2019-02-19

Granskningsnämndens fällande av SVT väcker flera frågor

Sveriges Television (SVT) fälls av Granskningsnämnden för att man tagit avstånd från ett påstående av Jimmie Åkesson (SD) i den direktsända partiledardebatten den 7 september i fjol. I debatten påstod Jimmie Åkesson att invandrare blev arbetslösa eftersom de "inte är svenskar" och att de "passar inte in i Sverige". Centerledaren Annie Lööf reagerade omedelbart och kritiserade Jimmie Åkessons uttalande.

Direkt efter debatten beslöt Eva Landahl, ansvarig utgivare för SVT:s valprogram, att SVT skulle ta avstånd från Jimmie Åkessons uttalande. "Vi ska börja med att säga att Jimmie Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd från det", sa programledaren Martina Nord efter debatten.

Nu har Granskningsnämnden valt att fälla SVT eftersom nämnden menar att avståndstagandet stred mot kravet på opartiskhet. Jag har läst Granskningsnämndens beslut och tycker det innehåller märkligheter.

SVT menade att Jimmie Åkessons uttalande var ett brott mot den så kallade "Demokratiparagrafen", det vill säga Radio- och tv-lagens 5 kapitel, § 1 om att programinslagen ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Enligt Sveriges Televisions sändningstillstånd innebär bestämmelsen en skyldighet för SVT att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden.

Granskningsnämnden tar inte ställning till huruvida Jimmie Åkessons uttalande var av ett sådant slag att det krävdes ett ifrågasättande eller bemötande från SVT. I stället menar nämnden att SVT:s uttalande var "svepande", och att det därigenom "riskerade" att framstå som ett politiskt ställningstagande. Nämnden poängterar att partiledardebatten ägde rum två dagar före valet.

Nämnden menar således inte att SVT gjorde fel när man tog avstånd från Jimmie Åkessons uttalande. I stället riktar in sig på formen för avståndstagandet. Nämnden menar heller inte att SVT:s uttalande var ett politiskt ställningstagande. I stället menar man att uttalandet "riskerade (...) att framstå som ett politiskt ställningstagande".

Nämnden motiverar aldrig på vilket sätt SVT:s uttalande skulle vare "svepande". Enligt min uppfattning är SVT:s formulering att Åkesson uttryckte sig "gravt generaliserande" i stället väldigt tydlig och svår att missförstå. Åkesson påstod ju att "invandrarna" (bestämd form, min anmärkning) inte fick jobb eftersom de inte "passade in i Sverige". Om inte det är ett "gravt generaliserande" uttalande så vet jag inte hur ett gravt generaliserande uttalande ser ut.

SVT:s programdirektör Jan Helin menar att SVT i stället för avståndstaganden "måste lita på journalistiken som metod i sådana här fall, med frågor och motfrågor". Det är möjligt att det är en bättre metod. I så fall borde programledarna ha agerat och ställt frågor till Jimmie Åkesson med vad han egentligen menade och lyft fram de principer som "demokratiparagrafen" vilar på. Men det är inte lätt att vara programledare/producent i en så stökig tillställning som en direktsänd partiledardebatt. Så vad gör SVT om man i en direktsändning misslyckas med att bemöta påståenden av det slag som Jimmie Åkesson förde fram? På den frågan har Jan Helin hittills inte formulerat något svar,

Frågorna om relationen mellan opartiskhet och värnandet av demokratiska värden har aktualiserats av Sverigedemokraternas frammarsch. Ett parti med nazistiska rötter och impregnerat av rasism - hur bevakar man ett sådant parti på ett "opartiskt" sätt samtidigt som man värnar demokratiska värden och har en skyldighet att markerna avstånd från/bemöta antidemokratiska uttalanden? Granskningsnämndens beslut visar på behovet av en principiell och operativ diskussion om dessa frågor.

Jag är ju lekman och inte jurist - så har jag missuppfattat något kring domskälen så får någon gärna upplysa mig. :-)

(Ja, jag vet att Jimmie Åkessons uttalande var längre än vad jag här har redovisat, och hela kontexten finns i Granskningsnämndens beslut till vilket jag länkat ovan. Men jag anser inte att den kontexten förändrar något i sak när det gäller Åkessons påståenden.)

4 kommentarer:

Jan Holm sa...

Bra att Granskningsnämnden markerade mot SVT, att det inte är ok att ta ställning emot enskilda partier. Förstår att det kan vara svårt med partiers rötter, vare sig de tillhör SD eller S ( rasbiologi och steriliseringsprogram ), C ( Bondeförbundets nazistkopplingar ) eller V ( kommunistkopplingar ). Det viktigaste är ju trots allt vad partierna står för idag och inte vad deras företrädare gjorde sig skyldiga till.
Att kalla ett parti med mer än 1 miljon av väljarkåren bakom sig för rasismimppregnerat, visar inte bara på ett förakt mot demokratin, utan först och främst en brist på argument i en tid då verkligheten kommer att hinna ifatt de som trott sig kunna ignorera folkets vilja, utan att detta skulle få några konsekvenser.

Anonym sa...

Berkat ayah saya yang menyebutkan pada saya berkaitan web ini, situs website ini
sebenarnya luuar biasa.

Jola sa...

Rättelser:
SVT tog inte ställning mot något enskilt parti, utan mot ett solklart rasistiskt uttalande från en partiledare som hävdar att hans parti inte är rasistiskt. Vilken person som helst som hade sagt exakt samma sak hade bemötts på samma vis.

Det finns inga som helst hinder att kalla ett rasismimpregnerat (det finns ett berg av bevisning och tydliga indikationer) parti för rasismimpregnerat, alldeles oavsett hur många väljare som röstat på partiet. Det är inte konstigare idag än när nazisterna valdes in i Tyskland på 30-talet. Det får dessutom den där miljonen som röstat på partiet förhålla sig till, för de har ju ställt sig bakom det. Det finns ingenting som helst odemokratiskt i detta.
För övrigt lär ju de som trott att SD skulle bry sig om folkets vilja (om det fanns en gemensam sådan, det gör det nu inte) att bli ordentligt besvikna när de förstår att de blivit grundligen lurade och utnyttjade.

Anonym sa...

Och så tvingas svt offentliggöra beslutet, och sedan är saken ur världen.

Kjell Eriksson