2018-06-25

Orimligt tvångsutvisa unga till Afghanistan fyra dagar innan nya lagen träder i kraft

Nej, Sverige borde inte utvisa flyktingar till krigets Afghanistan. De stora bistånds- och mänskliga rättighetsorganisationerna (Rädda Barnen, Röda Korset, Amnesty, Oxfam, UNHCR m fl) anser att säkerhetsläget i landet är så svårt att utvisningarna dit borde upphöra. Afghanistan är otvivelaktigt ett av världens allra farligaste länder att leva i.

Den lag som riksdagen nyligen antog och som ger 9000 unga ensamkommande en ny möjlighet att få stanna i vårt gemensamma växande hem, Sverige, var glädjande och ett steg i rätt riktning. Därför är det med stor oro jag hör att i morgon tisdag, bara fyra dagar innan den nya lagen träder i kraft, planeras genomförande av tvångutvisningar av ett 15-tal personer till Afghanistan.

Det finns uppgifter om att ett okänt antal ungdomar som omfattas av den nya lagen ska utvisas. Arga och förtvivlade människor kontaktar mig och påstår att även konvertiter, ateister och HBTQ-personer återfinns i gruppen. Om dessa uppgifter stämmer är det djupt orättfärdigt. Den  nya lagen innehåller väl dessutom en paragraf som ger Migrationsverket rätt att utfärda inhibition i fall där enskilda utvisningshotade personer kan komma att omfattas av den nya lagen.

Naturligtvis vore grymt och ovärdigt att utvisa enskilda ungdomar till krigets Afghanistan fyra dagar innan en lag som skulle kunna ge dem en fristad träder i kraft. Jag hoppas verkligen att så inte blir fallet, och att klarhet snabbt kan skapas i denna sak.

6 kommentarer:

Ann Dahlin Hamrin sa...

Du har så rätt Ulf Bjereld. Jag tycker att det är väldigt fegt av
makthavarna att utvisa ungdomarna under dessa omständigheter som den nya lagen och krig i Aghanistan.

Ingrid Eckerman sa...

Jag har tweetat denna. Men det vore ännu enklare om du la in gadgetar för Facebook och Twitter.

Asyl med ansvar sa...

Hur kan du som är professor inte klara av att läsa dig till vad en flykting är?

Observer sa...

1/ dessa "ensamkommande" som ofta ljugit om sin ålder kommer från Iran med Afghansk ursprung. Iran befinner sig inte i krig o dit kan avvisning tryggt ske
2/ de har i samtliga instanser blivit nekade skyddsskäl att stanna i Sverige
3/ S+MP+V+C och några parti överlöpare från andra partier påverkas av en media opinion typ Bjereld o kör över rättsstaten via en enligt lagrådets uppfattning "usel lagtext"
4/ Bjerelds parti S stiftar ena veckan denna lag o andra veckan ska den ekonomiska migrationen stramas åt. Tvärkast är bara förnamnet
5/ nu ska planerade avvisningar inte genomföras i ytterligare lagbrott
6/ när den lagstiftande o exekutiva makten kör över den rättsvårdande är rättsstaten i fara. Period

Anonym sa...

Den 20 juni skrev Ulf bl a: "Det är viktigt att komma ihåg folkstormen kring den döda pojken Alan Kurdi som fotades uppspolad på Medelhavets strand för bara några år sedan, och hur den indignationen nu i många läger har bedarrat." Att Ulf beklagar detta är belysande. För mig som tror mer på förnuftet är det positivt att politiken inte styrs av känslostormar. Men det är inte heller positivt att migrationspolitiken styrs av riksdagens småpartier genom olika utpressningsaktioner som var fallet med uppehållstillstånden för de 9000 som prövats och befunnits sakna skyddsskäl. Här spelade miljöpartiet en avgörande roll.
På samma sätt var det förra gången. Enligt ett färskt reportage av en av de främsta journalisterna på SR, Maggie Strömberg, lyckades miljöpartiet mot regeringen Göran Perssons vilja i sista sund tvinga igenom amnesti för de sk apatiska flyktingbarnen och deras familjer trots att socialdemokraterna i det längsta varnade för "signalvärdet". Annars hade MP inte stött budgeten. Däremot lyckades de inte få igenom en amnesti för illegala invandrare.
Detta var det första steget mot SDs framväxt, en framväxt som ökade med Reinfeldts överenskommelse med MP.
Riksrevisionsverket har upprepade gånger kritiserat regeringarna för att inte analysera konsekvenserna av sin migrationspolitik. Jag förstår samtidigt att regeringarna inte gjort det. För en analys av en politik som i allt väsentligt varit känslostyrd skulle inte framstå som positiv när förnuftet betraktar konsekvenserna. Men så har det också blivit att som man bäddar får man ligga. Och risken för att misstagen upprepas efter hösten val ska inte underskattas.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

När vi vågar tänka kan resultatet bara bli.......utvisningarna är oacceptabla