner och släppa fram en allians, får ses som magiskt tänkande. Alltså vet vi redan nu att moderaterna är öppna med detta scenario, vilket är bra. Här kommenterar U.K relativt rakt, även om det är lite vinklart:

"Om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går ihop för att stoppa en alliansregering så ger vi oss."


sw men Herregud, "går ihop" det är så klart retorik, vad som är fallet ÄR:
Oberoende av varandra, så kommer:
- SD rösta big-time NO, till alliansens budget, dvs lägga ner eller rösta på S budget
- S rösta på sin egen budget.

Detta har SD varit tydliga med även i praktiken sedan 2014. Så alliansen kommer att ha en majoritet emot sig, en betydande majoritet, och moderaterna blöder sannolikt mer till SD än S, pga Centern och Afgahnlagen.

UK
" Då har de bildat en ny majoritet, det ska man ha respekt för."

sw Det finns en majoritet i riksdagen mot en alliansbudget, det vet vi redan nu,
som opinionen ser ut, och detta innebär så klart att både S och M inser att det finns en majoritet i riksdagen mot en budget från S sida, som har Vp och Mp med i vagnen.

Pga C och Mp som regeringspart, så blöder bägge blocken till SD, och detta kommer alltså att fortsätta, jo, SD måste jubla.

UK
"Men där är vi inte och där tror jag inte att vi kommer att hamna."

sw Men det tror ingen annan, det ser inte alls bra ut för alliansen sammantaget.
S.W