2013-03-22

Inför S-kongressen II. Vinster i välfärden - kan motståndet mobiliseras?

Frågan om vinst i välfärden enar och splittrar socialdemokratin. Det råder enighet inom socialdemokratin om behovet att att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna. Det råder oenighet om hur långt det är lämpligt att gå i vinstbegränsningen och om vinstuttag över huvud taget skall vara tillåtet. Partistyrelsen har formulerat ett förslag som bland annat innebär ökade regleringar av kvalitet, större insyn i företagens bokföring och kraftigare meddelarskydd. LO och flera motionärer till socialdemokraternas partikongress i början av april kräver betydligt mer långtgående åtgärder.

Vi vet genom flera olika undersökningar att svensk opinion är skeptiskt inställd till vinstintressen inom vård, skola och omsorg. Många bedömare hade trott att Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt genom sin flankposition i frågan om vinst i välfärden skulle kunna vinna över delar den den vinstkritiska opinion som inte har något annat parti att vända sig till i frågan. Men så blev det inte. Vänsterpartiet står och stampar i opinionen, och inget i dagsläget tyder på att partiet skall lyckas moblilisera det motstånd mot vinst i välfärden som finns i opinionen.

Kanske är det så att många väljare visserligen är motståndare till vinst i välfärden, men att Vänsterpartiet genom sin hållning i andra ideologiska och sakpolitiska frågor inte blir ett trovärdigt alternativ för dessa väljare. En annan tolkning är att många väljare visserligen är motståndare till vinst i välfärden, men att frågan inte är tillräckligt viktig för dem för att den skall påverka deras partival.

Går då denna opinion att mobilisera? Går den att mobilisera till Socialdemokraternas partikongress i april och/eller går den att mobilisera i ett längre tidsperspektiv. Ett kreativt och seriöst försök till en sådan mobilisering görs nu av Katalys, ett institut för facklig idéutveckling som startast på initiativ av olika LO-förbund och med Daniel Suhonen som chef. Kampanjen 90 procent vill ha samhällsvinst   menar att det nästan bara är de vinstdrivna företagarna och deras lobbyister som hörs i debatten om vinst i välfärden. Kampanjen vill sätta "samhällsvinst" mot fritt vinstintresse i vård, skola och omsorg. De 90 procenten syftar på resultaten i en färsk opinonsundersökning från Novus som kampanjen låtit genomföra, och som visar att endast tio procent tycker att företagen själva skall få bestämma över hur eventuella vinster används. På några dagar har kampanjens Facebook-sida fått över 3 300 gillningar.

Kommer då kampanjen att lyckas mobilisera opinionen? Det är för tidigt att säga. Om inte den nu påbörjade kampanjen lyckas så tror jag det kommer att bli svårt även för andra under den närmaste framtiden Klart är att de ombud som reser till kongressen med ambitionen att få till skärpta skrivningar i partistyrelsens förslag om vinster i välfärden nu får ytterligare bränsle till sin strävan.


Kanske finns det dem som tenderar att underskatta Daniel Suhonen genom hans vänsterprofilering i klassiska socialdemokratiska frågor. Det vore i så fall ett stort misstag. Under Suhonens korta tid som chefredaktör för Tiden fördubblades den prenumererade upplagan och plötsligt citerades tidskriften i samhällsdebatten på ett sätt som inte varit fallet på mycket, mycket länge (och då inte bara på grund av Elisabeth Ohlson Wallins beramade fotocollage på kungen och hans vänner samt Camilla Henemark på matbordet iklädd endast en pizza). Suhonen drar mycket folk var han än framträder i rörelsen. Om detta är tillräckligt för att mobilisera en slumrande opinon vet vi inte. Partikongressen blir en första värdemätare.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag märker att du helt glömmer att nämna att vp ignoreras mer av svensk media än vad SD någonsin har gjort. Det kan ju så klart påverka väljarnas kunskaper om vad vp faktiskt står för.

Anonym sa...

Att tillåta apotek att vara vinstdrivande men inte vårdinrättningar är en logisk kullerbytta som bara en vänsteropinion kan ignorera.

Olof sa...

Suhonen är väl närmast arketypen för en politikertyp som stora delar av de aktiva partiarbetarna, och i ännu högre grad de engagerade gräsrötterna, verkligen älskar, och ser som den sanningssägare som partiet mest av allt behöver, men som en tänkt medianväljare nog är tämligen skeptisk till.

(Motsvarande personer finns så klart i alla partier.)

Gurli sa...

Daniel Suhonen är en av de få som tydligt går ut med sin ståndpunkt i frågan om vinsterna. Det känns som om Sossarna står och balanserar och ingen bestämmer vilken fot man ska stå på. 90% samhällsvinst fyller ett tomrum i debatten som egentligen borde gå smällhet när en så stor fråga ska avhandlas inom kort.Tanken är väl att man ska avvakta kongressens beslut men att näringslivets lobbyister får verka så pass ostört utan att fler Socialdemokrater än Daniel Suhonen höjer rösten är mycket märkligt. Partiet ÄR fortfarande kluvna i frågan och det borde visas öppet. Nu sker antagligen debatten innanför stängda dörrar som så ofta när det gäller Socialdemokraterna. Man säger sig vilja ha mer öppna processer men i frågan om vinstförbud i välfärden är det väldigt tyst. Daniel Suhonen får väldigt ofta sätta ribban ganska ensam trots att han företräder sveriges största parti.

Olof sa...

Visst behövs det mer av intern debatt i S, där man respekterar varandras argument utn smutskastning. Nygren kommenterar Suhonens debatteknik i Aftonbladet enligt följande: http://www.aftonbladet.se/debatt/article16480148.ab