2009-10-31

S-kongressen och utrikespolitiken

Mona Sahlin har hittills haft en mycket bra kongress, där ledamöterna i nästan alla viktiga frågor slutit upp bakom hennes och partistyrelsens linje. I Expressen diskuterar jag vad det starka stödet för Mona Sahlin på kongressen betyder för valmanskårens bild av henne som ledare.

Ett område där det emellertid fortfarande råder osäkerhet kring Mona Sahlins ledarskap är utrikesfrågorna. I Mona Sahlins inledningsanförande till kongressen lyste de utrikespolitiska frågorna nästan helt med sin frånvaro. Två av de tyngre frågorna där Mona Sahlin och partistyrelsen fick kongressen emot sig rörde också utrikespolitiken. Kongressen röstade mot partistyrelsens vilja igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Sverige, EU och FN erkänner att det begicks ett folkmord på armenier i samband med 1:a världskriget, samt att Sverige driver på för att Västsahara skall erkännas som en självständig stat.

I Afghanistanfrågan röstade kongressen emot förslag om att Sverige skulle dra hem sina soldater. Men det blev en märklig Afghanistandebatt, där ”ta hem” eller ”stanna kvar” framställdes som de två enkla och enda politiska alternativen.

I frågan om nödvändigheten av ett FN-mandat vid militära interventioner samt om läget i Mellanöstern blev de antagna skrivningarna acceptabla – men de hade kunnat vara betydligt skarpare och tydligare. Som jag tidigare berättat (här och här) så var jag och Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen utomordentligt missnöjda med tidigare skrivningar om att kunna frångå kravet på FN-mandat. Vi har lagt ner stor möda och politisk kraft på att förändra formuleringarna och stärka kravet på FN-mandat vid militära interventioner. Delvis har våra mödor burit frukt - vi är därför stolta, men inte nöjda.

Partiets utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin fick heller ingen plats i partiets Verkställande utskott (VU), vilket kan ge ett märkligt intryck av hur partiet egentligen prioriterar de internationella frågorna. Urban Ahlin var också partistyrelsens föredragande i de ovan nämnda frågorna om armeniska folkmordet och erkännandet av Västsahara, två viktiga frågor där kongressen körde över partistyrelsen. Nu tar Peter Hultqvist i stället plats i partiets VU. Peter Hultqvist har ett starkt engagemang i Mellanösternfrågorna, och har i motioner och interpellationer kritiserat utrikesminister Carl Bildt för att inte tillräckligt kraftfullt agera mot den israeliska bosättningspolitiken och det israeliska övervåldet under kriget i Gaza.

Jag undrar hur Mona Sahlin tänker hantera utrikesfrågorna i valrörelsen. Räknar hon med att Jan Eliasson är motiverad att där spela en central roll för att vid en valseger stå till förfogande för ytterligare en period som utrikesminister. Kommer Margot Wallström att vara spelbar i utrikesfrågorna?

Oavsett vilket bör Mona Sahlin själv ta ytterligare plats i utrikesdebatten. Visserligen är det sällan som utrikespolitiska frågor spelar någon avgörande roll i valkampanjer. Men en uttalad hållning och ett ledarskap i de utrikespolitiska frågorna är ett viktigt uttryck för det statsmannaskap som är nödvändigt för att styra ett land. Jag väntar därför med spänning och med förhoppning på Mona Sahlins utrikespolitiska linjetal.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Övervåld!? Vi har diskuterat detta förr. Frågorna kvarstår:

1. Vad är "lagom" våld?
2. Är "undervåld" bättre? Se vad som händer i Afghanistan - där har Väst inklusive Sverige inte satt in tillräckligt med militärstyrkor för att få slut på talibanernas krig. Resultatet är att inbördeskriget och därmed civilbefolkningens lidande förlängs.
3. Eftersom Hamas fortsatte med raketbeskjutningen av civila israeler under hela Gaza-operationen, så kan inte Israel ha satt in övervåld. Övervåld skulle ju antyda mer våld än nödvändigt för att uppnå sina militära mål, eller våld som orsakar ett orimligt antal civila offer jämfört med de militära målens värde. Så var naturligtvis inte fallet, utan det visade sig att Israel använde sig av ganska "lagom" våld.

GT

Ulf Bjereld sa...

GT: Du får söka med ljus och lykta för att hitta någon folkrättsexpert som menar att Israels aktion i Gaza var ett uttryck för proportionerlig våldsanvändning. Den FN-initierade Goldstonerapporten var ju också mycket tydlig på denna punkt.

BR sa...

Det är inte folkrättsexperter som skall uttala sig om Israels operation i Gaza var proportionerlig eller inte utan militära experter med erfarenhet av krigföring i tät bebyggelse mot motståndare som använder civila som sköldar.
Den militäre expert som uttalat sig välvilligt om Israels krigföring,brittiske översten Richard Kemp, ville UNHRC knappt lyssna på.
/BR

Ulf Bjereld sa...

BR: Nej, det är inte militärer som skall tolka folkrätten. Till det har vi folkrättsjurister och internationella domstolar. Det är nog tur det.

BR sa...

Med förlov Ulf är det enbart militära experter som kan bedöma om stridande parter riskerat civila liv på ett i onödan, opererat med avsiktlig eller oavsiktlig oaktsamhet, överträtt krigets lagar genom att åsidosätta krav på uniformering och förbandsinsignier under strid och använt sig av oproportiionerliga medel för att vinna taktiska och strategiska fördelar.

Om s.k. folkrättsexperter i allmänhet och Goldstone i synnerhet hade använt sig av fler militära experter och färre Hamasstyrda vittnen i sin utredning hade USA sluppit använda sitt veto i UNSC mot en ICC-process.
/BR

Ulf Bjereld sa...

BR: Som sagt - vem skall tolka folkrätten? Militären eller folkrättsjurister och internatinella domstolar? Mitt svar är självklart det senare.

På samma sätt är det inte poliser som skall tolka lagen, utan jurister och domstolar. Kallas för rättsstat.

BR sa...

Några sista ord från mig, Ulf.
Självklart skall jurister tolka internationella lagar.
Men de skall göra det på grundval av vad experter på förhållandena kommer fram till i sin utredning, i det aktuella fallet militära experter, på samma sätt som polisutredningar ligger till grund för åklagare och domstolar.

När jurister i hög grad förlitar sig på vittnen vars ojävighet starkt kan ifrågasättas och som lever i en diktatur och struntar i vad experter på krigföring uttalar så blir slutsatserna precis så ensidiga som i Goldstonerapporten.

F.ö var Goldstoneutredningen ett beställningsarbete för att, vilket explicit uttalats av UNHRC, utreda krigsförbrytelser begångna av just och enbart Israel, ett något märkligt mandat för en utredning som borde vara opartisk och vars slutsatser UNHRC inte kunde känna till i förväg.

/BR

Ulf Bjereld sa...

BR: Det gläder mig att vi är överens om att det är folkrättsjuristet och domstolar som skall tolka folkrätt och slita tvister i internationella rättsfrågor som t ex oproportionerlig våldsanvändning.

Men det var ju inte så du uttryckte det i ditt ursprungliga inlägg som föranledde diskussionen. Då skrev du: "Det är inte folkrättsexperter som skall uttala sig om Israels operation i Gaza var proportionerlig eller inte utan militära experter med erfarenhet av krigföring i tät bebyggelse mot motståndare som använder civila som sköldar".