2019-02-17

Den goda människan

Nej, jag vet förstås inte vilka bevekelser som ytterst ligger till grund för borgmästare Jean-René Etchegarays åtgärder i den lilla staden Bayonne i sydvästra Frankrike. Men jag blir glad när jag läser i New York Times om hur han, trots visst motstånd den franska regeringen, ihärdar i att ge skydd åt de afrikanska flyktingar som kommer till Frankrike över gränsen från Spanien.

När Italien nu försöker stänga sina gränser söker sig de flyktingar som tar sig över Medelhavet i stället främst till Spanien. Därifrån tar sig flera vidare till Frankrike, vilket den franska regeringen betraktar med viss oro.

Jean-René Etchegaray ser det som sin uppgift och som sin plikt att ta hand om de flyktingar som söker sig till hans stad. Han vill ge dem ett värdigt liv under den tid de uppehåller sig där. Så han avsätter nu medel ur stadens budget till att inkvartera flyktingarna i gamla militärbaracker, ställer in sängar, ser till att där finns värme och vatten och att där finns mat. Han besöker personligen barackerna flera gånger om dagen. 

Jag ser att gränserna stängs för dem. Men för mig har människor fundamentala rättigheter som inte ska trampas på, säger Jean-René Etchegaray, och anspelar på Bayonnes historia som en tillflyktsort för judar som flydde från den spanska inkvisitionen. Han tar en dag i taget. Han får inga extra pengar från den franska regeringen. 

Jean-René Etchegarays kritiker har pekat på risken för att Bayonne skulle bli ett nytt Calais, med mängder av flyktingar som tvingas leva under mycket svåra förhållanden. Men än så länge finns det inga tecken på en sådan utveckling.

Vi får väl se hur det slutar. Men Jean-René Etchegaray har i alla fall vunnit en plats i mitt och i många andra människors hjärta. Han har vågat vara god i en tid där godheten är under attack.

5 kommentarer:

Anonym sa...

På familjär franska heter det "trop bon, trop con".

ESCARGENCY sa...

Jean-René Etchegarays borde postumt få något slags Erkännande,att han vart,som Vi 1956-talare,lärde oss i Scouterna(Vargungar) 1964-1966. Detta danade min Ungdom,före tonåren,att Vart som Dig själv ville bli behandlad,så också månde Du behandla andra.Men nu-tid,så borde Bästa Du Professor Ulf Bjereld,få Ditt namn och Empiriska Empati i Humanismens tidevarv(Alltså Grisens år i Kina)-få ett slags Erkännande av både Påven i Rom såväl som Förenta Nationerna-och De Flykting organisationerna-som Du säger-vara Humanist i en Tid Då Nationalsocialismen sätter frö som blir till giftiga plantor i en inte så avlägsen Framtid 2030-då MONSANTO och ROCHE,samt andra Mera Nazifixerade Industrier,som vill ha bort Humanismen och det Empiriska Empatiska Tänkandet-STOPPAR Fackförenings utdöendet.....

Anders nilsson sa...

Ett nytt Calais är alltså gränsen för godheten ?

Jan Holm sa...

Sedan finns ju också den godtrogna människan, som blir utnyttjad av flyktingsmugglare, flyktingindustri och ekonomiska flyktingar.

Anonym sa...

Du får det att låta som att han betalar ur egen plånbok. Vi får väl se vad väljarna säger så småningom.