2018-12-05

L- och C-väljare har större förtroende för Löfven än för Kristersson!

Nog är det ett tidens tecken att Centerpartiets och Liberalernas väljare i dag hyser ett större förtroende för Stefan Löfven än vad de gör för Ulf Kristersson.

I en färsk undersökning från Demoskop svarar 38 procent att de har ett stort eller ganska stort förtroende för Stefan Löfven, medan motsvarande andel för Ulf Kristersson uppgår till 36 procent. Det är en dramatisk förändring jämfört med föregående månad. Då uppgick C- och L-väljarnas förtroende för Ulf Kristersson till 49 procent och för Stefan Löfven till 28 procent.

Väljarna påverkas förstås av sina partiers agerande. Givet att Annie Lööf och Jan Björklund nu sagt nej till Ulf Kristersson och i stället öppnat dörren till Socialdemokraterna är förändringen inte särskilt förvånande. Vi ska också komma ihåg att N-talen i studien sannolikt är små för C- och L-väljare.

Ja, jag tror fortfarande att det finns goda förutsättningar för S, C, L och MP att komma överens. Även om osvuret fortfarande är bäst.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jo, opinionsbildning, nu är det ju ingen som tror att en person som tillhör rörelsens centralare delar inte bedriver opinion det är tvärt om positivt, till skillnad från akademiker som inte skyltar med sin lojalitet, men har en innanför västen.

Men i ärlighetens namn, denna undersökning är ganska ointressant momentant?

Grupperas undersökningen in i begripliga kategorier, som avser förändring sedan sist,
fast inte ens det är seriöst utan att ha tillgång till mätningar bakåt, så framgår trots
allt några inte helt osannolika förklaringar / tolkningar för vad som orsakat förändringen:


Gustav Fridolin ..... går fram, sannolikt sympatier efter hårt slit, trots allt.

Ebba Busch Thor ..... Ökar, korrelerar med att Kd gått framåt

.....................

Jimmie Åkesson ...... ligger still, lite som partiet i allmänhet.


Stefan Löfven: ...... i felmarginalen, populärast, gynnas av att ha blivit avsatt... :-)

Ulf Kristersson ..... inom felmarginalen, drabbas av att vara f.d ledare för ett gäng yra kaospiloter.

Jonas Sjöstedt ....... Nästan lika populär som UK, bedrift för ett 28 mandatsparti.

Jan Björklund ........ 13 % under JS, säger något om vad som uppfattas som seriöst
...................... parti, ähm, partiledare :-)

Isabella Lövin ...... Tappar pga frontsoldat för Mf i regeringsförhandlingarna.

Annie Lööf ......... Tappar mest (som frontsoldat för kaospiloterna) 3 & mindre populär
.................... än den oseriösa partiledaren för f.d kommunistpartiet. Inte illa.


Uppställt efter i vilken grad de vunnit/tappat sedan föreggående mätning.


Vinnarna .........................................

Gustav Fridolin .. +2 ...... 13 (11)

Ebba Busch Thor .. +2 ...... 36 (34)

Nollsummespelaren .........................................

Jimmie Åkesson ..... 0 ..... 27 (27)

Tre stabila kisar .........................................

Stefan Löfven: .... -1 ..... 40 (39)

Ulf Kristersson ... -1 ..... 34 (35)

Jonas Sjöstedt .....-1 ..... 33 (34)

Tre partiledare som spelar högt ...........................

Jan Björklund ..... -4 ..... 20 (24)

Isabella Lövin .... -4 ..... 14 (18)

Annie Lööf ........ -6 ..... 30 (36)


Det förefaller alltså som att respondenterna har uttryckt
något som förefaller vara rättvist. Det kaos som varit,
måste förklaras på något vis, alla utom tre, håller
ungefär de positioner de hade initialt, det brukar löna
sig i löftesbranschen. S.W