2018-07-05

Kraftfull Mångfaldsparad i Almedalen - mot nazism, rasism och trångsynthet

Lite lätt tagen efter dagens Mångfaldsparad i Almedalen - av all den glädje, det frimod och den tillsammanskraft som manifestationen gestaltade. Det var den största Mångfaldsparaden i Almedalens historia, och talare från samtliga partier utom Sverigedemokraterna hade bjudits in. Jan Björklund (L), Johanna Jönsson (C) och Sören Juvas (S) fanns bland dem som höll starkt berörande anföranden. Det kändes befriande att kunna mötas på en gemensam värdegrund över de traditionella partipolitiska skiljelinjerna.Det är klart att nazisternas närvaro i Almedalen genom Nordiska motståndsrörelsen (NMR) bidrog till att mobilisera många människor till att gå med i manifestationen. Nazisterna har i år explicit agerat hotfullt mot judar och hbtq-personer men även mot personer engagerade i kampen för en mer generös flyktingpolitik. Hoten och aggressiviteten skrämmer många människor, och det finns ingen rättfärdighet i att NMR tillåts agera på detta sätt. Jag hoppas och tror att blocköverskridande samtal mellan de rödgröna och allianspartierna kan bidrar till att flytta fram lagstiftningen i denna fråga.
*
I kväll är det dags för Stefan Löfven att tala i Almedalen. Han kommer säkert att lyfta fram demokratifrågorna och hur vi bäst bekämpar de hot och det hat som förpestar den politiska debatten och som förkroppsligas av nazisternas närvaro och agerande Almedalen. Därutöver kommer han att lyfta fram kampen mot gängkriminaliteten, och naturligtvis den stora pensionsreform som presenterades i dag och som är väldigt bra. Allianspartierna kommer att pressas på sin oenighet, på sin politik i fördelningsfrågor och på de oklarheter som finns i huruvida de är beredda att regera med aktivt SD-stöd efter höstens val. Det blir ett bra tal.
*

I morgon är det dags för den traditionella Statsvetardagen i Almedalen. Statsvetenskapliga förbundet arrangerar fem intressanta seminarier som har alla förutsättningar att bli välbesökta. Samtliga seminarier äger rum äger rum på Cramérgatan 3, B-huset, Sal B51, plan 5. Kom i tid - seminarierna brukar snabbt bli fullsatta!

Här kan ni läsa mer om seminarierna. Det första börjar kl 08.30. Det sista avslutas kl 17.05 och följs av det traditionella, mytomspunna Statsvetarminglet. Hjärtligt välkomna!

Digital demokrati - hur påverkar sociala medier partiernas roll i svensk politik? 

Utvisningspolitikens dilemman

Svensk väljaropinion

Putins fjärde presidentperiod - och sedan då?

Hur ska Sverige regeras?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, NMR gjorde "insatser" - Lööfs tal blev bedömt för hur hon hanterade deras intervention. Dvs motståndgrabbarna fick uppmärksamhet, och Centerpartiet, men
talet blev inte direkt ihågkommet för vilken politik som C ska driva efter valet,
eller ved vem. Så det är lite tråkigt, i synnerhet eftersom alla vanliga opinionsbildare
måste opponera/opinionsbilda mot NMR, varför det blir fokus på frågan att vara mot nationalsocialism. Det är i grunden ganska märkligt.

När några skinheads på 80-talet heilade, det var inte alla, så sågs det lite som busfasoner av unga män som helt enkelt var på lite på glid, protesterade och ville provocera, men det ansågs inte direkt vara några killar som Säpo köll koll på, dessutom mer Stockholmsfenomen, än landsbygd. Nu är det lite annorlunda. NMR fångar upp marginaliserade människor ute i spenaten, och eftersom ett icke ringa antal är grabbar från bygden, så är drivkrafterna uppenbart annorlunda. Det där kan man klura på, men att inte fundera på varför fenomenet inte direkt funnits tidigare, eller vad det är för orsaker bakom, som driver män till dessa organisationer, är viktigt att fundera över. Sannolikt samma orsaker som driver unga män till kriminella nätverk eller andra terrororganisationer. Kriterier:

- få valmöjligheter, dvs bristande handlingsfrihet
- få andra (manliga) goda förebilder,
- konkurrens om makt på gatan på orten
- bristande tillit till samhälle och stat
- behov av gemenskap och grupptillhörighet, (som de får i ett "gäng")
- Stress att vara fast i fållan -> aggressivitet
- etc

Så detta att reagera med avsky eller förbjuda är väl en sak, och den enklaste vägen för att förhindra att de stör mötet är faktiskt att skärpa regeln (lagen) att man inte får störa pågående politiska torgmöten. man får inte störa demonstrationståg och den som stör ett politisk möte, dvs hotar demokratin, ska helt enkelt "buras in" Det är inget hinder för vår yttrandefrihet, att skriva en lag som ger polisen rätt att omedelbart ingripa före eller under störning. Dvs det ska inte kunna löna sig att störa andras opinionsbildning, på samma vis som att lagen är neutral avseende nationalsocialisterna, dvs så länge de inte hetsar mot folkgrupp. S.W

Anonym sa...

Bus eller godis?
Detta med inkapacitering som sista utväg är lurigt, man måste ligga före, polisen kan självfallet inte lösa detta. Polisens arbete är ett symptom på något annat. Det är precis som att vissa journalister tror att polisen kan "stoppa" kriminalitet. Polisen använder sina resurser främst till att utreda redan begångna brott. Dvs att förhindra att någon väljer att störa en sammankomst, eller väljer att råna ett växlingskontor, eller väljer att kränga knark, är inget polisen egentligen kan förhindra, (mer än att anhålla de som uppfyller rekvisiten för bus.

Det går inte ha en massa män i fängelse, det är dyrt och ineffektivt, om det inte är allmänfarliga grabbar. Det är synd att det inte går att vara mer kreativ med straff. En "heialre" som stör ett torgmöte, eller stenkastare mot räddningstjänst borde dömas till exempelvis:

- 3 månaders kontinuerlig friluftshajk med fotboja i Sarek, i tält och frystorkat
- 6 månaders polarexpedition på Nordpolen på längdskidor
- 9 månader som jungman på ett fartyg i handelsflottan
- 12 månader som laståsna i trängen för ett bergskompani.

Bort från miljön, in i en annan, med eller utn fotboja, och så fullt med verb:
Gå, spring, kryp, klättra, gräv, riv, bygg, bär, vakta, skydda, det är ungeför vad som behövs för att komma på bättre tankar.

Eller varför inte....
Den första rullan över skeppsgossar är från 1677. 1692 bestämde Karlskronas prästerskap att eleverna också skulle lära sig läsa och skriva vilket då var ovanligt bland unga pojkar.Lägsta antagningsålder till skeppsgossekåren var 8 år. 1848 höjdes åldern till 13 år. 1899 bestämdes lägsta åldern till 15 år. Första året benämndes de "kaniner" andra året "måsar" och tredje året för "gamla grabbar".

När en skeppsgossen blivit 18 år blev han "karlskriven", vilket innebar att han blev matros i örlogsflottan och kontraktsbunden på sex år. Enda sättet att lösa kontraktet var sjukdom, försörjningsplikt i hemmet eller olämplighet. I skeppsgossekåren fanns en filantropisk sida genom att den tog emot fattiga och föräldralösa barn.


De elever som visade prov på goda resultat och blev duktiga i sjömanskap skulle få lära sig navigation för att längre fram i tiden kunna utbildas sig till styrmän. Skeppsgossekåren skulle fostra sina elever till goda och gudfruktiga medborgare. Hård disciplin och husaga var dagligt förekommande. Skeppsgossekåren upphör helt som institution 1939.

Jo, samhällen fånga förr upp "alla" för uppgifter, och det fanns inte utrymme för att ställa till så mycket djävulskap. S.W

Anonym sa...

Problemen nu är, utöver bristande framtidsutsikter, att det helt enkelt inte finns så mycket annat att göra än att bli kriminell, i en eller annan form. Som skolan ser ut, som det nya saliggörande medlet för att "fostra" medborgare, så ligger det i farans riktning att skolan, dvs den enskilde läraren, helt enkelt sakna auktoritet eller förmåga att vara förebild, detta finns däremot i klanen, och NMR är en klan, liksom tex Bandidos och den utveckling vi ser mot lokalt organiserade ligor. Det är inte omöjligt alls att se NMR som en av alla jävla ligor, som kommer till uttryck när samhället (eller staten) tappar sin lokala auktoritet.

Det är alltså i grunden inget som egentligen är "omänskligt" anser somliga av oss vanliga människor, som anser att vi människor har både bra och dåliga sidor. Visst är det sorgligt, att rörelsen finns och inte förefaller minska. Vi får väl se, ytterst är det politiken som är ansvarig för normbildningen och ordningen, och någonting måste de göra, alla männen, som söker sin mening, vad ska de annars göra?

Märkligt, glappet på arbetsmarknaden, arbeten antas försvinna pga digitalisering, å andra sidan ska det skapas fler "enkla" arbeten, med lägre löner, frågan är nu om enklare arbeten (lägre status) som kombineras med lägre löner, är vägen för att motivera de unga män - som växer upp i lite hopplösa miljöer, det måstet inte vara en betongort - att välja bort en antisocial riktning.

Det är allt för enkelt att bara fördöma dem som vidriga eller avskyvärda. Det finns nästa alltid en orsak till att människor väljer en tillsynes dödsdömd framtidsplan, det minst dåliga alternativet måste bli bättre än extremism. Drivkraften sannolikt universell, att komma vidare och bli något i en fårflock, någonting är alltid bättre än ingenting. Det är den gamla vanliga frågan, varför super Jeppe. Politiken talar om en massa ansvar, och många medborgare hör mest en massa ord, men kanske inte riktigt någon verkstad, då går man till den verkstad som erbjuds. Det där med ideologin är ett agn, men det är verkstaden som räknas.

Verb:
att verka, att verkställa, att förverkliga. Svårare än så är det inte, de där existentiella frågorna. S.W

Anonym sa...

Parader saknar helt praktisk effekt. Det går inte att möta anti-demokratiska våldsbejakande grupper med mjäk, mjäk och mera mjäk. Vad som behövs är lagar med tänder, poliser med vapen i hand och domstolar med ett klart mål i blicken.

Anonym sa...

Ja, alltså om det är något svens polis beskyllts för i alla möjliga sammanhang, så är det mjäkighet, så klart det inte fungerar, om den som påstår sig äga våldsmonopolet, inte är tuffast när det gäller. Men.....

1. Vad är "anti-demokratiska våldsbejakande grupper" ?
.. Alltså, hur definieras dessa grupper? Vilka är de objektiva rekvisiten?

2. Hur bestäms dessa rekvisit? (kriterier), kanske vittnen? kanske kameror, som inte lika enkelt går att skrämma till tystnad.

3. Vem bestämmer....att dessa rekvisit uppfylls? Jo, det gör i tur och ordning:
i. Den lokale polisinspektören som ska ingripa
ii. Åklagaren som ska leda en förundersökning och väcka åtal i domstol
iii. domstolen som objektivt ska fastställa att rekvisiten är uppfyllda.

4. Hur sätter vi ribban, eller sömsmånen. När övergår något från att vara olämpligt eller dumdristigt beteende till att vara kriminellt, och om man vänder på steken, om det var tex NMR, Bandidos elller AFA som dömde, hur skulle man själv vilja bli bedömd, om man inte tillhörde den etablerade ordningen i just det kvarteret?

Av detta följer att polisen i regel, säkerhetspolisen följer lite andra lagar, kan ingripa först efter att ett brott är begånget. När journalisten frågar ett ärrat polisbefäl vd de kan göra för att förhindra nya gäng-skjutningar, så borde polisen svara, (fast de gör de tyvärr inte) - Vi kan inte göra ett enda jävla barr, har något bestämt sig för att skjuta, så skjuter det. Vi kan inte övervaka 100-tals misstänkta dygnet runt, och kunde vi, så skulle vi missa en massa andra brottslingar.

Polisen beivrar för visso brott när de är ute och patrullerar och går runt och skaffar sig lokal kännedom, dvs när de äger gatan. Det var rätt länge sedan polisen gjorde det.
Polisen räcker numera inte till, och avarter av alla de slag kan lägga rabarber på det offentliga rummen. NMR är bara ett fenomen. Lagar har vi redan, problemet är mer att vid en kritisk punkt upptäcker somliga element att vinsten är större än risken, att ge fan i polisen, och detta sker i allmänhet när allmänheten inte längre förmår eller vågar vara faktorn som beivrar. Polisens uppgift är att skydda allmänningen, så att saker och ting beivras redan innan det går/gått åt helvete.

Självfallet ska polisen ingripa om det kommer 5 - 10 uniformerade heilare till ett möte,
ungeför som att försöka ta sig till åhörarläktaren till Riksdagens riksmöte med megafon, tomater och plakat som det står krossa demokratin på.

Man får alltså hysa den uppfattningen, på samma vis som får ha uppfattningen att Guds lag ska vara styrande på jorden, jämte att ingen annan än NN är guds ställföreträdare och avgör vad som är gudens vilja. Det är lurigt med åsikter och uppfattningar, svårt att sätta sig till doms över. Det finns alltså ganska många grupper som är våldsbejakande, och vad som är auktoritärt ytterligar en fråga. Slutligen, antidemokratiskt, har varit problem för som nu, hur hanterar man dessa krafter i den dmokrati, som förutsätter åsiktsfrihet. Inga frågor som polisen i vart fall enkelt kan avgöra, det skulle snabbt gå åt helvete, typ polisstat... S.W