2019-02-13

Ja - Sverige bör underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud!

I dag presenterade Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration 2019 i riksdagen. Deklarationen hade ett starkt demokratifokus, och det är bra. De högerradikala partiernas frammarsch i Europa och deras utpekande av den liberala demokratin som en fiende ska tas på allvar.

Demokratin i världen är på tillbakagång. I dag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Journalister, förtroendevalda och människorättsförsvarare trakasseras, förföljs och dödas. Hets och hat förgiftar samhällsdebatten. Demokratiska processer undergrävs.

Jag hoppas och tror att det demokratifokus som presenterades i dag ska få lika starkt genomslag i den förda politiken som lanseringen av den feministiska utrikespolitiken har fått.

I utrikesdeklarationen lyftes också nedrustningsfrågorna och det växande kärnvapenhotet fram. USA och Ryssland har båda nyligen lämnat nedrustningsavtalet INF och icke-spridningsavtalet NPT är i fara när kärnvapenstaterna utvecklar nya förmågor. Margot Wallström utlovar ett nytt svenskt initiativ och att samla en bred krets länder för att intensifiera kampen för kärnvapennedrustning.

I det arbetet bör Sverige förstås också underteckna FN:s konvention om kärnvapen (där utredningen i saken nu är på remiss), precis som fyra forskare skriver på DN Debatt i dag.

Debatten i kammaren tog sig också annorlunda uttryck än vanligt, vilket ju beror på att det politiska landskapet förändrats. Så tog till exempel Liberalernas talesperson Fredrik Malm replik på moderaternas talesperson Hans Wallmark, vilket inte hände på Alliansens tid.

Liberalerna vill också att Sverige ska flytta sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Det är en riktigt dålig idé. En sådan flytt skulle ytterligare stärka den redan starkare parten Israel i konflikten med palestinierna och därmed göra konflikten än mer asymmetrisk. En flytt skulle bidra till att öka polariseringen mellan israeler och palestinier och även försvåra åstadkommandet av den tvåstatslösning som alla vet är den enda möjligheten för en rättvis och varaktig lösning på konflikten.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag frågade en gång Anders Lindberg om något skiljde hans politik från vänsterpartiets. Efter viss betänketid svarade han försvarspolitiken. Och det svaret köpte jag, vilket bl a framgår av hans ledare i dagens AB där han anser att vi inte ska underteckna förslaget (vilket ju regeringens egen utredare också tycker). Är spänd på vad Ulf skulle svara på samma fråga. Försvarspolitiken är det uppenbarligen inte.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

"som alla vet" är väl ändå att ta i lite väl mycket. Ingen "vet" i förväg vilken lösning som i verkligheten kommer att vara varaktig. Utöver det, så finns det många åsikter om vad som är en rättvis lösning. Ulf har en åsikt, palestinierna en annan, och israelerna en tredje. Eftersom internationella relationer och framtida resultat av ingådda traktat inte är någon empirisk vetenskap, så kan man inte veta någonting.

Homo Economicus