2018-08-28

Utmärkt förslag att ge föräldrar mer tid med sina barn

Jag är väldigt glad över Socialdemokraternas förslag om en extra ledig vecka per år för föräldrar för att vara tillsammans med sina barn. Det är en samhällsnyttig reform som kommer att underlätta vardagslivet och skapa bättre livskvalitet för väldigt många människor i Sverige.

Vi talar alldeles för lite om arbetstid i Sverige. Åttatimmarsdagen genomfördes redan 1919, vilket i praktiken innebar en 48-timmars arbetsvecka eftersom även lördagar var arbetsdagar. Under 1950- och 1960-talen sänktes arbetstiden successivt och år 1971 beslutade riksdagen om 40 timmars arbetsvecka. Det var bra, men det har faktiskt snart gått 50 år - ett halvt sekel - sedan dess. Visst, semestern har förlängts och möjligheter till föräldraledigheter utökats. Men effektiviteten och produktiviteten i arbetet har ökat kraftigt. Andelen som arbetar heltid har ökat jämfört med när 40-timmarsveckan infördes och övertidsarbete är mycket vanligt.

Under de senaste fem åren har hustrun och jag välsignats med sju barnbarn. Jag ser hur de yrkesarbetande föräldrarna - och deras vänner som är i samma situation - sliter så hårt för att få tiden att räcka till och vardagen att gå ihop.

För mig är detta en reform som är för barnen, den är bra för föräldrarna, den är bra för Sverige. Jag hoppas att det går att utveckla en blocköverskridande samsyn i denna fråga.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Taktiskt skickligt av S att göra en Göran Persson (maxtaxa) i valspurten. Det kan säkert ge några extra röster från en ålderskategori där S är svaga, så jag förstår att Ulf är nöjd. Men det som slog mig att stora delar av valmanifestet skulle vara helt otänkbara inför valet 2014. Det gäller "vinstjakten" i välfärden som avfärdades av S men som V lyckades genomdriva även om det bara blev en pappersprodukt. Men framför allt tänker jag på migration (nuvarande lag ska gälla) och brott och (skärpta) straff och den kraftiga betoningen av att bekämpa otryggheten. Detta kommenterar inte Ulf nu. Men som läsare av bloggen vet har Ulf varit kritisk på samtliga punkter. Det var också tydligt att S sträckte ut en hand mot C och L. Trots att C är de som vill försvaga anställningstryggheten mest förbegicks detta med tystnad. I stället pekades M och SD ut som hoten mot anställningstryggheten. Samma partier anklagades för kraftiga skattesänkningar för de högavlönade, inte L som är de enda som i sin budget vill ta bort värnskatten.
Rädda vad som räddas kan, och då måste förstås sakligheten stå tillbaka för röstfiske.
PS Annat var det förr. Jag var inte 15 fyllda när jag flyttade hemifrån till en stad (för att studera) och bodde på egen hand. Det gick faktiskt bra även om mathållningen kanske inte alltid var den bästa.)
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Sossarna portionerar ut sitt valfäsk, utan att ge några svar på de stora frågorna.
I ett läge där det saknas kvalificerad arbetskraft, ska således folk arbeta mindre.
I en situation där det behövs fler lärare, fler poliser och än fler i vården, är Sossarnas svar mer ledighet åt de som redan har har ett arbete.

Anonym sa...

Bättre ge pengarna till pensionärerna. De har jobbat hela livet och byggt upp den infrastruktur som möjliggör barnfamiljernas levnadsstandard.

Om barnfamiljerna inte får vardagen att gå ihop så har de själv valt att båda föräldrarna arbetar på heltid. Det är ett ekonomiskt val - föräldrarna föredrar att öka sin privatkonsumtion (jobba mer för att tjäna mer) i stället för att satsa sin tid på barnen. Det är helt rimligt att föräldrar i stället gör tvärtom - ena föräldern jobbar halvtid, och sänker sin privatkonsumption till förmån för mer tid med barnen.

Homo Economicus

Anonym sa...

Jättebra förslag, om det hade varit en höjdrekordstävling i populism. Småbarnsföräldrar kan redan nu förbereda sig på att lyssna hur Statsministern förklarar vilka mer eller mindre behjärtansvärda reformer som måste prioriteras framför denna. Löftet om prisstopp på bensin var också lockande.