2018-09-08

Om Jimmie Åkessons famösa uttalande och SVT:s agerande

Skandal att man gör på det viset, säger Jimmie Åkesson till Aftonbladet. En svindlande sekund trodde jag att han drabbats av självinsikt kring sitt famösa uttalande om arbetslösa invandrare: "Dom passar inte in i Sverige", och att han var beredd att vara självkritisk ta ansvar för det han sagt. Men så var det naturligtvis inte. I Jimmie Åkessons värld är allting alltid någon annans fel.

Jimmie Åkessons uttalande i Sveriges Televisions avslutande partiledardebatt fick mig att reagera våldsamt i tv-soffan - och då är jag ändå luttrad. "Jimmie Åkessons retorik passerar lågmärken jag inte trodde det var möjligt att passera" skrev jag på Twitter, och det blev snabbt min mest delade tweet under hela valrörelsen. Jag funderade också direkt över om programledarna skulle reagera och markera mot Jimmie Åkessons kommentar, men de valde att avstå. I stället beslöt Eva Landahl, ansvarig utgivare för SVT:s valprogram, att SVT skulle ta avstånd från Jimmie Åkessons uttalande. "Vi ska börja med att säga att Jimmie Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd från det", sa programledaren Martina Nord efter debatten.

SVT menar att Jimmie Åkessons uttalande är generaliserande och pekar ut invandrare som en grupp som inte är svenskar och som inte passar in i Sverige. Med en sådan tolkning blir Åkessons uttalande ett brott mot Radio- och tv-lagens 5 kapitel, § 1 om att programinslagen ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Enligt Sveriges Televisions sändningstillstånd innebär bestämmelsen en skyldighet för SVT att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden.

Det är naturligtvis olyckligt att denna fråga nu dominerar medierapporteringen, eftersom fokus tas bort från viktiga politiska sakfrågor. Men lagar upphör ju faktiskt inte att gälla två dagar före ett val. Om SVT inte reagerat hade det också varit ett ställningstagande - det hade inneburit en signal att det var OK att uttrycka sig på det sätt som Jimmie Åkesson gjorde.

Nu blir det upp till Granskningsnämnden för radio och tv att ta ställning till om Eva Landahl och SVT gjorde rätt eller fel. Det är så det går till i en demokrati med oberoende media.

Granskningsnämnden har för övrigt nyligen kritiserat SVT för att inte ha tagit avstånd från kränkande uttalanden av en Sverigedemokratisk politiker.

Efterspelet till SVT:s agerande visar igen på Sverigedemokraternas syn på public service. Tidigare har Jimmie Åkesson kallat Sveriges Radio P3 för en "skitkanal" och velat lägga ner kanalen. Nu skriver riksdagsledamoten Martin Kinnunen (SD) på Twitter att SVT är en "skitkanal". Jimmie Åkesson rasar över SVT och hävdar att "det är uppenbart" att public service måste "granskas hårdare". Jo tack.

Nu är det bara en dag kvar till valet. Det gäller att hålla i.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag kan ju tycka att är alla partiers högsta företrädare samlade (inkl statsministern) borde ju detta i sig garantera den mest balandeserade debatt vi överhuvudtahet kan få. SVT borde inte behöva känna sig skyldiga. Hela historien är rätt lustig.

Kjell Eriksson

Dan sa...

Det Åkesson sa var invandrare som inte kommer in i arbete, det lät mycket hårdare
än vad det är, men samtidigt så har han en poäng i det han försökte säga. Invandrare
som inte kan svenska och inte på något vis integrerats i den svenska kulturen har
mycket svårare än andra att ta ett arbete. Jag gillar inte SD, men i bland verkar
de som att viljan missförstå ofta finns där i media. Alla kan höra vad han sa, och
det fanns liksom en del två i hans resonemang, då han sa att de kunde bli bättre
integrerade

Anonym sa...

Med ett par dagars distans till Åkessons uttalande och SVTs agerande som kritiserats av bl a Scherman (fd TV4), Ove Joansson (fd SR) och SVTs halva pudel (där bl a en SVT-journalist avstängts från valbevakningen) konstaterar jag att etablissemanget åter skjutit sig själva i foten. Grattis SD!
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Mening och tolkning...?

Tänk om programledaren eller den som satt och styrde programledaren i ngn snäcka istället avbrutit Jimmy, alltså efter att de övriga partiledarna lugnat sig, för de flög ju också i taket, och ställt frågan, lite tillbakalutat så där:

- Du Jimmy, ursäkta, det du nyss sa, skulle du kunna utveckla och precisera detta lite för tittarna?

Vad Jimmy sa:

"Varför är det så svårt för de här invandrarna att få jobb?
- Jo det är för att de inte är svenskar."

KOntexten var i sin tur en diskussion om arbetsmarknaden och skillnaden mellan arbetslöshet mellan invandrare och "infödda" svenskar. Fast alla vet ju att det är vissa grupper som står utanför arbetskraften, där utbildning spelar en ganska står roll.

För egen del blir jag inte det minsta upprörd över detta uttalande, lyssar jag rätt, så avser Jimmy "de här invandrarna" dvs de som står utanför och inte får jobb. Hade de varit Svenskar hade de haft enklare att få jobb.

Rent faktiskt verkar det vara så, dvs att den som är infödd har en fördel genom sitt språk, sin kulturella prägling och genom att sannolikt ha en eller annan kontakt eller förebild på arbetsmarknaden. Att det skulle bero på hudfärg är det nog ingen som trodde Åkesson uttalade sig om.

Så frågan är mer, partiledarna i övrigt, utnyttjar situationen för egen prifilering, medan det inte fanns någon minsta vilja hos SvT att nyansera eller förstår vad det var
Jimmy menade eller avsåg. Det är alltså inte enkelt i dessa debatter, med korta utrymmen för att uttrycka sig. Det var en viktig fråga, varför. Sedan kanske svaren skiljer, Mona talade om en strukturell diskriminering, och själv känner jag personer tämligen högt upp, som säger; Sverige är speciellt, det går inte ens att anställa en tysk eller en dansk i Sverige, det fungerar ofta dåligt, allltså på chefsposter. Det kan ligga något i detta, Sverige är ett märkligt land, med många saker outredda, vår extrema konsensuskultur, det är inte enkelt att sticka utanför flocken i Sverige. Samtidigt bejakar vi offentligt alla som är olika, alltså i högtidstalen.

Fast nu är det inget att göra en grej av, SvT förlorade, SD vann, eftersom frågan som var väligt viktig, helt enkelt sedvanligt bluddrades bort av samtliga, frågan är inte vilja, utan kunna, finns det en vilja, måste man ta fram lösningar, och rätt lösningar bygger på att man har en uppfattning i "varför-frågan" att säga att kultur inte spelar roll, är inte heller rätt. S.W