2018-06-17

Björn Söder har fel - självklart kan du vara både jude och svensk

Sverigedemokraten och tillika riksdagens andre vice talman Björn Söder har hamnat i blåsväder sedan han påstått att judar och samer "inte är svenskar". Påståendet är djupt kränkande mot alla de judar och samer som bor i Sverige och som definierar sig själva som just svenskar. Björn Söder har även tidigare profilerat sig i frågan och antytt att judar måste välja mellan sin judiska eller sin svenska identitet - man kan "inte tillhöra två nationer".

Björn Söder tycks leva på en annan planet. Jag känner många människor som är angelägna om att värna både sin judiska och sin svenska nationalitet - om vi nu ska dela in människor i strikta nationaliteter. Sverigedemokraterna har ju ett närmat tvångsmässigt beteende i att dela in människor i olika nationaliteter eller etniciteter, så låt oss här göra det. De personer jag tänker på firar både Midsommar och Chanukka, de går i synagogan (åtminstone ibland) och firar Nationaldagen. De hissar svenska flaggan och upprätthåller judiska traditioner. De är födda och uppvuxna i Sverige och känner sig som svenskar - och som judar. De har inga som helst problem med att känna sig bekväma i dessa dubbla identiteter. (Motsvarande resonemang kan naturligtvis föras om samer och om tornedalingar och om andra nationella minoriteter i Sverige.)

Men Björn Söder och Sverigedemokraterna har problem med dessa människor. Björn Söder och Sverigedemokraterna har ett ständigt behov av att exkludera: Du är jude - du är inte svensk! Eller som när Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson påstod att Zlatan hade ett "kroppsspråk" och ett språk i allmänhet som indikerade att han inte var "direkt svensk".

Sverigedemokraterna är ett parti som är sprunget ur den nazistiska myllan, ett parti som fortfarande är djupt impregnerat av rasism. Det är i denna rasistiska och exkluderande kontext som Björn Söders uttalanden ska tolkas. Det är detta parti som riskerar att få ett avgörande inflytande över regeringsbildningen efter höstens val. Alla demokratiska partier måste göra sitt yttersta för att motverka en sådan utveckling.

Läs gärna Willy Silbersteins artikel i Aftonbladet: Jo, Björn Söder - jag är både jude och svensk.

9 kommentarer:

Anders nilsson sa...

Judar och samer tillhör inte majoritetsbefolkningen i Sverige.
Därför har de status som nationella minoriteter. Men hur ska
majoritetsbefolkningen benämnas om inte som svenskar?
Vilken är den benämning som innefattar både romer och sinti?
Som hos Orwell förbjuds ord som syftar på saker som alla vet finns.

Jan Holm sa...

Nu råkar ju även SD vara ett demokratiskt parti och om mer än en femtedel av väljarkåren vill rösta på SD, så bör ju detta respekteras.
Det är förståeligt att det finns en frustration över SD:s framgångar, men att ständigt dra fram rasistkortet, istället för att diskutera sakfrågorna, tyder enbart på hur desperata etablissemanget känner sig.
Som exempel har ju C:s egen bruna historia och S tvångssteriliseringar, heller inte något med dagens politik att göra.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Läs Dan Korns artikel i ämnet. Mycket läsvärt.
Jack London

Anonym sa...

"alla demokratiska partier"? Om Sverigedemokraterna är demokratiskt valda är de ett demokratiskt parti med samma rättigheter som de övriga och ska behandlas lika även om galoscherna inte passar.
Det blir nog en lång lista på minoriteter med 'status' om det ska vara rättvist.
Visst finns det olika "kroppsspråk" beroende på var man har växt upp även om man talar språ ket utan accent.

Anonym sa...

Alla är vi sprungna ut olika myllor. Min mylla är den pragmatiska socialdemokratin på 60-talet som bl a stred mot 68-vänstern och dess efterföljande kommunistiska utlöpare. Minns särskilt hårda debatter med en KFML(R)are som 20 år senare blev socialdemokratiskt kommunalråd - trots sina rötter.
Söder petades från partiledningen och snett uppåt vänster, förmodligen för att han inte lyckats frigöra sig från mylla och förmodligen med förhoppningen att tysta honom.
Men han är uppenbarligen fortfarande en tillgång för SDs motståndare. Själv tycker jag att han på ren svenska borde hålla käften. Inte nödvändigtvis för att han har helt fel utan för att han skapar onödiga motsättningar mellan svenska medborgare.
Men sakfrågan är uppenbarligen inte så svartvit som Ulf påstår. "Samer är inte svenskar, säger samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén och menar att SD:s Björn Söder i sak har rätt."
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/mattias-ahren-samer-ar-inte-svenskar.
Och debattören Thomas Gür för ett längre resonemang på sin blogg:
https://www.facebook.com/thomas.gur.5/posts/1947961751922008
Men sådana nyanserade resonemang duger naturligtvis inte om det primära syftet är att hindra flykten från S till SD. Hittills har dock den strategin varit kontraproduktiv. Jag tror inte att fd S-väljare återvänder för att de beskylls för att inte vara demokrater eftersom de röstar på ett odemokratiskt parti.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Klart olämplig formulering. Det hjälper ändå inte att jag undrar om Björn Söder ev inte kan ha menat precis tvärtom mot hur det verkar ha tolkats. Kanske ( och bara kanske) menar han att judar och samer hos de etablerade partierna aldrig blivit behandlade som "riktiga svenskar", och att det är detta som Annie Lööf skall skämmas för.
Medger att det kan vara fel, men när jag läste uttalandet utan förutfattade meningar var det den första innebörd jag la i uttalandet, dvs i första hand en kritik mot centerpartiet.

Kjell Eriksson

Anders sa...

Som tornedaling och meänkielitalande (tornedalsfinska} är jag inte förvånad över Söders uttalanden. Dessa följer SD:s partiprogram, som när det gäller nationalitet och medborgarskap, är i det närmaste en blåkopia av nazisternas partiprogram. Det visar historikern Mikael Nilsson vid Uppsala universitet i en debattartikel i Dagens Arena 2016.http://www.dagensarena.se/innehall/skrammande-likheter-mellan-sds-partiprogram-och-mein-kampf/

Det är i det sammanhanget Söders uttalanden om judar och samer ska ses. Jag är också så gammal att jag känner igen resonemangen om svenskhet och tillhörighet till nationen som jag som tornedaling mött och det på ett ibland brutalt sätt. Trots att jag aldrig varit annat än svensk men med från början ett annat modersmål.

medundersåte sa...

Med svensk menades i äldre tid olika saker som den etniska gruppen, personer i den svenske kungens tjänst som etniskt kunde vara skotska eller tyska soldater, den svenske kungens undersåtar som kunde vara svenskar, finnar, tyskar, ester, danskar etc. Svensk kunde även syfta på självägande bönder i Baltikum oavsett etnicitet.

Kan man tillhöra två klasser?