2019-02-25

Om medborgarskap och misstänkta IS-terroristers framtid

Det är jättebra att framträdande representanter från polisväsendet deltar i samhällsdebatten. Men det innebär naturligtvis också att de - som alla andra - får räkna med kritik för vad de säger.

Själv häpnade jag till exempel i morse när polischefen i Storgöteborg Erik Nord i P1 Morgon sa att han gärna såg att dömda terrorister blev av med sitt svenska medborgskap för att i stället bli statslösa. Erik Nord gick sedan ännu längre och menade att personer inte ens behövde ha begått något brott för att bli av med sitt medborgarskap. Det är djupt oroväckande när en högt uppsatt polischef har en så lättsinnig syn på rättssäkerheten.

Jag är prinipiellt tveksam till att ta ifrån människor deras medborgarskap, och särskilt i fall när de berörda saknar dubbelt medborgarskap. Vilka länder förväntar sig Erik Nord ska ta hand om svenskar som blivit statslösa? Eller ska de stanna kvar i Sverige?

Även de värsta misstänkta terroristerna har ju rätt till en rättssäker rättegång. Varken Syrien eller Irak har enligt min mening domstolar som uppfyller kraven på minimigarantier när det gäller rättssäkerheten, säger tidigare domaren vid Jugoslavientribunalen och statssekreterare i Carl Bildts regering Krister Thelin till Svenska Dagbladet.

Hur ska då Sverige förhålla sig till de svenska medborgare som sökt sig till IS och som nu sitter fängslade i kurdiska områden i Syrien? Frågan är inte enkel.

Det allra bästa vore om de brottsmisstänkta personerna kunde ställas inför en internationell, rättssäker tribunal och där få sin sak prövad. Men dessvärre är det svårt att se de realpolitiska förutsättningarna för att upprätta en sådan tribunal under överskådlig tid.

Det näst bästa vore om de brottsmisstänkta personerna kunde ställas inför en svensk domstol och där få sin sak prövad. Men det är heller inte en enkel väg. Säkerhetsläget i Syrien där dessa personer befinner sig är komplicerad, för att uttrycka det milt. Det blir svårt att genomföra en gedigen polisundersökning. Dessa personer har också medvetet brutit mot utrikesdepartementets aktiva uppmaningar om att inte resa till Syrien och har därför svårare att få gehör för anspråk på konsulär hjälp.

Men om dessa personer inte ställs inför rätta kommer kurderna - i vars fångenskap många av dem nu befinner sig - få bära ett otillbörligt ansvar för vad som skall hända med dessa misstänkta terrorister och krigsförbrytare. Risken är stor att de många av de misstänkta på något sätt återfår sin frihet utan att ha ställts till svars.

Den mest brännande frågan gäller förstås de oskyldiga barnen. När dessa barn är svenska medborgare har förstås Sverige ett särskilt ansvar. Läs gärna intervjun med Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattson om möjliga vägar framåt i denna fråga.

6 kommentarer:

Jan Holm sa...

Det som har hänt, visar ju vikten av att inte dela ut medborgarskap till vem som helst.
Det visar också betydelsen av att ha en lagstiftning som många andra länder, där det går att ställa till svars de som nu kommer att återvända till Sverige.
Att inte Sverige vill hämta "hem" terroristerna är ju bra, men när de väl tagit sig hit på egen hand, så väntar varken rannsakan eller något straff, det är ju de 150 som redan återvänt ett bra bevis på.

Anonym sa...

Ulf Bjereld:
"Även de värsta misstänkta terroristerna har rätt till en rättssäker rättegång.
Varken Syrien eller Irak har enligt min mening domstolar som uppfyller kraven på minimigarantier när det gäller rättssäkerheten" säger tidigare domaren vid Jugoslavientribunalen Krister Thelin till SvD.

sw Korrekt, en misstänkt terrorist har rätt till en prövning i en domstol, frågan är då var? och med vilken lagstiftning? Om det inte kan bevisas att en terrorist deltagit aktivt, utan enbart varit ett stöd, tex påstår sig ha varit ambulansförare, och det inte kan bevisas att vederbörande deltagit i mördande, kommer med all rätt att gå fri, givet nuvarande lagstiftning.

UB: "Hur ska då Sverige förhålla sig till de svenska medborgare
som sökt sig till IS och som nu sitter fängslade i kurdiska områden
i Syrien? Frågan är inte enkel."

sw Sverige har ett ansvar för sina egna medborgare, dock inte för deras handlingar i andra länder. Nu tycker kurderna att vi ska ta ansvar för våra egna medborgares handlingar. Om de inte kan föras i bevis att de är terrorister som gjort något brottsligt, och det inte är olagligt att vara medlem i en terrorsekt, så ska de givetvis få komma hem till Sverige och ha samma rättigheter som alla andra. Att argumentera för något annat vore inte riktigt konsekvent, i en rättsstat. Om det senare visar sig att några hemvändare är terrorister och kommer att begå brott här hemma eller i andra länder, mot oskyldiga civila, så har vi helt enkelt inte haft en lagstiftning som kunnat hantera detta med lojalitet och medborgarskap. I grunden handlar det till sitt väsen om "högmålsbrott" Men inte är det lättare att fälla för det. SW

Anonym sa...

Ulf Bjereld
"Det allra bästa vore om de brottsmisstänkta personerna kunde ställas inför en internationell, rättssäker tribunal och där få sin sak prövad. Men dessvärre är det svårt att se de realpolitiska förutsättningarna för att upprätta en sådan tribunal under överskådlig tid."

sw Jepp, då går inte detta, eftersom alla i det internationella samfundet inte delar vår uppfattning om IS, utan ser deras agerande som rätt och riktigt, dvs en kamp i Levanten om tolkning av Islam, samt i övrigt om Kurdernas sak. Alltså kan vi glömma detta.

Ulf B:
Det näst bästa vore om de brottsmisstänkta personerna kunde ställas inför en svensk domstol och där få sin sak prövad.

sw Vad är alterantivet?

UB
"Men det är heller inte en enkel väg. Säkerhetsläget i Syrien där dessa personer befinner sig är komplicerad, för att uttrycka det milt. Det blir svårt att genomföra en gedigen polisundersökning."

sw Jepp, de flesta kommer att gå fria, eftersom alla vittnen är mördade. Det går inte att fälla, utan bevis.


UB
"Dessa personer har också medvetet brutit mot utrikesdepartementets aktiva uppmaningar om att inte resa till Syrien och har därför svårare att få gehör för anspråk på konsulär hjälp."

sw Hör inte till saken, endera ska de till skranket, och ställas till ansvar, annars ska de gå fria och uppbära samma rättigheter som alla andra.

UB
Men om dessa personer inte ställs inför rätta kommer kurderna - i vars fångenskap många av dem nu befinner sig - få bära ett otillbörligt ansvar för vad som skall hända med dessa misstänkta terrorister och krigsförbrytare.

sw Jepp, vi kan inte begära att kurderna ska springa våra ärenden. Men det är detta vi i praktiken gör. FÖr vi vill ju inte ha hit dem, eftersom det nog inte går att bevisa brott, med de krav vi ställer på rättssäkerhet. Alla har nog inte varit ambulansförare, men det verkar som påfallande många inte deltagit i strider eller övergrepp, utan helt enkelt bara av en slump varit där, men arbetat för att hjälpa kvinnor och barn, varför skulle en brottsling tala sanning, om man kommer undan med kontrafaktiskt historieskrivning?

UB
"Risken är stor att de många av de misstänkta på något sätt
återfår sin frihet utan att ha ställts till svars."

sw Jepp, så är det, och de politisk konsekvenserna när några kommer att ställa till förtret tack vare sina medborgarskap och vår rättssäkerhet, kommer att bli svåra att klara sig ur. Hur man motiverar godhet mot ondska, för människor som bär upp rättstaten.

UB
"Den mest brännande frågan gäller förstås de oskyldiga barnen."

sw Den mest brännande frågan gäller deras föräldrar, som har ansvaret för sina barn.


UB
"När dessa barn är svenska medborgare har förstås Sverige ett särskilt ansvar."

sw Nja, avses moraliskt ansvar, eller juridiskt? Det är inte så enkelt att bara fråta föräldrarna deras vårdnadshavandeskap, och var ska sedan dessa traumatiserade barn inysas, på anstalt? och avses även 16-åringar, poängen är väl praktisk, hur ska Sverige göra konkret med dessa barn, ska de hysas in hos "ung vänster"

Tror alla kommer att ducka, det finns ingen bra lösning. Sedan gör sig verkligheten påmind, och så får vi en senfärdig reaktiv rekyl. Dvs av blogginlägget framgår önskvärda inriktningar, hur det borde vara. Men nu gäller det att förhålla sig till hur det är.
Vad ska vi göra med dessa vuxna människor som deltagit i slakt av andra folkslag, och svaret på den frågan, avgör också hur deras barn ska hanteras. Ska den där fanatikern Joar i Folkpartiklarnas ungdomsförbund åka ner med en grupp socialtanter och några automatkabiner och omhänderta barnen från deras föräldrar? Är det i enlighet med barnets intresse? och är det praktiskt genomförbart. Om inte, varför stå på barrikaderna och trumpeta ut dumheter. S.W

Matts Josefsson sa...

Utmärkt blogg,Ulf BjereldJag delar ju sedan tidigare den uppfattning du har - "Det allra bästa vore om de brottsmisstänkta personerna kunde ställas inför en internationell, rättssäker tribunal och där få sin sak prövad." I diskussionen om detta hitintills har endast förövarens perspektiv debatterats.Jag anser att en Tribunal på plats framförallt möjliggör och stärker offrens möjlighet att närvara och få sin sak prövad. Tar man hem mördarna till hemländerna så är det plötsligt en mycket svagare sits för just offren - å det vet dessa slipade IS-terrorister.SÅ lägg alla klutar på att få en åtminstone EU-tribunal,ett gemensamt agerande från unionen.

Anonym sa...

Ove Bring talar klartext om detta med tribunal:

– Jugoslavien-tribunalen håller på att avvecklas,
- Rwanda-tribunalen håller på att avvecklas.
I stället håller vi på att få det här internationella systemet med en permanent brottmålsdomstol i Haag såom kan utnyttjas.

För att kunna upprätta en tribunal krävs stöd av inte bara EU-länder, utan även FN och FN:s säkerhetsråd.

Varken USA, Ryssland eller Kina är intresserade av ytterligare en domstol, som deras medborgare kan åtalas i. Trumph har ju redan uttalat att USA ser att respektive land själv ska ta ansvar för sina egna medborgare avs krigsförbrytelser, och Ryssland och Kina behöver vi inte ens fundera kring.

– Varför ska man föreslå en tribunal, för en särskild konflikt? Det är ju någonting vi försöker komma ifrån internationellt.

sw Svar: för att slippa handskas med problemen nationellt, eftersom det är en helt annan femma med domstolar och bevakning på hemmaplan, än om det är en lite svävande tribunal, som lyder under internationell rätt. Ingen vill ha hem dessa terrorister, eftersom de har mycket stor chans att tom undslippa åtal, såvida inte någon hittar bevis, tex egeninspelade filmer.


"Den internationella domstolen i Haag har mandat att ta hand om krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Även om Haag finns tillgänglig bör man först försöka åtala och döma i nationella domstolar.

– Många europeiska nationer har en lagstiftning som gör det möjligt att lagföra krigsförbrytare som har begått brott i andra länder. Den vägen är naturlig att pröva först så långt det går.

Möjligheterna att ställa krigsförbrytare inför rätta är små, menar Ove Bring. Han uppskattar att kanske en av hundra som anslutit till IS kan komma att dömas.

– Bevisen för de brott som begåtts måste vara fullödiga och det vet vi ju att det är oerhört svårt att bevisa krigsförbrytelser som har skett på distans i ett land långt borta från Sverige, säger han. Men han är heller inte säker på att det kommer vara enklare att säkra bevis via en internationell tribunal.

Om man misslyckats nationellt, vilket i sig är en definitionsfråga, beroende på vilket lands lagstiftning som inte fungerar - går man vidare till internationell jurisdiktion.

Alltså, detta med tribunal är bara att glömma, endera får alla EU-länder försöka hitta någon slags väg via Haag, eller så får man pröva sin egen nationella lagstiftning för sina egna medborgare, som åkte iväg och ställt till sattyg för andra oskyldiga människor. Det är så otroligt självklart, att vi ska tvätta vår egen byk, och städa upp på annans gata, vad våra medborgare ställt till med. Det är en fråga om solidaritet.
Att det sedan inte går att döma dessa personer, givet våra beviskrav, kommer så klart påvisa en del absurditeter, att förövare går fria. Men vad är som sagt alternativet?
S.W

Anonym sa...

Magnus Ranstorp

Verifierat konto

@MagnusRanstorp
10 timför 10 timmar sedan
Mer
Fin ledare av ⁦@Sakine⁩ ”För lite och för sent” Tänk om makthavare hade lyssnat tidigare på de som varnade för våldsbejakande extremism -från #Rosengårdsrapporten 2009 och framåt. Då hade vi inte hamnat i denna sits. ⁦⁦@Forsvarshogsk⁩

13 svar 106 retweets 469 gillanden
Svara 13 Retweeta 106 Gilla 469 Direktmeddelande
https://www.unt.se/ledare/for-lite-och-for-sent-5226631.aspx