2019-03-03

Hur kunde det gå så illa? Om krisen i S i Göteborg

I dag beslöt Socialdemokraterna i Göteborg på en extrakongress att entlediga partiets gruppledare i kommunstyrelsen Ann-Sofie "Soffan" Hermansson från sitt uppdrag. Röstsiffrorna blev 197 mot 49. Beslutet var väntat, och en lång och plågsam process för Socialdemokraterna i Göteborg har därmed nått sitt slut.
 
Hur kunde det gå så illa?
 
Socialdemokraterna hade fram till valförlusten 2018 styrt Göteborg i hela 24 år. De senaste valen tappade partiet kontinuerligt väljare, och valförlusten kom inte oväntat. Men många blev också besvikna över att Socialdemokraterna misslyckades i förhandlingsspelet efter valet. De fyra allianspartierna tilläts ta över makten, trots att de bara har 24 av de totalt 81 mandaten i kommunfullmäktige. Dessutom utestängdes Socialdemokraterna från presidieplatserna i stadens nämnder och bolag, då de rödgrönrosa partierna (V, MP, Fi) överraskande ingick valteknisk samverkan med allianspartierna.

Det har länge funnits motsättningar mellan partidistriktets styrelse, med Anna Johansson som ordförande, och Ann-Sofie Hermansson som partiets gruppledare i kommunstyrelsen. I frustrationen över valförlusten och över socialdemokraternas klena förhandlingsresultat eskalerade dessa motsättningar. Tidigare kunde partiet hantera dem internt, nu förmådde man inte längre göra det.

Jag är ju inte alls aktiv i lokalpolitiken i Göteborg. Därför kan jag heller inte ta ställning till de anklagelser som från olika håll slungats mot varandra i debatten. Men min bild av konfliktens orsaker är den här: Motsättningarna kretsar kring Ann-Sofie Hermanssons ledarskap - till innehåll och form. Många partimedlemmar hade gärna sett ett fortsatt samarbete mellan Socialdemokraterna och de rödgrönrosa partierna - före och efter valet 2018. Många kommunala politiker ansåg att Ann-Sofie Hermansson inte förankrade sina beslut hos kommunalråden, utan i stället toppstyrde politiken. Ann-Sofie Hermansson menar att det fanns ett starkt behov att profilera partiet Socialdemokraterna, och att ta ett mer samlat grepp på partiets politik i Göteborg. I frågan om hedersrelaterat förtryck har Ann Sofie Hermansson odlat ett viktigt och uppskattat engagemang. En del har ansett att engagemanget medfört att hon synts för lite i andra frågor. Men det har aldrig funnits någon politisk konflikt i frågan om kampen mot hedersrelaterat förtryck - där står partiet starkt och enat.

Efter att både distriktsstyrelsen och fullmäktigegruppen förklarat att man inte längre hade förtroende för Ann-Sofie Hermansson blev hennes situation politiskt omöjlig. Distriktskongressens beslut bekräftade därför egentligen bara något som redan hade hänt.

Partiets nya ledning i Göteborg kommer att ha en svår och viktig uppgift i att läka de sår som rivits upp. Jag har alltid uppskattat Ann-Sofie Hermanssons ambition att utveckla partiets arbetsformer och modernisera det politiska arbetet. Jag hoppas att det nya ledarskapet kommer att bära den ambitionen med sig och prägla partiets politiska verksamheter.

5 kommentarer:

Anonym sa...

2009 avgick Göran Johansson, känd som Gbg:s starke man, som KS ordförande. Han var populär bland ”vanligt folk” trots auktoritärt ledarskap. Han efterträddes av Annelie Hulthen som i valet 2010 fick 29,4% av rösterna, en förlust med 6,7 procentenheter. I valet 2014 förlorade S ytterligare och fick bara 22,4%. Hulthen kan inte beskyllas för varken auktoritärt ledarskap eller folklighet. Men under hennes tid fick den postmoderna identitetspolitiken och normkritiken starkt genomslag, inte minst pga inflytande från V, MP och FI,något som var otänkbart under GJ: tid. Soffan Hermansson, fostrad av bl a GJ, tog över och nedgången fortsatte, men med bara 1,9%. Bara därför att ett helt nytt parti, Demokraterna fick hela 17%. Att Soffan orienterade sig bort från identitetspolitiken och mot traditionell gråsossesocialdemokrati var en bidragande orsak till hennes fall liksom förstås som en konsekvens att hon sökte samarbete mot mitten utan att lyckas etablera något sådant, åtminstone inte på kort sikt. Soffans ledarstil har jag ingen personlig kunskap om. Det har jag däremot om Johanssons och Hulthens. Men uppenbarligen skar det sig ordentligt. Många påstår att Soffans kamp mot bl a hedersvåld var den viktigaste orsaken till hennes fall. Det tror inte jag. Inte heller tror jag att ”det har aldrig funnits någon politisk konflikt i frågan om kampen mot hedersrelaterat förtryck” som Bjereld påstår. Googla t ex på ”Bjereld hedersvåld”

Anonym sa...

Ofta förstår människor inte ens på sig själva eller våra närmaste, när något ska förklaras. Vi hade en slags uppfattning innan vi gjorde något, sedan gör vi det, sedan inträffar något omedelbart, oups, ett valresultat som ska kohandlas, och så kommer en effekt, som beroende på utfall ska försöka motiveras, legitimerande efterhandskonstruktioner. Se bara på borgarnas trätor, nu drar de upp omröstningen om Söder, som ju trots allt blev tolererad föregående mandatperiod, utan större knot, (än från V).

Dylikt sysslar var enda människa med, och är något barn attans snabbt skolas in med.
Mänskligt, men inte alltid så effektivt, om man verkligen ska försöka förstå skeenden.
Fasiken, amerikanska historiker diskuterar väl än i våra dagar huruvida Rooasevelt agerade medvetet eller inte för att få Japan att förklara krig med USA.

Höjs blicken en smula i Göteborg mot hur mandatfördelningen utvecklat sig under 2000-talet, så verkar det numera finnas sex "block" dvs för att vara lite modern och populär, vi måste revidera vår syn på politiken, med våra nya glasögon. Just nu har vi en liten ny dimension ... ska fenomenet benämnas: "vem som bestämmer-dimensionen"?

------- -18 -- -14 -- -10 -- -06 -- -02 ... Diff 2002 - 2018

I. Höger
M. - ... 12 ... 20 ... 23 ... 20 ... 17 ... (-5)
Kd - ... 03 ... 03 ... 02 ... 05 ... 05 ... (-2)
MKd: ... 15 ... 23 ... 25 ... 25 ... 22 ... (-7)

II. Liberaler
Fp - ... 06 ... 07 ... 07 ... 09 --- 14 ... (-8)
C. - ... 03 ... 00 ... 00 ... 01 --- 00 ... (+3)
FpC: ... 09 ... 07 ... 07 ... 10 --- 14 ... (-5)

III. Vänster
S. - ... 17 ... 20 ... 25 ... 31 ... 29 ... (-12)
V. - ... 11 ... 08 ... 07 ... 07 ... 10 ... (+01)
S+V: ... 28 ... 28 ... 32 ... 38 ... 39 ... (-11)

IV. Alternativ-vänster
F! - ... 02 ... 03 ... 00 ... 00 ... 00 ... (+2)
Mp - ... 06 ... 09 ... 09 ... 07 ... 06 ... (+-0)
FiMp ... 08 ... 12 ... 09 ... 07 ... 06 ... (+2)

V. Vägtrubbelpartier
VV - ... 00 ... 05 ... 00 ... 00 ... 00 ... (+-0)
D. - ... 14 ... 00 ... 00 ... 00 ... 00 ... (+14)
Sum .... 14 ... 05 ... 00 ... 00 ... 00 ... (+14)

VI. Sd - ... 07 ... 06 ... 03 ... 01 ... 00 ... (+7)

Eller för att se det med trad blockpolitik:

---------------- 2018 -- 2014 -- 2010 -- 2006 -- 2002
- S+V+Mp+Fi: ... 36 .... 40 .... 41 .... 45 .... 45

Det krävs 41 för att regera. Något hände 2014?
Frågan är bara vad, och vad man drog för slutsatser?
Hade frågan om västlänken djupare och mer grundläggande demokratiska bevekelsegrunder, som ihop med Moderaternas katastrofval i Göteborg och C och Fp alla turer med förhandlingar med S, som skapade en ny slags mylla, som ingen helt enkelt kunde hantera eller förutse. S förhandlade med en slags spelordning som man var van vid, där vissa saker förutsattes, som inte visade sig vara givna? S.W

Anonym sa...


Vems var felet att S inte kunde behålla makten? Väljarnas eller partiledningens?
Frågan är om det hade gått att klara förhandlingen på något annat vis?

S+Mp+Fi+V = 36.

De behövde ytterligare 5. Endera C+kd eller enbart Fp. Sannolikt blev det patrull?
Så istället valde S ledning att starta förhandlingen med D och sedan hantera firma V, Fi och Mp i ett senare skede. Var detta beslut upptakten till internträtan?

Det nya styret lyckas på ett magiskt vis separerar budget från styrelse, där kanske likheten är att de övriga förenas i synens att vara mot S?

Kohandeln -> puttar av S från tronen -> upphov till interna motsättningar -> Soffan fick ta något slags politiskt ansvar?

Detta är så klart de inblandade insatta i, men för oss utanför är det märkliga inte S personkonflikt, utan bevekselgrunderna för det nya styret, där de lyckades enas om en budget utan S + Dem + Sd, dvs 17 + 14 + 7 = 38. Det är helt otroligt, och säger lite om drivkrafterna för de övriga.

Ett maktparti som S ska normalt klara av att hantera övergången från en slags hegemoni, eller normaltillstånd till ett nytt landskap. Se bara på regeringen. I Göteborg var det så enkelt att S räknade med att kamma hem spelet, eftersom övriga utfall helt enkelt var osannolika, och då blev ett litet fall, som alltså utlösta underliggande meningsskiljaktigheter?

Det är både svårt och enkelt att förklara ett skeende medan det sker, samtidigt som de personliga "motsättningarna" nog ett symptom, på större bakomliggande orsaker, tex personkemi mellan V och S?

Det är nära nog omöjligt för en utomstående att begripa hur det nya styret ska klara skivan, det finns onekligen vissa likheter med situationen i våra riksdagsutskott.

I Göteborg sitter normalt 11 ordinarie ledamöterna i en nämnd:
3 från Alliansen
2 från S
3 från V, Fi och Mp
2 från Demokraterna
1 från Sd.

Om det är 11 ledamöter krävs det 6 för majoritet, dvs 3 från alliansen + 3 från firma Mp, V och Fi. Så får bara ihop 2 + 3, kan inte stötta sig på Sd, och då återstår D.
Dvs S + D = och då måste de få ihop två till ledamöter, dvs minst två från Mp, V eller Fi. Uppenbarligen lyckades inte detta heller? Det är väl detta som är intressant och anmärkningsvärt?

Faktum är att Göteborg betraktas på distans blir matematiken hopplös att begripa sig på:

1. M+Fp+C+kd: 24 (M;12, C;3, Fp;6, kd;3)

2. VMpFi ...: 19 (V;11, Mp;6, Fi;2)

3. S .......: 17.

4. D .......: 14.

5. Sd ......: 7.

Genom att gå ihop i en regnbågskoalition och kohandla budget har Alliansen, trots att de backade kraftigt, lyckats sy ihop en deal med firma Mp, V och Fi, att lyckas med detta, innebär att någon annan misslyckats, i själva förhandlingen?

Summeras 24 + 19 blir det 43, dvs majoritet.

S+D=31. Soffan behövde ytterligare 10 mandat som V hade. Men uppenbarligen valde S att först försöka göra upp med D, för att sedan söka det sista stödet från övriga vänstern.
Alliansen gjorde tvärt om, gick ihop med V, Mp och Fi. Ju mer man tänker på det, dest o mer mysko.

Lämnade utanför är alltså S, D och Sd, där det förefaller som att "koalitionen" tänker försöka göra upp med S eller D, i det fall man inte är överens intern?

Intressena inom "alliansen" och V+Mp+Fi har uppenbarligen varit starkare än att sy ihop S + D + ? Det föll nog på att det inte räckte med Fi+Mp, vilket leder till slutsatsen att S inte klarade av att sy ihop samarbete mellan V och D. I vart fall lät det lite så på mullret från Sjöstedt, att S sas ratat V?

Fler begravda hundar?
Lika besynnerligt är att Alliansen + Dem. = 38 - då behövde de bara locka över Mp, som i Stockholm. Men så blev det inte heller. Så på något vis måste det finns premisser i ekvationen som inte är redovisade. S.W

Anonym sa...

Så det går faktiskt inte att riktigt begripa sig på hur Göteborg styrs ens nu.
Vore intressant att få en redogörelse. Gjorde några axplock där det finns mest bäring på infrastruktur?

Byggnadsnämnden:
M. - Hampus Magnusson - Ordf
Fp - Ann Catrine Fogelgren, 1:e vice ordförande
V. - Johan Zandin, 2:e vice ordförande

Fastighetsnämnden:
Kd - David Lega ordförande
M. - Hampus Magnusson, 1:e vice ordf
Mp - Emmali Jansson, 2:e vice ordf.

Trafiknämnden
M. - Toni Orsulic, ordf.
C. - Naod Habtemichael, 1:e vice ordf
Mp - Karin Pleijel, 2:e vice ordf.

Lokalnämnden
M. - Christer Holmgren - ordförande
Fp - Bo Anderssen, 1:e vice ordf
Mp - E Undén, 2:e vice ordförande


Men kanske ligger det något i hur resurserna fördelas mellan godispåsarna?

I. Förkovran
Utbildningsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden

II. Socialt
Social resursnämnd
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

III. Lattjolajban
Idrott- och föreningsnämnden
Kulturnämnden

IV. Miljö
Kretslopp och vattennämnden
Miljö- och klimatnämnden
Park- och naturnämnden

V. Stödprocesser
Upphandlingsnämnden
Arkivnämnden
Nämnden för Intraservice
Stadsrevisionen
Nämnden för medborgarservice

Uppenbarligen har de lyckats komma överens när de delade på bytet?
S.W


Anonym sa...

Demokraterna har uppgett att de förde meningsfulla samtal med S efter valet - att bygga
en koalition som skulle kunna ta itu med svissa våra frågor med inriktning, ledning och styrning av Göteborg, som inte bara inkluderade Västlänken.

Sannolikt hade S svårare än M att backa eller förhandla avs svåracceptabla delar av Västlänken. Men det är en spekulation. Det kan ju ha varit även andra frågor som avgjorde, inkl då detta att kunna dela ut poster i alla nämnder, det måste ha smällt ganska högt.

M hade mot bakgrund av valförlusten rimligen även målet att överleva, dvs, so oder so kompromissa om länken, annars hade de inte fått med Mp.Men hur mycket de kompromissade om i alla övriga frågor, givet S bud? Detta får man ingen vägledning om.

S+V+Mp+Fi kunde inte samordna sig, men behövde alltså ändå vinna över Dem. till sin sida eftersom de saknades 5 mandat. (Sd räknades inte) Om S var för tuffa mot Demokraterna, och tog övriga för givet, så förklarar detta en del, men inte att V istället för Demokraterna fick vara med i koalitionen.

Kd + C hade räckt, eller enbart Fp, givet att S klarat av att göra upp med Dem.
Möjligen uteslöt S "regnbågskoalitionen" som omöjlig, varför man i istället för V siktade in sig på att få över Fp och C.

-------- 2018 - 2014 - 2010 - 2006 - 2002 - Diff 2018 - 2002.

S+M .... 29 ... 40 ... 48 ... 51 ... 46 ... (-17) Ingen vidare bra utveckling alls

MKdCFp.. 24 ... 30 ... 32 ... 35 ... 36 ... (-12) Inte bra, vägs inte ens upp av Sd

S+V: ... 28 ... 28 ... 32 ... 38 ... 39 ... (-11) Bedrövligt, trots att V ligger still

SVFiMp . 36 ... 40 ... 41 ... 45 ... 45 ... (-9) Inte heller någon vinstmaskin

MKd: ... 15 ... 23 ... 25 ... 25 ... 22 ... (-7) Högern går inte så bra

FpC: ... 09 ... 07 ... 07 ... 10 --- 14 ... (-5) DN-liberalerna räddas av C detta val

MKdSd: . 22 ... 29 ... 28 ... 26 ... 22 ... (+-0) ?/- noll, alltså förlust för högern.

FiMp ... 08 ... 12 ... 09 ... 07 ... 06 ... (+2) Avviker från riket, Göteborgsanda.

VFiMp .. 19 ... 20 ... 16 ... 14 ... 16 ... (+3) Går också bra.

FiMpC... 11 ... 12 ... 09 ... 08 ... 06 ... (+5) C har alltså ej nallat röster av Mp?

MKdD ... 29 ... 23 ... 25 ... 25 ... 22 ... (+7) En vägvinnande firma.

DSd: ... 21 ... 06 ... 03 ... 01 ... 00 ... (+21) Anti-etablissemang.

S.W