2019-03-22

Förändra er eller döHär är mitt anförande på partikongressen, om behovet av ett organisatoriskt reformprogram (som anförandet var tänkt innan talartiden minskades från tre till två minuter...).

Kära kongressvänner,

Socialdemokraterna ska vara ett öppet och modernt framtidsparti, ett parti som finns där folket finns och som med sina idéer och sina handlingar gör sig politiskt relevant för medborgarna.

Så är det inte i dag. Vi lever i en tid då alltfler människor vänder de politiska partierna ryggen. På bara ett par decennier har antalet människor som är medlemmar av ett politiskt parti mer än halverats, från 600 000 till omkring 250 000. Och andelen medborgare som betraktar sig som anhängare av något politiskt parti har minskat kraftigt, från 65 procent 1968 till 25 procent 2014.

Det är lätt att bli dyster över dessa siffror. Men kom då ihåg att det inte är medborgarnas politiska engagemang som har minskat. Svenska folket är minst lika intresserat och politiskt engagerat som tidigare. Men engagemanget söker sig i dag andra plattformar än till de politiska partierna.

I stället för partipolitik väljer medborgarna att engagera sig i nätverksorganiserade rörelser, som ofta driver enskilda sakfrågor. Det kan gälla miljö och hållbar utveckling, eller mänskliga rättigheter, fred, jämställdhet, flyktingpolitik, djurrätt. 

Samhällets individualisering och digitalisering har skyndat på processen och skapat en ny typ av politiskt engagerade medarbetare. Människor är inte mindre solidariska i dag än tidigare, men man vill visa sin solidaritet på sitt eget sätt, i former man själv väljer. En del forskare talar om svenskar som ”solidariska individualister”. 

Vi kan inte ducka för detta, det finns ingen väg tillbaka.

En del journalister har sagt att detta blir en trist och tråkig socialdemokratisk kongress, eftersom delegaterna nästan ”bara” ska besluta om organisationsfrågor. Nåväl. Men jag vädjar till er att därav inte dra slutsatsen att dessa frågor inte är viktiga. När det gäller organisationsfrågorna, sättet på vilket vi organiserar vårt politiska arbete, är de snarast existentiella om partiet vill finnas kvar som en dynamisk ledande politisk kraft i framtiden.

Det duger inte att gå på som vanligt, att bara ligga i lite hårdare eller knacka fler dörrar. Som en av mina favoriter i partiet sa en gång, när hen spetsade till det: Det är sekter som knackar dörr, en folkrörelse behöver inte göra det (knacka dörr). 

Om partiet ska bli en modern folkrörelse i vår individualiserade, digitaliserade tid behöver vi uppgradera våra arbetsformer. Vi måste anamma de mer löst organiserade nätverkens sätt att arbeta – deras flexibilitet och låga trösklar - samtidigt som vi värnar den långsiktighet och det helhetsperspektiv som är nödvändigt för att samhället ska kunna fungera. Vi  måste göra fler saker tillsammans med andra, med olika rörelser i civilsamhället och vi kan inte hellre längre låta var man bor vara den avgörande faktorn för hur man ska arbeta politiskt. Dagens politiskt engagerade medborgare – särskilt de yngre, men inte bara dom – fungerar inte på det sättet.

Så ta organisationsarbetet på största allvar. Det är ingen teknisk fråga, det är en fråga om vi vill möta framtiden som ett öppet och modernt folkrörelseparti och om vi vill fortsätta vara en relevant politisk kraft i det framtida Sverige. Dagens debatt och det dokument vi antar är inte slutet på en process, det är bara en början. 

Eller som Fredrik Reinfeldt sa till sina partimedlemmar för ett antal år sedan: Förändra er eller dö.

Tack för ordet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ursäkta franskan, får ut följande av detta inspel, genom att försöka malla in det betydelsebärande text i en slags begriplig form:

Omvärld
- Individualiserad digitaliserad samtid
- Vikande medlemsrekyrtering
- Dagens (politiskt intresserade) medborgare – de yngre – är svåra att fånga upp.

TEMA
- S behöver uppgradera sina arbetsformer.

MÅL
- partiet ska bli en modern folkrörelse.
- Samhället ska fås att fungera genom att värna långsiktighet och helhetsperspektiv

MEDEL
- Medlemmar/sympatisörer/partigängare.
- Nya arbetsformer
- göra fler saker tillsammans med andra (utanför traditionell rörelse)

METODER
- en folkrörelse behöver inte knacka dörr. Det är sekter som knackar på dörren,

- Anamma de mer löst organiserade nätverkens sätt att arbeta

– flexibilitet och låga trösklar

- Samarbeta med olika (andra) rörelser i civilsamhället

- inte låta var man bor vara den avgörande faktorn för hur S ska arbeta politiskt.

Slutsats?
Detta med arbetarekommuner verkar vara på upphällningen, dvs dessa har förr fungerat som lokala utskott och bas, från verkstadsgolvet, och i takt med att all politik centralstyres allt mer, så mister lokala föreningar sin relevans, och blir en slags avskrap utan eget mål och mening, och då sviktar måhända engagemanget.

Det verkar alltså som att utöver att antalet röster sviker, så sviktar också antalet medlemmar och medlemsrekryteringen, och det kan ju ha att göra med att centralstaben inte fattat galoppen, bedrivit central populär politik, och sedan skickat notan och arbetet till alla kommuner, där det förr satt sossar, som numera röstats bort. Detta framkom faktiskt av ett reportage i P1 i går, att många lokala sossar varit alltför lojala, och inte sagt ifrån. Detta är kanske en liten orsak till att S måste förändra sig. partiet har tappat sitt öra mot marken, och haft andra mål än väljarna? S.W

Anonym sa...

"Socialdemokraterna ska vara ett öppet och modernt framtidsparti, ett parti som finns där folket finns och som med sina idéer och sina handlingar gör sig politiskt relevant för medborgarna. Så är det inte i dag." Korrekt. VALU 2018: 18-21 år S 20%, 65+ 33%. Mao inget framtidsparti. Politiskt relevanta? Vattendelaren migrationen. VALU: "acceptera färre flyktingar?" 26% dåligt förslag, 52% bra förslag (övriga vet ej). Politiskt relevanta? S-toppen försökte. Ulf m fl satte krokben.
Drömmen om fornstora dar och folkrörelseparti har varit en dröm så länge jag sett S inifrån, dvs från 60-talet till 00-talet. Därför engagerade jag mig aldrig på allvar i partipolitiken. Möjligheten att tänka själv var starkt begränsad (vilket dock gäller de flesta för att ite säga alla partier. Och alternativet är ju inte odelat positivt: Brexit i parlamentet där hela havet stormar.) De på sin tid berömda rådslagen var ledningens sätt att konfirmera i realiteten redan fattade beslut. Det levande demokratin fann jag i stället i tjänstemannafacket.
För övrigt tycker jag att Ulfs egna politiska strategier (handlingar) - den utpräglade aktivismen - är raka motsatsen till folkrörelsetanken.
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Att använda citat från Fredrik Reinfeldt verkar vara symptomatiskt i en tid då sossarna ska driva en politik, där både slopad värnskatt, marknadshyror och försämrad arbetsrätt står på programmet.

Anonym sa...


HSB är alltid intressant - alltid bra fågelperspektiv och värdemätare på snacket,

och tänkande bakom snacket.HSB - Fp och C kände inte av realismen i 73-punktsprogrammet som var deras delar.

Det är många saker som blir svåra att förverkliga framöver

sw Realism var nog inte så viktigt, det viktiga var att kunna motivera först internt,

och sedan inför sina väljare. Dörrmatteklausulen var tex viktig, eftersom detta

motiverade steget, att inte heller stödja sig på V, men som det är uppenbart att

de måste göra framgent, i tex utskotten. De får inte ha C emot sig. Så det är

nog ingen som tror att så mycket av de 73 punkterna kommer att bli skarpa,

sett ur liberalborgarnas synvinkel.

HSB bekymrad över skattepolitiken

svårt att ta bort värnskatten utan att det kombineras med en större skattereform,
HSB håller med om att läget för S är tufft i och med överenskommelsen.

– hur de än gjorde så skulle de få problem. Och då valde ledningen

att ta ansvar (dvs att reger)
hålla Sd ute,
-> förutspår att det nya mittensamarbetet kan bli långvarigt,

sw Ja, det går inte att backa enkelt nu för C (Fp oklara pga partiledarbyte)
Så när nu C och Fp ska mangla igenom politik i armkrok (påkrokade) med S+Mp
så kommer de att befinna sig på motsatt sida som M+Kd+Sd, och är det naturligt att
S+Mp+C+Fp närmar sig varandras synsätt.

Att under rådande förhållanden manövrera sig tillbaka till en allians, som ju skulle bygga på
att de var överens om regeringsbildning + flyktingpolitik, ser inte ut att vara förestående.

Det som är intressant är att klura på vad de har för mål?

S Att inte tappa i opinion och göra ett hyggligt val 2022 och regera vidare.

- V Att inte tappa ansiktet, och ta emot missnöjda socialdemokrater.

- Mp, att bli mer normala, axla regeringsansvaret vidare, och bli stabila över 5%

- Fp, att välja partiledare, inte floppa i EUP-valet, sedan bara försöka överleva 2022.

- C, beror på Lööfs mål. hon kan inte bli statsminister med S. Så frågan är hur hon ska manövrera sig vidare för att få C att växa, och M att minska. Så fort målet att själv utmana om statsministerposten försvinner, så kan borgarna arbeta i gemensam sak.

Dvs HSBs profetiska utsikt är inte alls dum, mer än en förhoppning, men ska det bli ytterligare närmanden, så måste alltså fru Lööf överge tanken på att bli statsminister,
och att hon kan sikta på att bli näringsminister igen. Det beror lite på hur många mandat C får i nästa val och så klart ur väljarna tar emot detta att M+Kd+Sd kommer börja opponera gemensamt, där de når ens. S.W