2018-09-06

Svenska valet ett ödesdrama i internationella medier

Omvärldens intresse för det svenska valet är större än vad jag någonsin kan minnas. Mejlboxen och telefonen fylls av förfrågningar om intervjuer och kommentarer - allt från drakar som New York Times, Financial Times och El Pais till mindre tidningar och radiostationer från alla världens hörn. De flesta förfrågningarna har en sak gemensam - de önskar kommentarer kring Socialdemokraternas nedgång och Sverigedemokraternas framgång. Övriga svenska partier är i princip osynliga i den internationella medierapporteringen.

Överlag uppfattas det svenska valet och den föregående händelseutvecklingen av de utländska journalister jag hinner prata med som ett slags dystopiskt ödesdrama. Om inte ens Sverige - öppenhetens, jämlikhetens och toleransens högborg på jorden - förmår hålla stången mot den repressiva extremhögern - ja, vad återstår då? Sverige och det svenska valet blir ett lackmustext på huruvida utvecklingen är deterministisk eller ej. Förmår Sverige stå emot - ja, då finns det hopp. Viker Sverige ner sig - ja, då lägger sig mörkret över ytterligare en bit av Europa. Vilket land ska då kunna stå emot?

Javisst - Sverigedemokraterna har redan genom sin vågmästarställning ett politiskt inflytande i riksdagen. Partiet har också skickligt förmått flera av de övriga partierna att förändra sin politik och sin retorik i till exempel migrationsfrågorna i restriktiv eller till och med repressiv riktning. Men partiet är isolerat och behandlas fortfarande som ett pariaparti av övriga partier.

Kommer de demokratiska politiska partierna även efter valet att förmå hålla emot, eller kommer de att öppna dörren för en normalisering av Sverigedemokraterna? Det vet vi inte ännu. Svaret på frågan ger sig inte av sig själv, utan kommer att vara resultatet av politisk kamp.

Sverigedemokraterna är ju inget vanligt parti. Eller som Anders Ygeman uttryckte det för ett par dagar sedan, när han av en dansk journalist från tidningen Politiken fick frågan varför de svenska Socialdemokraterna inte samarbetade med Sverigedemokraterna: För att Sverigedemokraterna bildades av personer som firade den tyska ockupationen av Danmark och inte den danska befrielsen.

Tre dagar kvar till valet. Det gäller att hålla i nu.

4 kommentarer:

Orion77 sa...

En av de absolut viktigaste kommentarerna till valet, med fokus på Hr Åkesson, är president Emmanuel Macrons uttalanden i SVTs Agenda nyligen, där han förklarar för Kristina Hedberg hur han bedömer en person som inte kan välja mellan Rysslands president Putin och Frankrikes president Macron. En absolut superhöjdare. Kan nog ses på SVT Play.

Anonym sa...

Frågan är också varför en fransk president skulle lägga sig i en svensk valrörelse och dessutom ha synpunkter på en partiledare som skall ta ställning till en i de närmaste svårbegriplig fråga. Vad är avsikten med frågan? Är det vem av dem jag skall prata förstånd med eller? Dessutom är det än mer obegripligt varför en fransk presidents åsikt skulle ha någon som helst betydelse i en svensk valrörelse. Jag sympatiserar på inget sätt med Åkesson, men just detta med den franske presidenten var ett riktigt lågvattenmärke. Borde vara en helhet man skall ta ställning till, inte en programledares återgivning av en intervju med en simpel fråga till Åkesson.

Kjell Eriksson

mvh Kjell-Åke

Orion77 sa...

@Kjell Eriksson: Du såg nog inte Macron i Agenda? Macron hade en hel del annat av stort intresse och relevans att säga inför riksdagsvalet här.

Varför skulle en fransk president vara av intresse i en svensk valrörelse? Jo därför att vi är ett medlemsland i EU, och Frankrike är ett vänligt sinnat land. Ryssland däremot är inte en förebild för Sverige, som Macron framhöll. När Åkesson passar i frågan om han föredrar Macron eller Putin säger det framför allt något om Åkesson och hans eventuella kapacitet som politiker vad gäller utrikespolitik. SDs förebild finns ju närmast i Ungern och kanske Polen.

Om vi ska gå ur EU kan det ske först efter två riksdagsval, medlemskapet är inskrivet i vår grundlag, vilket man förstås kan ha olika meningar om.

Anonym sa...

orion77. Respekt för din åsikt. Jag såg intervjun. Det jag reagerar på är att presidenten har, vad jag tycker, starka åsikter om en svensk partiledare. Och detta utifrån återgivningen av en enda simpel fråga av en journalist , och denna fråga är sin tur hämtad från en utfrågning av Åkesson i en annan intervju! Frågan är diffus och återger inte en helhet.

Kjell Eriksson