2019-03-24

Från S-kongress till Europaval. Det blir en spännande politisk vår

Den mest dramatiska politiska händelsen i samband med S-kongressen var Ebba Busch Thors besked att Kristdemokraterna öppnar dörren för samarbete med Sverigedemokraterna. Därmed befästs sprickan mellan allianspartierna på ett sätt som stänger dörren för varje borgerlig regering under överskådlig tid. En snackis bland de tidvis sysslolösa journalister som befann sig i Örebro blev därför om Centerpartiet och Liberalerna senare under mandatperioden, till exempel efter höstbudgeten, kommer att gå in i Stefan Löfvens S-ledda regering. Vi får anledning att återkomma till den frågan - det finns saker som talar både för och emot.

Partikongressen lär inte bli ihågkommen för de politiska beslut som fattades där. Däremot blev kongressen en plattform för inre samling, där partiets aktiva medlemmar kunde lufta sina tankar om den turbulenta tid som varit och vad som kan komma. Framtiden är oviss, och partiet och dess medlemmar behöver tid för eftertanke, handlingsplan och mobilisering. Kongressen 2021 blir oerhört viktig partiets framtida färdriktning.

Själv bär jag med mig både Stefan Löfvens tal i går och Frans Timmermans tal i dag. Stefan Löfven har gått fram oerhört starkt som talare - inte minst hans lätta sätt att ta scenen i besittning, våga låta tystnad ta plats i talet och agera mot publiken. Frans Timmermans är de europeiska socialdemokratiska partiernas kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande och jag har inte haft förmånen att lyssna på honom tidigare. Timmermans var en riktig folktalare, och höll ett föredömligt kort och distinkt brandtal till försvar för demokrati, jämlikhet, feminism, hållbar utveckling och rättsstatens principer.

Kampen mot högerextremismen och högerpopulismen mobiliserar partimedlemmarna och binder även samman socialdemokrater och liberaler. Europafrågorna har fått en annan laddning än vad de haft i tidigare EU-valrörelser.

Det är faktiskt bara nio veckor kvar till valdagen. Jag är mer inspirerad än jag varit vid tidigare EU-valrörelser, och tycker att valkampanjen ska bli både spännande och viktig.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Alla opinionsmätningar tyder på att högerpopulistiska/nationalistiska partier går framåt och att socialdemokratiska och konservativa backar. Hur det går i Sverige låter jag vara osagt eftersom EU-val ofta avviker från riksdagsval.
Vi kommer att få höra många referenser till 30-talet och skarpa varningar för vad Lega, Nationella fronten, Fidez och SD m fl kan ställa till med och att de därför måste isoleras.
Men den avslutade S-kongressen gav inget svar på frågan som August Palm ställde redan 1881: Vad vilja socialdemokraterna? Ett delsvar gav Löfven i sitt tal när han försvarade högervridningen genom att hänvisa till 30-talet där S enligt honom tog ansvar genom att bilda regering med bondeförbundet i syfte att lösa 30-talskrisen i Sverige. Vilka grundläggande värderingar hade dåtidens centerparti som S kom att samarbeta med? Enligt partiprogrammet var de emot "inblandning av utländska raselement" och ville "skydda folkmaterialet mot degenererande inflytelser". Detta var 1933 och Hitler hade just kommit till makten.
Det var andra tider, heter det förstås från både S och C. Men mig tycks det ändå att ge åtminstone ett svar på Palms fråga, giltigt både då och nu: socialdemokraterna vilja framför allt regera.
Klas Bengtsson

Ulf Källström sa...

https://www.ulfojanne.se/perspektiv-g%C3%B6teborg-alla-poddar/klarar-partierna-digitalisering-och-turbulens-41903561Lyssna på Ulf i vår pod om hur partierna ska klara framtiden med digitalisering och splittring

Anonym sa...

Jo, det ska bli oerhört spännande med EU-valet, och även om alla säger att det inte är något val som berör Sveriges intressen utan EUs, så tänker nästan alla väljare när de röstar i EU-valet, på vad de tror är bra för det egna landet/sig själva. Våra politker är väl inte väldigt tydliga med hur mycket lagstiftning som kommer in "von oben" och att detta så klart är bra, med gemensamma regler för alla EU-länder, alltså när länderna är eniga. Det är ju detta med majoritetsbeslut, von oben, som ger lite kalla kårar, men i takt med att icke önskvärda partier vinner framgång, kanske federalisterna börjar dra
öronen åt sig, och fundera ett varv till, på detta med checks and balances, dvs konsensusbeslut/veto, är en rätt effektiv spärr mot "majoritetens diktat" - men det beror ju helt på vem som är i majoritet, vad man tycker i den frågan.

Ska bli ytterligt intressant att se vad resultatet blir, jämfört med hur opinionsläget utvecklar sig nationellt. Det luriga är att Sd nu intagit en mer pragmatisk inställning,
dvs om EU sedermera får övervikt av likasinnade, så kommer man ju tycka att överstatlighet plötsligt är bra, det är onekligen spännande med demokratifrågor,
och att en principiell inställning till något, beror lite på vilken nytta man själv kan ha, av tex EU-frågor.

------- M --- Kd --- Fp -- C --- Mp -- S ---- V --- Sd --- Övr - SvMp . M+kd . C+Fp
april: 16,6 . 11,7 . 3,9 . 8,2 . 4,5 . 25,4 . 9,6 . 18,0 .. ?? - 39,6 . 28,3 . 12,1
mars - 18,4 . 10,6 . 3,0 . 7,5 . 4,1 . 25,8 . 9,3 . 19,4 . 1,9 . 39,1 . 29,0 . 10,6
febr - 19,5 .. 7,0 . 3,3 . 8,5 . 3,2 . 27,9 . 9,6 . 19,4 . 1,6 . 40,7 . 26,5 . 11,8
jan. - 17,1 .. 7,7 . 4,5 . 6,9 . 3,8 . 30,2 . 8,0 . 19,5 . 2,2 . 42,1 . 24,8 . 11,4
Val: - 19,8 .. 6,4 . 5,5 . 8,6 . 4,3 . 28,4 . 7,9 . 17,6 . 1,5 . 40,6 . 26,2 . 14,1

------ M+Kd - FpC ---CLMp - S+V -- Sd --- Övr - SvMp . MKdSd .SVCFp Diff:
april: 28,3 . 12,1 . 16,6 . 35,0 . 18,0 .. ?? - 39,6 . 46,3 . 47,1 +0,8
mars - 29,0 . 10,5 . 14,6 . 35,1 . 19,4 . 1,9 . 39,1 . 48,4 . 45,7 -2,7
febr - 26,5 . 11,8 . 15,0 . 37,5 . 19,4 . 1,6 . 40,7 . 45,9 . 49,3 +3,4
jan. - 24,8 . 11,4 . 15,2 . 38,2 . 19,5 . 2,2 . 42,1 . 44,3 . 49,6 +5,3
Val: - 26,2 . 14,1 . 18,4 . 36,3 . 17,6 . 1,5 . 40,6 . 43,8 . 50,4 +6,6

Innebär så klart, jämfört med Novus, att det är nervöst och ryckigt, dvs våra opinionsinsinstituen famlar lite i mörkret.
Vad som är notabelt i just denna mätning är alltså:
- att S+Vp ligger still på 35% och har backat 3 % sedan januari.
- att firma C+Fp+Mp ökat med 2 % sedan mars, men ligger ca -2% back sedan valet
- Sd backar, samtidigt som M+kd backar, dvs nära -2% tillsammans.
- Trots allt ligger M+Kd 2% över valet, trots att M hackar och har backat -3% sedan val.

Slutsatsen är att man inte ska dra så så stora växlar på momentana förändringar månad för månad, utan jämföra med valet. SVMp, som ju utgjorde grunden, maktbasen, för att förhindra en borgerlige regering, hade i valet 40,3 % och har i denna mätning backat
med 1%, det är i princip inom felmarginalen.
Sd låg + 2% jämlikt valet i mars, men är nu åter på valresultatet, +0,4
Alliansen är tillbaka på 40,4, dvs i stort sett valresultat.

Men som sagt, det är sjövilt, och ändå av intresse att de grundläggande maktkonstellationerna inte har ruckat nämnvärt. Värt att påminna om
detta inför EU-valet. Det vi redan nu vet är att

Kd kommer att öka, från 1 till sannolikt 3 mandat
Sd kommer att öka, sannolikt lika mycket som
Fp + Mp kommer att minska

C ligger nog ungefär still
V kommer öka +1
M+S får vara nöjda med att ligga kvar där de är.
S.W