2018-08-22

Glöm inte de unga ensamkommande - de behöver trygghet nu!

Den djävulska våldsspiralen i Afghanistan visar inga tecken på att avta. Hundratals människor har dödats i samband med Talibanernas offensiv mot staden Ghazni, bara tolv mil från huvudstaden KabuI. I förra veckan genomfördes ett självmordsattack vid en utbildningslokal i Kabul - ett 50-tal människor dödades, varav flera barn. Några dagar därpå stoppade talibaner i norra Afghanistan tre civila bussar och förde bort nära 200 passagerare. För ett par dagar sedan riktades raketbeskjutningar mot Kabul och strider utbröt mellan säkerhetsstyrkor och beväpnade personer.

Nej, Sverige borde sannerligen inte utvisa människor till ett land så härjat av krig och våldshandlingar. Utrikesdepartementet avråder också sedan länge svenskar från att resa till Afghanistan. Mitt hjärta är med de 9 000 unga afghaner som genom gymnasielagen skulle ha fått börja skolan i Sverige nu, men som i stället kastats ut i plågsam osäkerhet om sin framtid.

Det bästa vore om Migrationsverket snabbt gjorde en ny säkerhetsbedömning av läget i Afghanistan, och att utvisningarna därefter stoppades. Jag hoppas också - men vet förstås inte - att migrationsöverdomstolen i sin pågående prövning kommer fram till att gymnasielagen kan tillämpas.

Men om övermigrationsdomstolen säger nej, vad händer då? Kommer Sverige att tvångsutvisa 9 000 unga människor som bott i vårt land i flera år till krigets Afghanistan? Nej, det kommer inte att ske. Hittills har Sverige - om jag förstått det rätt - "lyckats" tvångsutvisa några tiotal unga afghaner om året till Afghanistan. Det krävs ingen Einstein för att inse att det vare sig är moraliskt eller logistiskt möjligt för Sverige att genomföra massutvisningar av ett sådant slag. Jag är övertygad om att alla sju demokratiska riksdagspartier - det vill säga även Moderaterna och Kristdemokraterna - inser detta faktum.

I stället tror jag att vi efter valet kommer att få se en blocköverskridande migrationspolitisk överenskommelse. Denna överenskommelse kommer nog i huvudsak att bekräfta den restriktiva tillfälliga lag som nu gäller, men med vissa lättnader främst när det gäller anhöriginvandringen och kanske någon undantagsregel om "humanitära skäl". Parallellt med denna överenskommelse åstadkoms sannolikt också en lösning för de 9 000 ungdomar som skulle omfattas av gymnasielagen, och i bästa fall ytterligare några tusen som ankom strax före eller efter de tidsramar som lagen avsåg. Det är också ungefär så jag tolkade centerledaren Annie Lööfs uttalande i P1 Morgons partiledarutfrågning med henne i tisdags.

Men ingenting är självklart, och därför är det viktigt att kampen förs vidare och att pressen på att lösa frågan kvarstår på regering och riksdagspartier. Det vore bra om företrädare för de partier som röstade för gymnasielagen klargjorde att riksdagsmajoritetens beslut är en utfästelse om att åstadkomma en lösning för dessa unga människor, och att den utfästelsen kvarstår även om medlen kan komma att förändras beroende på vad migrationsöverdomstolen kommer fram till.

Ett sådant klargörande skulle åtminstone något öka tryggheten för en oerhört utsatt grupp. Den får gärna komma redan före valet. Varje dag i osäkerhet ökar risken att enskilda unga människor inte längre orkar med, och ökar även risken för ett växande skuggsamhälle.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vi är inte överens om att unga vuxna tan asylskäl skall få stanna men det mest bekymmersamma just nu är ju polisens extrema flathet gentemot NMR. De tillåts stänga ner landstingshuset vilket är minst lika absurt som det låter. Istället för att värna demokratin tycker tydligen polisen det är helt ok att de monterar ner demokatin. DETTA borde stoppas!!!

Jan Holm sa...

Stefan Löfven var ivarjefall tydlig i partiledarutfrågningen, med att de 9000 som saknar asylskäl , kommer att utgöra ett undantag om de får stanna och något liknande kommer aldrig att upprepas igen. Eftergiften till MP, kommer att dyrköpt i valet.
Han var också tydlig med att han står fast vid en restriktiv anhöriginvandring.
Således bör ju de som vill ha mer invandring lägga sin röst på V eller MP.
Om man är emot invandring, så är ju fortfarande SD det bästa partiet att rösta på, även om S har tagit över en del av deras politik, för att locka tillbaka väljare.
Om sedan läget är så allvarligt som det beskrivs i Afghanistan, så borde det helt klart sättas in resurser på att hjälpa de kvinnor och barn som finns på plats där, istället för att pengarna ska gå till de som haft resurser att betala flyktingsmugglare för att ta sig till Sverige.

Karin Fridell Anter sa...

Det är så många som så lättvindigt säger att de ungdomar som idag finns i Sverige "saknar asylskäl". Men deras asylskäl har aldrig prövats på ett rättssäkert sätt. Ett exempel: 15-årige M:s asylintervju på Migrationsverket tog 1½ tim inkl. tolkning och paus. Hans skyddsskäl berördes knappast. Efter avslag överklagade M och krävde muntlig prövning i domstol. Han fick nej och ska utvisas utan att någon ens har lyssnat på hans berättelse. #rättssäkert

Karin Fridell Anter sa...

Ett annat exempel på hur asylskäl inte beaktas: Vid Migrationsverkets intervju markerade tolken sin muslimska identitet genom att inte ta den kvinnliga godemannen i hand. 17-årige M som övergivit den tro han uppfostrats till vågade inte säga det inför tolken. Avfall från islam är ett asylskäl men kom aldrig fram. #rättssäkert

Unknown sa...

Tack Ulf Bjereld!

Jag blev otroligt glad över ditt inlägg, för det känns som om frågan om de unga ensamkommande är tabu nu i valrörelsen. Jag får bara höra att S inte vinner något val på att stå upp för dessa ungdomar, snarare tvärtom.

Jag undrar vad jag som vanlig gräsrot kan göra för att trycka på "mina" politiker om ett "klargörande" av det slag som du beskriver i inlägget.

Vänligen,
Nadja

Ulf Bjereld sa...

Karin: Tack för dina exempel!

Nadja: Det är viktigt att kraven når fram till den politiska ledningen. Utnyttja därför de kontakter du har i partiet för att föra kraven/informationen "uppåt" i systemet. Kontakta personer som sitter i partistyrelse (eller motsvarande) för att höra hur de agerar för att föra frågan framåt. Ta kontakt med dem före och efter partisstyrelsesammanträde(eller motsvarande) för att höra hur de tänker och vad de har sagt och gjort. Eller se till att din lokla organisation tar uttalanden i frågan, Det är ett par sätt.

Allt gott, Ulf