2018-07-31

Klimat och sjukvård inför valrörelsens slutspurt

Klimatfrågor och sjukvårdsfrågor växer fram som allt mer centrala problemområden inför den stundande valrörelsen. Det extrema sommarvädret och de många skogsbränderna lyfter oundvikligen upp miljö- och klimatpolitiken som frågor där inget politiskt parti kan ducka. Vi fick en försmak på vad som komma skall i gårdagens SVT Aktuellt, med en debatt mellan Isabella Lövin (MP) och Ulf Kristersson (M). Titta gärna på det inslaget. Det ska bli intressant att följa hur Moderaterna ska agera för att på kort tid vässa sina kort i miljö- och klimatpolitiken, för att inte hamna i en hopplös, oinspirerad defensiv.

En mätning från Demoskop tidigare i somras visade också att Miljöpartiet var det parti som väljarna hade störst förtroende för i miljöfrågor. Sommarens extremväder och de omfattande skogsbränderna påverkar den politiska dagordningen på ett sätt som ger bättre strategiska förutsättningar för Miljöpartiet att hålla sig kvar i riksdagen.

Vänster-högerdimensionen har länge strukturerat svensk politiken. Miljöpolitik och sjukvårdspolitik har inte alltid varit så lätta att placera in på denna dimension. När det gäller båda dessa politikområden finns det en skillnad mellan vänster och höger om hur mycket staten och det offentliga via skattemedel ska satsa, samt i vilken utsträckning staten ska försöka styra människors beteenden. Men om vi bortser från resursfördelningsfrågan finns det en potential för partierna - inte minst Socialdemokraterna - att visa på vilket sätt vänster och höger faktiskt har betydelse för sjukvårdspolitiken. Sjukvårdens problem handlar ju inte bara om resurser, utan också om personalbrist och kommunikationsproblem inom vården.

Redan för sex veckor sedan återfanns miljöpolitiken och sjukvårdspolitiken bland väljarnas fyra viktigaste frågor inför valet. Ingenting tyder på att de skulle ha blivit mindre viktiga i väljarnas ögon när valrörelsen snart går in i sitt avgörande skede.

4 kommentarer:

Anonym sa...

1988 kom MP in i riksdagen pga säldöden. Det visade sig efter valet att säldöden inte hade något med miljön att skaffa. Valet efter åkte MP ut. Att MP brinner för miljöpolitik illustrerades i gårdagens Aktuellt där Kristersson ständigt avbröts av Löwin i sina försök att vara den vuxne i rummet.
Det råder i stort sett konsensus bland forskare om att jorden värms upp pga växthuseffekten. Men få - om ens någon - påstår att årets värmebölja är en direkt följd av växthusefekten. Detta hindrar naturligtvis inte att miljöpartiet kommer att räddas kvar i riksdagen pga värmeböljan och skogsbränderna.
Däremot är de föga troligt att socialdemokraterna gynnas av skogsbränderna. Krishanteringen är visserligen bättre än under tsunamikrisen men föga imponerande. I det här fallet är dock alla partier lika goda kålsupare: https://www.expressen.se/nyheter/utredaren-regeringen-skyllde-pa-ekonomin/
Sjukvården styrs som bekant av landstingen, inte av regeringen. Borgerligt styrda Halland har t ex de kortaste köerna, s-styrda Västernorrland bland de längsta (kanske beroende på det "inbördeskrig" som pågår inom S). Visst har statliga resurstillskott betydelse, men vid en jämförelse med sjukvårdskostnader och köer i övriga Europa, är det uppenbart att de extrema svenska köerna inta primärt kan bero på en brist på pengar.
När vi summerar årets valresultat och försöker hitta en övergripande orsak till valresultatet (jag utgår då från att opinionsmätningana stämmer i stora drag) är rubriken given: Årets val var i första hand en omröstning om invandringen och dess inverkan på välfärdssamhället.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Var på höger-vänsterskalan faller personalbrist och kommunikationsproblem?

Homo Economicus

Anders nilsson sa...

Om man inte kan "ställa grupp mot grupp" kan landet inte styras. Varje
utgift blir då lika motiverad som varje annan utgift. Den alltmer dysfunktionella
statsmakt vi ser idag är resultatet av tankekollapsen Subv av elcyklar och
afghanamnestin anses vara lika behjärtansvärda kostnader som de för brandbekämpning.

Kim sa...

"Ja, värmeböljan hänger samman med klimatförändringar. Vi har dopat vädret med växthusgaser, detta är resultatet. Och det kommer mer."

http://martinhedberg.se/beror-varmeboljan-pa-klimatforandringarna/