2018-05-16

Ulf Kristerssons logik (?) om Alliansen och flyktingpolitiken

Jag blir inte klok på Alliansens logik i flyktingpolitiken. När Centerpartiet berättade att partiet tänkte stödja det rödgröna lagförslaget om att ge unga ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige fick Annie Lööf ta emot en skur av skarp kritik från sina allianskamrater. Kritiken riktade inte bara in sig på ställningstagandet i sig, utan också på att Centerpartiet valt att gå sin egen väg i frågan. Detta är självklart också olyckligt för Alliansen. Det är inget att hymla om, sade moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström fyllde på: Det är klart att det påverkar trovärdigheten i Alliansen.

Men samtidigt som Moderaterna rasar över att Centerpartiet valde att gå sin egen väg så vill Ulf Kristersson själv gärna se en uppgörelse mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om flyktingpolitiken, utan att en sådan överenskommelse först förankrats i Alliansen. Det finns sakliga förutsättningar för S och M att göra upp om detta, säger Ulf Kristersson till Dagens Nyheter.

Ulf Kristersson tycker således att det är OK att Moderaterna gör upp med S om hela flyktingpolitiken. Men han tycker inte det är OK att Centerpartiet ger sitt stöd åt ett enda enskilt rödgrönt lagförslag om flyktingpolitiken. Logiken, någon?

Annie Lööf skräder inte orden när hon kommenterar Ulf Kristerssons utspel. Till Sydsvenskan säger hon: Moderaterna kan inte köra sitt eget race. I så fall lämnar man den alliansregering man varit med och bildat.

Jag varken hoppas eller tror på en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i invandringsfrågan före valet. Invandringspolitiken bör behandlas som vilken annan politisk sakfråga som helst. Här finns ideologiska och sakpolitiska skiljelinjer mellan partierna, och dessa skiljelinjer bör synliggöras för väljarna inför valet. Här finns också, vilket statsvetaren Andreas Johansson Heinö betonar - stora skiljelinjer inom respektive parti. Dessa skiljelinjer kan inte trollas bort genom en järnaxel mellan S och M.

4 kommentarer:

Anonym sa...

" Invandringspolitiken bör behandlas som vilken annan politisk sakfråga som helst. Här finns ideologiska och sakpolitiska skiljelinjer mellan partierna, och dessa skiljelinjer bör synliggöras för väljarna inför valet."skriver Ulf. Invandrarfrågan anses vara den kanske viktigaste politiska frågan. Då kan det vara naturligt att att rösta på det parti vars politik stämmer bäst överens med ens värderingar. (Jag bortser för enkelhetens skull från andra frågor.) Om man som jag villåtergå till en sådan mogrationspolitik som S och M representerat, manifesterat i t ex luciaöverenskommelsen eller politiken före Reinfeldts uppgörelse med MP, vilket parti är "bäst"? MP, V, L och SD faller bort. Ss och Ms politik ligger nära varandra. Men kan jag lita på att Löfven, Magdalena och andra i partitoppen står pall från angreppen frn Ulf och likasinnade och som vill ha en politik som tycks vara ungefär samma som V och MP? Så min fråga till Ulf är: vilken migrationspolitik får de som röstar på S? Löfvens eller din?
OSA
Klas Bengtsson

Unknown sa...

Det är väl inte så ologiskt, då Centerpartiets stöd till lagförslaget är en av anledningarna till varför M uppfattar det lättare att komma överens med S än med C om migrationspolitiken. Hade Ulf K surnat till på C efter hans invit till S hade det klart varit ologiskt, men jag tror man måste se dessa händelser i kronologisk ordning.

För övrigt är det sorgligt men sant att S har närmat sig M i frågan, så Ulf K har dessvärre ganska rätt.
Är man för en human flyktingpolitik är Vänsterpartiet det enda partiet man kan lita på i dagsläget.

Rikard Linde sa...

Kristerssons agerande utgår ifrån en konservativ världssyn i vilken det finns en moralisk hierarki. Den starke över den svage, män över kvinnor, vuxna över barn och framgångsrika över mindre framgångsrika med flera. Kristersson leder det största borgerliga partiet och därför har hans åsikter större värde än andras.

https://twitter.com/GeorgeLakoff/status/985951056378060800

och här beskrivs synsättet mer utförligt i en text om Trump

https://georgelakoff.com/2016/07/23/understanding-trump-2/

Detta är alltså idéer grundade i kognitionsvetenskapen.

Anonym sa...

Det är alltid intressant att följa andra synsätt.
Det finns ärliga sätt att resonera, om migration eller resonemang i allmänhet,
och så finns det oärliga. Som cyniker så ser jag egentligen människan som en rätt
svårbegriplig djurart, där man aldrig blir klok på om människor driver saker för att de verkligen tror på saken, dvs saken är målet, och politiken är medlet. Men oftast är det nog så i den cyniska världen, att saken är ett medel, för att nå ett mål, tex makt eller bara göra karriär som sedvanlig opportunistiskt. Detta med att heila med i vindens riktning.

Avseende flyktingpolitkk, är det, som cyniker, ganska klart, att politikomårdet är ett medel och inte ett mål. Man ska inte gå på vad människor säger, utan på vad de gör. Vad de gör är var de bor och var de sätter sina barn i skola. När man inte ser flyttlass med miljöpartister, Folkpartister eller Centerpartister, eller akademikeradeln inom Vp, flytta till förortsområden med hög andel invandrare, utan de enda politiker som är sprungna från dessa multietniska områden är invandrare själva, så går det egentligen inte att komma fram till en annan slutsats än att 9 av 10 är skenheliga.

Migration har blivit ettt effektivt verktyg som medel, för att nå andra mål, inte absolut makt, eftersom förfarandet lett till att vi fått med SD i båten, utan relatov makt i olika partier, och gynnar det individen i partiet, så blir det detta tyckande som gynnas, även om det som tex i Fps fall, leder till att partiet landar på ca 4 %. Tror att DN benämner detta intellektuellt kapital, jämfört med Centerpartiet, som enligt DN inte når samma kulturella verkshöjd.

Vi som inte är publika eller är anställda eller avlönade av något slags intresse, eller har något att förlora, och är helt ointresserade av att närma sig dårpippins högborg, politiken och allt som hör därtill, vi kan bara krasst konstatera, att det är moraliska frågor som styr, och inte funktionella. Människor förefaller slåss mer för sin egen skull, att få vara någon som betyder något, än att bry sig om själva effekten av politiken, för annars skulle vi inte leva med detta genomsegregerade Sverige. Det är så att man skäms. Follow the "movement". S.W